Thiết bị mạng

Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9

Giá :

70,044,000 vnđ

Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9

Mua hàng

Security Bundle CISCO 2911-SEC/K9

Giá :

55,056,000 vnđ

Security Bundle CISCO 2911-SEC/K9

Mua hàng

Security Bundle CISCO 2911/K9

Giá :

29,868,000 vnđ

Security Bundle CISCO 2911/K9

Mua hàng

G.SHDSL Security Router CISCO888-SEC-K9

Giá :

11,665,000 vnđ

G.SHDSL Security Router CISCO888-SEC-K9

Mua hàng

G.SHDSL Security Router CISCO888-K9

Giá :

9,792,000 vnđ

G.SHDSL Security Router CISCO888-K9

Mua hàng

Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP License E-LTU...

Giá :

1,980,000 vnđ

Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP License E-LTU (JW473AAE)

Mua hàng

Aruba LIC-RFP Controller RFProtect Per AP License E-LTU (JW474AAE)

Giá :

1,980,000 vnđ

Aruba LIC-RFP Controller RFProtect Per AP License E-LTU (JW474AAE)

Mua hàng

Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW472AAE)

Giá :

1,980,000 vnđ

Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW472AAE)

Mua hàng

HP AP-220-MNT-W1 Mount kit for Access Point JW046A

Giá :

455,000 vnđ

HP AP-220-MNT-W1 Mount kit for Access Point JW046A

Mua hàng

HP ARUBA Surface Mount Kit JW047A

Giá :

420,000 vnđ

HP ARUBA Surface Mount Kit JW047A

Mua hàng

HP ARUBA Power Cord JW118A

Giá :

85,000 vnđ

HP ARUBA Power Cord JW118A

Mua hàng

HP Aruba 1G SFP LC LX Transceiver J4859D

Giá :

13,200,000 vnđ

HP Aruba 1G SFP LC LX Transceiver J4859D

Mua hàng

HP Aruba 1G SFP LC SX Transceiver J4858D

Giá :

6,600,000 vnđ

HP Aruba 1G SFP LC SX Transceiver J4858D

Mua hàng

Aruba Instant On 15.4W 802.3af POE Midspan Injector R2X22A

Giá :

1,155,000 vnđ

Aruba Instant On 15.4W 802.3af POE Midspan Injector R2X22A

Mua hàng

Aruba Instant On 48V/36W Power Adapter R2X21A

Giá :

600,000 vnđ

Aruba Instant On 48V/36W Power Adapter R2X21A

Mua hàng

Aruba Instant On 12V/30W Power Adapter R2X20A

Giá :

600,000 vnđ

Aruba Instant On 12V/30W Power Adapter R2X20A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JX911A

Giá :

1,299,600,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JX911A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW783A

Giá :

744,000,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW783A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW751A

Giá :

474,000,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW751A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW743A

Giá :

315,600,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW743A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW735A

Giá :

241,200,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW735A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW686A

Giá :

129,984,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW686A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW682A

Giá :

111,396,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW682A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW678A

Giá :

74,280,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW678A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JX927A

Giá :

48,240,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JX927A

Mua hàng

HP Aruba Mobility Controller JW633A

Giá :

27,840,000 vnđ

HP Aruba Mobility Controller JW633A

Mua hàng

HP Jetdirect ew2500 802.11 Wireless Print Server

Giá :

6,090,000 vnđ

HP Jetdirect ew2500 802.11 Wireless Print Server

Mua hàng

Aruba AP-303 (RW) Unified Access Point JZ320A

Giá :

6,600,000 vnđ

Aruba AP-303 (RW) Unified Access Point JZ320A

Mua hàng

Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point R2X11A

Giá :

8,880,000 vnđ

Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point R2X11A

Mua hàng

Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point R2X06A

Giá :

6,180,000 vnđ

Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point R2X06A

Mua hàng

Aruba Instant On AP12 (RW) Access Point R2X01A

Giá :

5,280,000 vnđ

Aruba Instant On AP12 (RW) Access Point R2X01A

Mua hàng

Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point R2X16A

Giá :

4,440,000 vnđ

Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point R2X16A

Mua hàng

Aruba Instant On AP11 (RW) Access Point R2W96A

Giá :

3,120,000 vnđ

Aruba Instant On AP11 (RW) Access Point R2W96A

Mua hàng

24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco SG95-24

Giá :

4,668,000 vnđ

24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco SG95-24

Mua hàng

20-Port Gigabit Managed Switch CISCO SG350-20-K9-EU

Giá :

7,956,000 vnđ

20-Port Gigabit Managed Switch CISCO SG350-20-K9-EU

Mua hàng

20-Port Gigabit Switch CISCO SG300-20 (SRW2016-K9)

Giá :

8,160,000 vnđ

20-Port Gigabit Switch CISCO SG300-20 (SRW2016-K9)

Mua hàng

18-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG250-18-K9-EU

Giá :

5,928,000 vnđ

18-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG250-18-K9-EU

Mua hàng

18-port Gigabit Ethernet Switch Cisco SG200-18

18-port Gigabit Ethernet Switch Cisco SG200-18

Mua hàng

16-port 10/100/1000 Ethernet + 2-port 1G SFP Uplinks Switch Cisco...

Giá :

21,120,000 vnđ

16-port 10/100/1000 Ethernet + 2-port 1G SFP Uplinks Switch Cisco C1000-16FP-2G-L

Mua hàng

16-port 10/100/1000 Ethernet + 2-port 1G SFP Uplinks Switch Cisco C1000-16P-2G-L

Giá :

17,160,000 vnđ

16-port 10/100/1000 Ethernet + 2-port 1G SFP Uplinks Switch Cisco C1000-16P-2G-L

Mua hàng

16-Port 10G Stackable Managed Switch CISCO SX550X-16FT-K9-EU

16-Port 10G Stackable Managed Switch CISCO SX550X-16FT-K9-EU

Mua hàng

16-Port 10G Stackable Managed Switch CISCO SG550XG-8F8T-K9-EU

16-Port 10G Stackable Managed Switch CISCO SG550XG-8F8T-K9-EU

Mua hàng

16-port Gigabit Ethernet Switch Cisco SG95-16

Giá :

3,300,000 vnđ

16-port Gigabit Ethernet Switch Cisco SG95-16

Mua hàng

16-port Fast Ethernet Switch Cisco SF95D-16

Giá :

1,188,000 vnđ

16-port Fast Ethernet Switch Cisco SF95D-16

Mua hàng

12-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch CISCO SX550X-12F-K9-EU

12-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch CISCO SX550X-12F-K9-EU

Mua hàng

12-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch CISCO SX350X-12-K9-EU

12-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch CISCO SX350X-12-K9-EU

Mua hàng

12-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch CISCO SG350XG-2F10-K9-EU

Giá :

36,240,000 vnđ

12-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch CISCO SG350XG-2F10-K9-EU

Mua hàng

10-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG355-10P-K9-EU

10-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG355-10P-K9-EU

Mua hàng

10-Port Gigabit Managed SFP Switch CISCO SG350-10SFP-K9-EU

Giá :

8,460,000 vnđ

10-Port Gigabit Managed SFP Switch CISCO SG350-10SFP-K9-EU

Mua hàng

10-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG350-10MP-K9-EU

10-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG350-10MP-K9-EU

Mua hàng

10-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG350-10P-K9-EU

Giá :

7,296,000 vnđ

10-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG350-10P-K9-EU

Mua hàng

10-Port Gigabit Managed Switch CISCO SG350-10-K9-EU

Giá :

4,950,000 vnđ

10-Port Gigabit Managed Switch CISCO SG350-10-K9-EU

Mua hàng

10-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-10P-K9-EU

Giá :

7,800,000 vnđ

10-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-10P-K9-EU

Mua hàng

8-Port 2.5G PoE Managed Switch Cisco SG350-8PD-K9-EU

Giá :

24,960,000 vnđ

8-Port 2.5G PoE Managed Switch Cisco SG350-8PD-K9-EU

Mua hàng

8-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch CISCO SX350X-08-K9-EU

8-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch CISCO SX350X-08-K9-EU

Mua hàng

8 ports 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF352-08MP-K9-EU

Giá :

8,136,000 vnđ

8 ports 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF352-08MP-K9-EU

Mua hàng

8 ports 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF352-08P-K9-EU

Giá :

5,676,000 vnđ

8 ports 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF352-08P-K9-EU

Mua hàng

8-port PoE 10/100 + 2-Port Gigabit Switch Cisco SF302-08PP-K9

Giá :

5,436,000 vnđ

8-port PoE 10/100 + 2-Port Gigabit Switch Cisco SF302-08PP-K9

Mua hàng

8-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-08HP-K9-EU

Giá :

5,640,000 vnđ

8-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-08HP-K9-EU

Mua hàng

8 ports 10/100 Managed Switch CISCO SF352-08-K9-EU

Giá :

3,915,000 vnđ

8 ports 10/100 Managed Switch CISCO SF352-08-K9-EU

Mua hàng

8-port 10/100 Managed Switch CISCO SF350-08-K9-EU

Giá :

3,540,000 vnđ

8-port 10/100 Managed Switch CISCO SF350-08-K9-EU

Mua hàng

8-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG250-08-K9-EU

Giá :

2,652,000 vnđ

8-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG250-08-K9-EU

Mua hàng

Khóa từ cửa đôi (LED & thời gian) YM-750TD (LED)

Khóa từ cửa đôi (LED & thời gian) YM-750TD (LED)

Mua hàng

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1230EP

Giá :

828,000 vnđ

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1230EP

Mua hàng

10GBASE-LR SFP+ Module PANASONIC PN59023

Giá :

69,000,000 vnđ

10GBASE-LR SFP+ Module PANASONIC PN59023

Mua hàng

10GBASE-SR SFP+ Module PANASONIC PN59021

Giá :

34,560,000 vnđ

10GBASE-SR SFP+ Module PANASONIC PN59021

Mua hàng

1000BASE-LX SFP Module PANASONIC PN54023K

Giá :

13,800,000 vnđ

1000BASE-LX SFP Module PANASONIC PN54023K

Mua hàng

1000BASE-SX SFP Module PANASONIC PN54021K

Giá :

6,960,000 vnđ

1000BASE-SX SFP Module PANASONIC PN54021K

Mua hàng

24 port SFP + 4 port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN36242E

Giá :

191,040,000 vnđ

24 port SFP + 4 port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN36242E

Mua hàng

24 port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN36240E

Giá :

188,040,000 vnđ

24 port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN36240E

Mua hàng

28-port 10/100/1000M + 4 SFP Switch PANASONIC PN26241

Giá :

54,360,000 vnđ

28-port 10/100/1000M + 4 SFP Switch PANASONIC PN26241

Mua hàng

20-port 10/100/1000M + 4 SFP Switch PANASONIC PN26161

Giá :

45,480,000 vnđ

20-port 10/100/1000M + 4 SFP Switch PANASONIC PN26161

Mua hàng

48-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28480K

Giá :

32,760,000 vnđ

48-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28480K

Mua hàng

24 port 10/100/1000M PoE+ Switch PANASONIC PN28248

Giá :

41,400,000 vnđ

24 port 10/100/1000M PoE+ Switch PANASONIC PN28248

Mua hàng

24 port 10/100/1000M PoE Switch PANASONIC PN25249

Giá :

30,312,000 vnđ

24 port 10/100/1000M PoE Switch PANASONIC PN25249

Mua hàng

24-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28240K

Giá :

1,620,000 vnđ

24-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28240K

Mua hàng

16 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28168

Giá :

30,960,000 vnđ

16 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28168

Mua hàng

16-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28160K

Giá :

14,280,000 vnđ

16-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28160K

Mua hàng

12 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28128

Giá :

30,960,000 vnđ

12 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28128

Mua hàng

8 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28088

Giá :

24,960,000 vnđ

8 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28088

Mua hàng

4 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28058

4 port 10/100/1000Mbps PoE+ Switch PANASONIC PN28058

Mua hàng

8-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28080K

Giá :

12,480,000 vnđ

8-port 10/100/1000M Switch PANASONIC PN28080K

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210-M

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210-M

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210

Giá :

650,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-M

Giá :

390,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-M

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-P (B)

Giá :

351,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-P (B)

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2011S4

Giá :

480,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2011S4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2111C4

Giá :

375,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2111C4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1001S4

Giá :

396,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1001S4

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001S4

Giá :

350,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001S4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1003C4

Giá :

350,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1003C4

Mua hàng