THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - CÁP CÁC LOẠI

Bộ chia HDMI 2x6 Port qua cáp mạng 60M CAT5E, 6 B-GO

Giá :

2,800,000 vnđ

Bộ chuyển mạch HDMI 2x6 qua cáp mạng 60M CAT5E, 6. Đầu ra 2 cổng HDMI, 4 cổng RJ45 dùng kéo dài HDMI

Mua hàng

Cáp HDMI 12m hỗ trợ 4kx2k Ugreen 10179

Giá :

650,000 vnđ

Cáp HDMI 12m hỗ trợ 4kx2k Ugreen 10179
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 12M Ugreen 10165

Giá :

650,000 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 12M Ugreen 10165
Mua hàng

Cáp HDMI 10m ZTek ZC-071C hỗ trợ 3D, 4K x 2K, Full HD1080p

Giá :

1,100,000 vnđ

Cáp HDMI 10m ZTek ZC-071C hỗ trợ 3D, 4K x 2K, Full HD1080p
Mua hàng

Cáp HDMI 20m ZTek ZE-575A hỗ trợ 3D, 4K x 2K, Full HD1080p

Giá :

1,490,000 vnđ

Cáp HDMI 20m ZTek ZE-575A hỗ trợ 3D, 4K x 2K, Full HD1080p
Mua hàng

Cáp HDMI 30m hỗ trợ 4kx2k- có IC khuếch đại Ugreen10114

Giá :

540,000 vnđ

Cáp HDMI 30m hỗ trợ 4kx2k- có IC khuếch đại Ugreen10114
Mua hàng

Cáp HDMI 10m dây dẹt chính hãng Ugreen 10256

Giá :

440 vnđ

Cáp HDMI 10m dây dẹt chính hãng Ugreen 10256
Mua hàng

Cáp HDMI 8m dây dẹt chính hãng Ugreen 10255

Giá :

340 vnđ

Cáp HDMI 8m dây dẹt chính hãng Ugreen 10255
Mua hàng

Cáp HDMI 5m dây dẹt chính hãng Ugreen 10254

Giá :

270 vnđ

Cáp HDMI 5m dây dẹt chính hãng Ugreen 10254
Mua hàng

Cáp HDMI 3m dây dẹt chính hãng Ugreen 10253

Giá :

240 vnđ

Cáp HDMI 3m dây dẹt chính hãng Ugreen 10253
Mua hàng

Cáp HDMI 2m dây dẹt chính hãng Ugreen 10252

Giá :

220 vnđ

Cáp HDMI 2m dây dẹt chính hãng Ugreen 10252
Mua hàng

Cáp HDMI 1.5m dây dẹt chính hãng Ugreen 10251

Giá :

190 vnđ

Cáp HDMI 1.5m dây dẹt chính hãng Ugreen 10251
Mua hàng

Cáp HDMI 1m dây dẹt chính hãng Ugreen 10250

Giá :

220,000 vnđ

Cáp HDMI 1m dây dẹt chính hãng Ugreen 10250
Mua hàng

Cáp HDMI Ultra Slim 1.5m chính hãng Ugreen 11198

Giá :

280,000 vnđ

Cáp HDMI Ultra Slim 1.5m chính hãng Ugreen 11198
Mua hàng

Cáp HDMI Ultra Slim 2m chính hãng Ugreen 11199

Giá :

320,000 vnđ

Cáp HDMI Ultra Slim 2m chính hãng Ugreen 11199
Mua hàng

Cáp HDMI Ugreen10284 3m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng

Giá :

280,000 vnđ

Cáp HDMI Ugreen10284 3m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng
Mua hàng

Cáp HDMI Ugreen 10283 2m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng

Giá :

230,000 vnđ

Cáp HDMI Ugreen 10283 2m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng
Mua hàng

Cáp HDMI Ugreen 10282 1.5m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng

Giá :

220,000 vnđ

Cáp HDMI Ugreen 10282 1.5m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng
Mua hàng

Cáp HDMI Ugreen 10281 1m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng

Giá :

490 vnđ

Cáp HDMI Ugreen 10281 1m đầu bẻ góc 90 độ chính hãng
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 10M Ugreen 10265 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

440 vnđ

Cáp HDMI dẹt 10M Ugreen 10265 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 8M Ugreen 10264 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

320 vnđ

Cáp HDMI dẹt 8M Ugreen 10264 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 5M 10263 Ugreen hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

260 vnđ

Cáp HDMI dẹt 5M 10263 Ugreen hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 3M Ugreen 10262 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

220 vnđ

Cáp HDMI dẹt 3M Ugreen 10262 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 2M Ugreen 10261 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

200 vnđ

Cáp HDMI dẹt 2M Ugreen 10261 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 1.5M Ugreen 10260 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

180 vnđ

Cáp HDMI dẹt 1.5M Ugreen 10260 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 1M Ugreen 10259 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

380 vnđ

Cáp HDMI dẹt 1M Ugreen 10259 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 10M Ugreen 30114 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

320 vnđ

Cáp HDMI dẹt 10M Ugreen 30114 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 8M Ugreen 30113 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

190 vnđ

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 8M Ugreen 30113 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 5M Ugreen 30112 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

150 vnđ

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 5M Ugreen 30112 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 3M Ugreen 30111 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

130 vnđ

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 3M Ugreen 30111 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 2M Ugreen 30110 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

120 vnđ

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 2M Ugreen 30110 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 1.5M Ugreen 30109 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

100 vnđ

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 1.5M Ugreen 30109 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 1M Ugreen 30108 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

120 vnđ

Cáp HDMI dẹt vỏ nhựa 1M Ugreen 30108 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp Micro HDMI to HDMI Female Ugreen 20cm

Giá :

120 vnđ

Cáp Micro HDMI to HDMI Female Ugreen 20cm
Mua hàng

Cáp Mini HDMI to HDMI Female Ugreen 20cm

Giá :

220,000 vnđ

Cáp Mini HDMI to HDMI Female Ugreen 20cm
Mua hàng

Cáp Micro HDMI to HDMI 2m Ugreen 10119 chính hãng

Giá :

250,000 vnđ

Cáp Micro HDMI to HDMI 2m Ugreen 10119 chính hãng
Mua hàng

Cáp Micro HDMI to HDMI 3m Ugreen 10143 chính hãng

Giá :

220,000 vnđ

Cáp Micro HDMI to HDMI 3m Ugreen 10143 chính hãng
Mua hàng

Cáp HDMI Ugreen dây rút 1.2m chính hãng

Giá :

120 vnđ

Cáp HDMI Ugreen dây rút 1.2m chính hãng
Mua hàng

Cáp chuyển đổi HDMI to DVI 24+5 (male to female) Ugreen 20136

Giá :

120 vnđ

Cáp chuyển đổi HDMI to DVI 24+5 (male to female) Ugreen 20136
Mua hàng

Cáp chuyển đổi HDMI Female to DVI 24+1 Male Ugreen 20118

Giá :

450,000 vnđ

Cáp chuyển đổi HDMI Female to DVI 24+1 Male Ugreen 20118
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 10M Ugreen 10138

Giá :

200,000 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 10M Ugreen 10138
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 3M Z-Tek ZY-014 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

260,000 vnđ

Cáp HDMI dẹt 3M Z-Tek ZY-014 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI dẹt 5M Z-Tek ZY-015 hỗ trợ 3D, 4K

Giá :

980,000 vnđ

Cáp HDMI dẹt 5M Z-Tek ZY-015 hỗ trợ 3D, 4K
Mua hàng

Cáp HDMI 15m dây dẹt chính hãng Ugreen 10258

Giá :

390,000 vnđ

Cáp HDMI 15m dây dẹt chính hãng Ugreen 10258
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 8M Ugreen 10164

Giá :

180 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 8M Ugreen 10164
Mua hàng

Cáp HDMI 5M Jasun hỗ trợ 4K, 3D, HDCP, Full HD1080P

Giá :

2,350,000 vnđ

Cáp HDMI 5M Jasun hỗ trợ 4K, 3D, HDCP, Full HD1080P
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 15M Hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D

Giá :

1,950,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 15M Hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 12M Hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D

Giá :

1,750,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 12M Hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 1.5M Hỗ trợ 4Kx2k@60Hz, 3D

Giá :

1,400,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 1.5M Hỗ trợ 4Kx2k@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 10M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D

Giá :

1,150,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 10M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 8M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D

Giá :

750,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 8M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 5M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D

Giá :

600,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 5M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 3M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D

Giá :

450,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 3M hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 4Kx2K@60Hz Jasun 1.5M

Giá :

450,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 4Kx2K@60Hz Jasun 1.5M
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 1M Hỗ trợ 4Kx2k@60Hz, 3D

Giá :

2,900,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 1M Hỗ trợ 4Kx2k@60Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 Jasun 20M Hỗ trợ 4Kx2k@30Hz, 3D

Giá :

250,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 Jasun 20M Hỗ trợ 4Kx2k@30Hz, 3D
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 5M Ugreen 10137

Giá :

700,000 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 5M Ugreen 10137
Mua hàng

Cáp HDMI 5m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps

Giá :

550,000 vnđ

Cáp HDMI 5m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 3m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps

Giá :

450,000 vnđ

Cáp HDMI 3m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 2m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps

Giá :

310,000 vnđ

Cáp HDMI 2m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 1m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps

Giá :

250,000 vnđ

Cáp HDMI 1m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 0.5m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps

Giá :

200,000 vnđ

Cáp HDMI 0.5m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 3M Ugreen 10136

Giá :

1,850,000 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 3M Ugreen 10136
Mua hàng

Cáp HDMI 15.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

1,350,000 vnđ

Cáp HDMI 15.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 12.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

1,050,000 vnđ

Cáp HDMI 12.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 10.67m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

820,000 vnđ

Cáp HDMI 10.67m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 7.62m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

600,000 vnđ

Cáp HDMI 7.62m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 4.88m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

340,000 vnđ

Cáp HDMI 4.88m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 2.43m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps

Giá :

310,000 vnđ

Cáp HDMI 2.43m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 1.22m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps

Giá :

180 vnđ

Cáp HDMI 1.22m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 2M Ugreen 10135

Giá :

950,000 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 2M Ugreen 10135
Mua hàng

Cáp HDMI 2m SONY DLC-9200ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

1,150,000 vnđ

Cáp HDMI 2m SONY DLC-9200ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 3m SONY DLC-9300ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

380,000 vnđ

Cáp HDMI 3m SONY DLC-9300ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 1.5m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

420,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 1.5m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 2m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

1,550,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 2m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 10m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

1,850,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 10m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 12m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

2,280,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 12m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 15m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

310,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 15m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ...

Giá :

390,000 vnđ

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ...

Giá :

320,000 vnđ

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ...

Giá :

360,000 vnđ

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 2m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ...

Giá :

400,000 vnđ

Cáp HDMI 2m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ...

Giá :

150,000 vnđ

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp VGA 80, 100, 200, 300m

Giá :

2,200,000 vnđ

Cáp VGA 80, 100, 200, 300m
Mua hàng

Đầu nối VGA sang VGA chuẩn âm

Giá :

30,000 vnđ

Đầu nối VGA sang VGA chuẩn âm
Mua hàng

Đầu nối VGA 1 đầu âm, 1 đầu dương

Giá :

40,000 vnđ

Đầu nối VGA 1 đầu âm, 1 đầu dương
Mua hàng

Bộ chia VGA+Audio 1 ra 2 và khuếch đại 100m kết nối qua đường...

Giá :

3,300,000 vnđ

Bộ chia VGA+Audio 1 ra 2 và khuếch đại 100m kết nối qua đường cáp mạng- VGA Extender MT-102T
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 300m VGA Extender MT-300T. Nối...

Giá :

2 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 300m VGA Extender MT-300T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 200m VGA Extender MT-200T. Nối...

Giá :

1 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 200m VGA Extender MT-200T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 100m VGA Extender MT-100T. Nối...

Giá :

1 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 100m VGA Extender MT-100T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 50m VGA Extender MT-50T. Nối...

Giá :

1 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 50m VGA Extender MT-50T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ chia VGA 1 ra 4 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6

Giá :

5 vnđ

Bộ chia VGA 1 ra 4 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6
Mua hàng

Bộ chia VGA 1 ra 2 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6 Dtech DT-7035

Giá :

2,850,000 vnđ

Bộ chia VGA 1 ra 2 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6 Dtech DT-7035
Mua hàng

Bộ khuếch đại cáp VGA 150m CKL-150V chính hãng

Giá :

1,500,000 vnđ

Bộ khuếch đại cáp VGA 150m CKL-150V chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 5m Bumblebee V403 chính hãng

Giá :

190,000 vnđ

Cáp VGA 5m Bumblebee V403 chính hãng
Mua hàng

Cáp chuyển đổi VGA Male sang VGA+RCA

Giá :

200,000 vnđ

Cáp chuyển đổi VGA Male sang VGA+RCA
Mua hàng

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 1.5M Ugreen 11617 chính hãng

Giá :

140 vnđ

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 1.5M Ugreen 11617 chính hãng
Mua hàng

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 3M Ugreen 11618 chính hãng

Giá :

180 vnđ

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 3M Ugreen 11618 chính hãng
Mua hàng

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang DVI, VGA 25cm

Giá :

350,000 vnđ

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang DVI, VGA 25cm
Mua hàng