VÌ SAO PHẢI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT ?

VÌ SAO PHẢI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT ?

VÌ SAO PHẢI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT ?

Tháng Một, 01/01/2018 02:19

Với xu hướng phát triển Internet ngày càng tăng, hệ thống giám sát CCTV truyền thống dần được thay thế bằng các giải pháp giám sát qua mạng IP cho phép giám sát và điều khiển theo thời gian thực. Bài này giới thiệu một loạt các sản phẩm Internet Camera/ICA và Internet DVR khác hẳn…