Thiết Bị Lưu Trữ NAS Synology

Ổ lưu trữ mạng Synology DS1618+ (chưa có ổ cứng)

Giá :

22,990,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS1618+ (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218J (chưa có ổ cứng)

Giá :

5,490,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218J (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology EDS14 (chưa có ổ cứng)

Giá :

8,450,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology EDS14 (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218+ (chưa có ổ cứng)

Giá :

8,659,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218+ (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418J (chưa có ổ cứng)

Giá :

9,159,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418J (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418 (chưa có ổ cứng)

Giá :

11,690,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418 (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS718+ (chưa có ổ cứng)

Giá :

12,990,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS718+ (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DX513 (chưa có ổ cứng)

Giá :

14,450,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DX513 (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS918+ (chưa có ổ cứng)

Giá :

15,990,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS918+ (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS220J (chưa có ổ cứng)

Giá :

5,250,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS220J (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Ổ lưu trữ mạng Synology DS220+ (chưa có ổ cứng)

Giá :

8,950,000 vnđ

Ổ lưu trữ mạng Synology DS220+ (chưa có ổ cứng)

Mua hàng

Synology DS1019+ Plus

Giá :

20,395,000 vnđ

Dung lượng lưu trữ tối đa 160TB

Mở rộng tối đa 10-Bay (DX517 X 1)

Thiết bị ghi hình NVR 40 camera

Mua hàng

Synology D4EC-2400-16G

Giá :

11,061,600 vnđ

Synology D4EC-2400-16G

Mua hàng

Synology DS119j

Giá :

2,682,000 vnđ

Dung lượng lưu trữ tối đa 16TB

Thiết bị ghi hình NVR 5 camera

Mua hàng

Thiết Bị Lưu Trữ NAS Synology DS115j

Giá :

2,820,000 vnđ

Thiết Bị Lưu Trữ NAS Synology DS115j

Mua hàng

Synology Surveillance License 8

Giá :

9,545,000 vnđ

Synology Surveillance License 8

Mua hàng

Synology Surveillance License 4

Giá :

5,266,800 vnđ

Synology Surveillance License 4

Mua hàng

Synology Surveillance License 1

Giá :

1,318,800 vnđ

Synology Surveillance License 1

Mua hàng