Thiết bị ngành bán lẻ

Máy đóng chứng từ DS

Giá :

1,920,000 vnđ

Máy đóng chứng từ DS

Mua hàng

Máy đóng chứng từ bán tự động MAXDA BC 800

Máy đóng chứng từ bán tự động MAXDA BC 800

Mua hàng

Máy đóng chứng từ bán tự động MAXDA BC 700

Máy đóng chứng từ bán tự động MAXDA BC 700

Mua hàng

Máy đóng chứng từ tự động MAXDA 2020

Máy đóng chứng từ tự động MAXDA 2020

Mua hàng

Máy quét mã vạch 2D HONEYWELL VOYAGER (XP) 1470g

Giá :

2,185,000 vnđ

Máy quét mã vạch 2D HONEYWELL VOYAGER (XP) 1470g

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G

Giá :

1,680,000 vnđ

Máy đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G

Mua hàng

Máy quét mã vạch HONEYWELL MS-5145 Eclipse™

Máy quét mã vạch HONEYWELL MS-5145 Eclipse™

Mua hàng

Chân đế kiểu dáng cho máy đọc mã vạch Zebex Z-3100 (Option)

Chân đế kiểu dáng cho máy đọc mã vạch Zebex Z-3100 (Option)

Mua hàng

Chân đế cho máy đọc mã vạch Zebex Z-3100

Chân đế cho máy đọc mã vạch Zebex Z-3100

Mua hàng

Máy quét thẻ từ Zebex 800ST

Giá :

1,956,000 vnđ

Máy quét thẻ từ Zebex 800ST

Mua hàng

Máy tính tiền in hóa đơn-In nhãn FUJITSU FP-32L

Máy tính tiền in hóa đơn-In nhãn FUJITSU FP-32L

Mua hàng

Máy tính tiền in hóa đơn FUJITSU FP-510II

Giá :

15,960,000 vnđ

Máy tính tiền in hóa đơn FUJITSU FP-510II

Mua hàng

Máy tính tiền in hóa đơn FUJITSU FP-1100

Giá :

5,950,000 vnđ

Máy tính tiền in hóa đơn FUJITSU FP-1100

Mua hàng

Máy tính tiền in hóa đơn FUJITSU FP-1000

Giá :

3,150,000 vnđ

Máy tính tiền in hóa đơn FUJITSU FP-1000

Mua hàng

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S6621

Giá :

37,105,000 vnđ

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S6621

Mua hàng

Máy in mã vạch CITIZEN CL-S703

Giá :

36,552,000 vnđ

Máy in mã vạch CITIZEN CL-S703

Mua hàng

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S700

Giá :

23,365,000 vnđ

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S700

Mua hàng

Máy in mã vạch-in nhãn 300dpi CITIZEN CL-E720

Máy in mã vạch-in nhãn 300dpi CITIZEN CL-E720

Mua hàng

Máy in mã vạch-In nhãn 203dpi CITIZEN CL-E720

Giá :

20,760,000 vnđ

Máy in mã vạch-In nhãn 203dpi CITIZEN CL-E720

Mua hàng

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S631

Giá :

20,472,000 vnđ

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S631

Mua hàng

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S621

Giá :

14,292,200 vnđ

Máy in mã vạch-In nhãn CITIZEN CL-S621

Mua hàng

Máy in mã vạch-In nhãn 300dpi CITIZEN CL-E321

Giá :

8,856,000 vnđ

Máy in mã vạch-In nhãn 300dpi CITIZEN CL-E321

Mua hàng

Máy in mã vạch-In nhãn 203dpi CITIZEN CL-E321

Máy in mã vạch-In nhãn 203dpi CITIZEN CL-E321

Mua hàng

Máy tính tiền CASIO SE-S3000

Giá :

11,858,000 vnđ

Máy tính tiền CASIO SE-S3000

Mua hàng

Máy tính tiền Casio SE-C450

Giá :

8,591,000 vnđ

Máy tính tiền Casio SE-C450

Mua hàng

Máy tính tiền Casio SE-S400

Giá :

7,640,000 vnđ

Máy tính tiền Casio SE-S400

Mua hàng

Máy tính tiền CASIO SE-S100

Giá :

5,170,000 vnđ

Máy tính tiền CASIO SE-S100

Mua hàng

Máy tính tiền Casio SE-S100S

Giá :

5,175,000 vnđ

Máy tính tiền Casio SE-S100S

Mua hàng

Máy tính tiền Casio SE-S10

Giá :

4,140,000 vnđ

Máy tính tiền Casio SE-S10

Mua hàng

Màn hình hiển thị giá APOS A9

Giá :

1,320,000 vnđ

Màn hình hiển thị giá APOS A9

Mua hàng

Màn hình hiển thị giá APOS A8

Giá :

1,320,000 vnđ

Màn hình hiển thị giá APOS A8

Mua hàng

Cây hiển thị giá ICD-2002F

Giá :

2,340,000 vnđ

Cây hiển thị giá ICD-2002F

Mua hàng

Cây hiển thị giá FIRICH (FEC) FV-2029M

Giá :

2,340,000 vnđ

Cây hiển thị giá FIRICH (FEC) FV-2029M

Mua hàng

Cây hiển thị giá BIXOLON BCD-2000AG

Giá :

2,976,000 vnđ

Cây hiển thị giá BIXOLON BCD-2000AG

Mua hàng

Cây hiển thị giá VFD 2200 Plus

Giá :

1,440,000 vnđ

Cây hiển thị giá VFD 2200 Plus

Mua hàng

Cân điện tử in hóa đơn DIGI SM-5100EV

Giá :

23,400,000 vnđ

Cân điện tử in hóa đơn DIGI SM-5100EV

Mua hàng

Máy in hóa đơn EPSON TM-T82X (LAN)

Giá :

6,444,000 vnđ

Máy in hóa đơn EPSON TM-T82X (LAN)

Mua hàng

Máy in hóa đơn EPSON TM-T82X (USB + RS232)

Giá :

5,880,000 vnđ

Máy in hóa đơn EPSON TM-T82X (USB + RS232)

Mua hàng

Máy in hóa đơn EPSON TM-M30 (USB + LAN + BLUETOOTH)

Máy in hóa đơn EPSON TM-M30 (USB + LAN + BLUETOOTH)

Mua hàng

Máy in hóa đơn Bill Printer EPSON TM-T82III

Giá :

3,444,000 vnđ

Máy in hóa đơn Bill Printer EPSON TM-T82III

Mua hàng

Máy in hóa đơn Bill Printer EPSON TM-T81III

Giá :

1,860,000 vnđ

Máy in hóa đơn Bill Printer EPSON TM-T81III

Mua hàng

Máy in Bill CITIZEN CT-S651

Giá :

4,912,500 vnđ

Máy in Bill CITIZEN CT-S651

Mua hàng

Máy in Bill CITIZEN CT-S310II

Giá :

3,530,000 vnđ

Máy in Bill CITIZEN CT-S310II

Mua hàng

Máy in Bill CITIZEN CT-D150

Giá :

3,278,000 vnđ

Máy in Bill CITIZEN CT-D150

Mua hàng

Máy tính tiền CASIO V-R100

Giá :

22,000,000 vnđ

Máy tính tiền CASIO V-R100

Mua hàng

Máy tính tiền CASIO V-R200

Giá :

33,000,000 vnđ

Máy tính tiền CASIO V-R200

Mua hàng

Máy quét mã vạch Honeywell HH360

Giá :

1,625,000 vnđ

Máy quét mã vạch Honeywell HH360

Mua hàng

Máy quét mã vạch HONEYWELL YOUJIE YJ3300

Giá :

1,050,000 vnđ

Máy quét mã vạch HONEYWELL YOUJIE YJ3300

Mua hàng

Máy quét mã vạch không dây Zebex Z-3392BT

Giá :

10,824,000 vnđ

Máy quét mã vạch không dây Zebex Z-3392BT

Mua hàng

Máy quét mã vạch Zebex Z-3272sr

Giá :

4,620,000 vnđ

Máy quét mã vạch Zebex Z-3272sr

Mua hàng

Máy quét thẻ từ Zebex ZM-800

Giá :

1,665,000 vnđ

Máy quét thẻ từ Zebex ZM-800

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Zebex Z-5130

Giá :

2,700,000 vnđ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-5130

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6172

Giá :

8,085,000 vnđ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6172

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3191LE

Giá :

2,244,000 vnđ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3191LE

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6182

Giá :

7,320,000 vnđ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6182

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Zebex A-50M

Giá :

5,450,000 vnđ

Máy đọc mã vạch Zebex A-50M

Mua hàng