Dây cáp các loại

Cáp VGA 3m Bumblebee V402 chính hãng

Giá :

150,000 vnđ

Cáp VGA 3m Bumblebee V402 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 10m Bumblebee V404 chính hãng

Giá :

250,000 vnđ

Cáp VGA 10m Bumblebee V404 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 15m Bumblebee V405 chính hãng

Giá :

1 vnđ

Cáp VGA 15m Bumblebee V405 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 30m Bumblebee V408 chính hãng

Giá :

520,000 vnđ

Cáp VGA 30m Bumblebee V408 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 25m Bumblebee V407 chính hãng

Giá :

450,000 vnđ

Cáp VGA 25m Bumblebee V407 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 20m Bumblebee V406 chính hãng

Giá :

350,000 vnđ

Cáp VGA 20m Bumblebee V406 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 1.5m Unitek Y-C503A

Giá :

90,000 vnđ

Cáp VGA 1.5m Unitek Y-C503A
Mua hàng

Cáp VGA 5m Unitek Y-C505A chính hãng

Giá :

160 vnđ

Cáp VGA 5m Unitek Y-C505A chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 3m Unitek Y-C504A chính hãng

Giá :

130 vnđ

Cáp VGA 3m Unitek Y-C504A chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 30m Unitek Y-C510A chính hãng

Giá :

570,000 vnđ

Cáp VGA 30m Unitek Y-C510A chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 25m Unitek Y-C509A chính hãng

Giá :

480 vnđ

Cáp VGA 25m Unitek Y-C509A chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 20m Unitek Y-C508A chính hãng

Giá :

380 vnđ

Cáp VGA 20m Unitek Y-C508A chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 15m Unitek Y-C507A chính hãng

Giá :

320 vnđ

Cáp VGA 15m Unitek Y-C507A chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 10m Unitek Y-C506A chính hãng

Giá :

250 vnđ

Cáp VGA 10m Unitek Y-C506A chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA B-GO 60M 3+9 có chống nhiều, chất lượng tốt

Giá :

1,650,000 vnđ

Cáp VGA B-GO 60M 3+9 có chống nhiều, chất lượng tốt
Mua hàng

Cáp VGA B-GO 80M 3+9 có chống nhiều, chất lượng tốt

Giá :

2,200,000 vnđ

Cáp VGA B-GO 80M 3+9 có chống nhiều, chất lượng tốt
Mua hàng

Cáp VGA B-GO 50M 3+6 có chống nhiều, chất lượng tốt

Giá :

980,000 vnđ

Cáp VGA B-GO 50M 3+6 có chống nhiều, chất lượng tốt
Mua hàng

Cáp VGA 3+6 cuộn 150m màu tím, chất lượng tốt

Giá :

1,950,000 vnđ

Cáp VGA 3+6 cuộn 150m màu tím, chất lượng tốt
Mua hàng

Cáp VGA B-GO 1.8m chuẩn 3+9 có chống nhiễu, chân kim đặc

Giá :

120,000 vnđ

Cáp VGA B-GO 1.8m chuẩn 3+9 có chống nhiễu, chân kim đặc
Mua hàng

Cáp DB25 âm ra RS232 (db9) âm, dây dài 1.5m

Giá :

250 vnđ

Cáp DB25 âm ra RS232 (db9) âm, dây dài 1.5m
Mua hàng

Cáp VGA + Audio 3.5mm 2M Ugreen 11626 chính hãng

Giá :

220,000 vnđ

Cáp VGA + Audio 3.5mm 2M Ugreen 11626 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA + Audio 3.5mm 3M Ugreen 11627 chính hãng

Giá :

250,000 vnđ

Cáp VGA + Audio 3.5mm 3M Ugreen 11627 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA nối dài 2M Ugreen 11614

Giá :

180,000 vnđ

Cáp VGA nối dài 2M Ugreen 11614
Mua hàng

Cáp VGA nối dài 3M Ugreen 11615

Giá :

220,000 vnđ

Cáp VGA nối dài 3M Ugreen 11615
Mua hàng

Cáp VGA 1.5M Ugreen 11630 chính hãng

Giá :

90,000 vnđ

Cáp VGA 1.5M Ugreen 11630 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 2M Ugreen 11646 chính hãng

Giá :

130,000 vnđ

Cáp VGA 2M Ugreen 11646 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 8M Ugreen 11640 chính hãng

Giá :

250 vnđ

Cáp VGA 8M Ugreen 11640 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 5M Ugreen 11632 chính hãng

Giá :

190 vnđ

Cáp VGA 5M Ugreen 11632 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 3M Ugreen 11631 chính hãng

Giá :

140 vnđ

Cáp VGA 3M Ugreen 11631 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 10M Ugreen 11633 chính hãng

Giá :

290 vnđ

Cáp VGA 10M Ugreen 11633 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 12M Ugreen 11642 chính hãng

Giá :

360 vnđ

Cáp VGA 12M Ugreen 11642 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 15M Ugreen 11634 chính hãng

Giá :

420 vnđ

Cáp VGA 15M Ugreen 11634 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 30M Ugreen 11636 chính hãng

Giá :

640 vnđ

Cáp VGA 30M Ugreen 11636 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 20M Ugreen 11635 chính hãng

Giá :

520,000 vnđ

Cáp VGA 20M Ugreen 11635 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 20m mỏng dẹt DTECH DT-69F20 chính hãng

Giá :

495,000 vnđ

Cáp VGA 20m mỏng dẹt DTECH DT-69F20 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 15m mỏng dẹt DTECH DT-69F15chính hãng

Giá :

350,000 vnđ

Cáp VGA 15m mỏng dẹt DTECH DT-69F15chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 10m mỏng dẹt DTECH DT-69F10 chính hãng

Giá :

300,000 vnđ

Cáp VGA 10m mỏng dẹt DTECH DT-69F10 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 5m mỏng dẹt DTECH DT-69F50 chính hãng

Giá :

230,000 vnđ

Cáp VGA 5m mỏng dẹt DTECH DT-69F50 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 3m mỏng dẹt DTECH DT-69F30 chính hãng

Giá :

170,000 vnđ

Cáp VGA 3m mỏng dẹt DTECH DT-69F30 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 1.8m mỏng dẹt DTECH DT-69F18 chính hãng

Giá :

130,000 vnđ

Cáp VGA 1.8m mỏng dẹt DTECH DT-69F18 chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 40m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

550,000 vnđ

Cáp VGA 40m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 30m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

380,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 30m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 25m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

310,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 25m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 20m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

280,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 20m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 15m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

220,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 15m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 10m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

180,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 10m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 5m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

140,000 vnđ

Cáp VGA 5m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA 3m màu trắng King-Master chính hãng

Giá :

110,000 vnđ

Cáp VGA 3m màu trắng King-Master chính hãng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 30m màu trắng

Giá :

320,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 30m màu trắng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 25m màu trắng

Giá :

280,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 25m màu trắng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 20m màu trắng

Giá :

240,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 20m màu trắng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 15m màu trắng

Giá :

170,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 15m màu trắng
Mua hàng

Cáp VGA to VGA 10m màu trắng

Giá :

140,000 vnđ

Cáp VGA to VGA 10m màu trắng
Mua hàng

Cáp chuyển USB type-C ra VGA 1.5 mét full HD 1080P UGREEN 30842

Giá :

490 vnđ

Cáp chuyển USB type-C ra VGA 1.5 mét full HD 1080P UGREEN 30842
Mua hàng

Đầu chuyển DMS59 sang VGA (cổng 59 chân ra VGA)

Giá :

200,000 vnđ

Đầu chuyển DMS59 sang VGA (cổng 59 chân ra VGA)
Mua hàng

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang 2 VGA

Giá :

350,000 vnđ

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang 2 VGA
Mua hàng

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang 2 DVI

Giá :

350,000 vnđ

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang 2 DVI
Mua hàng

Cáp DVI-D 24+1 To VGA Ugreen 40259

Giá :

320 vnđ

Cáp DVI-D 24+1 To VGA Ugreen 40259
Mua hàng

Cáp VGA to RGBHV (5BNC) 5M

Giá :

450,000 vnđ

Cáp VGA to RGBHV (5BNC) 5M
Mua hàng

Cáp VGA to RGBHV (5BNC) 1.5M

Giá :

350,000 vnđ

Cáp VGA to RGBHV (5BNC) 1.5M
Mua hàng

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang DVI, VGA 25cm

Giá :

350,000 vnđ

Cáp chuyển đổi DMS 59 (DVI59) sang DVI, VGA 25cm
Mua hàng

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 3M Ugreen 11618 chính hãng

Giá :

180 vnđ

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 3M Ugreen 11618 chính hãng
Mua hàng

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 1.5M Ugreen 11617 chính hãng

Giá :

140 vnđ

Cáp DVI-I 24+5 to VGA 1.5M Ugreen 11617 chính hãng
Mua hàng

Cáp chuyển đổi VGA Male sang VGA+RCA

Giá :

200,000 vnđ

Cáp chuyển đổi VGA Male sang VGA+RCA
Mua hàng

Cáp VGA 5m Bumblebee V403 chính hãng

Giá :

190,000 vnđ

Cáp VGA 5m Bumblebee V403 chính hãng
Mua hàng

Bộ khuếch đại cáp VGA 150m CKL-150V chính hãng

Giá :

1,500,000 vnđ

Bộ khuếch đại cáp VGA 150m CKL-150V chính hãng
Mua hàng

Bộ chia VGA 1 ra 2 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6 Dtech DT-7035

Giá :

2,850,000 vnđ

Bộ chia VGA 1 ra 2 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6 Dtech DT-7035
Mua hàng

Bộ chia VGA 1 ra 4 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6

Giá :

5 vnđ

Bộ chia VGA 1 ra 4 khuếch đại 200M qua cáp mạng CAT5E, 6
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 50m VGA Extender MT-50T. Nối...

Giá :

1 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 50m VGA Extender MT-50T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 100m VGA Extender MT-100T. Nối...

Giá :

1 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 100m VGA Extender MT-100T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 200m VGA Extender MT-200T. Nối...

Giá :

1 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 200m VGA Extender MT-200T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 300m VGA Extender MT-300T. Nối...

Giá :

2 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu VGA và Audio 300m VGA Extender MT-300T. Nối dài cáp VGA qua đường dây mạng
Mua hàng

Bộ chia VGA+Audio 1 ra 2 và khuếch đại 100m kết nối qua đường...

Giá :

3,300,000 vnđ

Bộ chia VGA+Audio 1 ra 2 và khuếch đại 100m kết nối qua đường cáp mạng- VGA Extender MT-102T
Mua hàng

Đầu nối VGA 1 đầu âm, 1 đầu dương

Giá :

40,000 vnđ

Đầu nối VGA 1 đầu âm, 1 đầu dương
Mua hàng

Đầu nối VGA sang VGA chuẩn âm

Giá :

30,000 vnđ

Đầu nối VGA sang VGA chuẩn âm
Mua hàng

Cáp VGA 80, 100, 200, 300m

Giá :

2,200,000 vnđ

Cáp VGA 80, 100, 200, 300m
Mua hàng

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ...

Giá :

150,000 vnđ

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 2m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ...

Giá :

400,000 vnđ

Cáp HDMI 2m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ...

Giá :

360,000 vnđ

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-3 có chức năng chống nhiễu, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ...

Giá :

320,000 vnđ

Cáp HDMI 3m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ...

Giá :

390,000 vnđ

Cáp HDMI 1m Audioquest HDMI-G dây dẹt, hỗ trợ full HD1080p, đầu mạ vàng 24K
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 15m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

310,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 15m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 12m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

2,280,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 12m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 10m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

1,850,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 10m AudioQuest CARBON hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 2m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

1,550,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 2m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2.0 1.5m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

420,000 vnđ

Cáp HDMI 2.0 1.5m AudioQuest VODKA hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 3m SONY DLC-9300ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

380,000 vnđ

Cáp HDMI 3m SONY DLC-9300ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI 2m SONY DLC-9200ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao

Giá :

1,150,000 vnđ

Cáp HDMI 2m SONY DLC-9200ES hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 2M Ugreen 10135

Giá :

950,000 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 2M Ugreen 10135
Mua hàng

Cáp HDMI 1.22m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps

Giá :

180 vnđ

Cáp HDMI 1.22m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 2.43m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps

Giá :

310,000 vnđ

Cáp HDMI 2.43m Monster M2000 hỗ trợ full HD, 3D, tôc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 4.88m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

340,000 vnđ

Cáp HDMI 4.88m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 7.62m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

600,000 vnđ

Cáp HDMI 7.62m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 10.67m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

820,000 vnđ

Cáp HDMI 10.67m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 12.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

1,050,000 vnđ

Cáp HDMI 12.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI 15.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps

Giá :

1,350,000 vnđ

Cáp HDMI 15.2m Monster M2000, lỗi đồng mạ kẽm, tốc độ 21.6Gbps
Mua hàng

Cáp HDMI to DVI 24+1 3M Ugreen 10136

Giá :

1,850,000 vnđ

Cáp HDMI to DVI 24+1 3M Ugreen 10136
Mua hàng

Cáp HDMI 0.5m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps

Giá :

200,000 vnđ

Cáp HDMI 0.5m MOSHOU L1800 hỗ trợ full HD, 3D, tốc độ cao 21.6Gbps
Mua hàng