Thiết bị truyền hình

Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8640

Giá :

1,210,000 vnđ

Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8640

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình PACIFIC 4208AP

Giá :

220,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình PACIFIC 4208AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 4 cổng PACIFIC 4204AP

Giá :

165,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 4 cổng PACIFIC 4204AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 2 cổng PACIFIC 4202AP

Bộ chia tín hiệu truyền hình 2 cổng PACIFIC 4202AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 3 cổng PACIFIC 4203AP

Giá :

143,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 3 cổng PACIFIC 4203AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 6 cổng PACIFIC 4206AP

Giá :

220,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 6 cổng PACIFIC 4206AP

Mua hàng

Bộ chia 4 cổng PACIFIC 4 WAY SPLITTER

Giá :

77,000 vnđ

Bộ chia 4 cổng PACIFIC 4 WAY SPLITTER

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20

Giá :

770,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8620

Giá :

770,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8620

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8640

Giá :

1,210,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8640

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 1 Off Pacific 5201-TF

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 1 Off Pacific 5201-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 2 Off Pacific 5202-TF

Giá :

495,000 vnđ

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 2 Off Pacific 5202-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 3 Off Pacific 5203-TF

Giá :

550,000 vnđ

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 3 Off Pacific 5203-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 4 Off Pacific 5204-TF

Giá :

605,000 vnđ

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 4 Off Pacific 5204-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 6 Off Pacific 5206-TF

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 6 Off Pacific 5206-TF

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific 7535

Giá :

1,870,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific 7535

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA 8630

Giá :

770,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA 8630

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 12 cổng PACIFIC 4212AP

Giá :

506,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 12 cổng PACIFIC 4212AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 16 cổng PACIFIC 4216AP

Giá :

605,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 16 cổng PACIFIC 4216AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 14 cổng PACIFIC 4214AP

Giá :

550,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 14 cổng PACIFIC 4214AP

Mua hàng

Jack nối F7 RG 11 PACIFIC F7

Giá :

33,000 vnđ

Jack nối F7 RG 11 PACIFIC F7

Mua hàng

Jack F5 dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Giá :

11,000 vnđ

Jack F5 dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Mua hàng

Pacific Jack RF vuông góc

Giá :

22,000 vnđ

Pacific Jack RF vuông góc

Mua hàng

Pacific Jack nối truyền hình

Giá :

22,000 vnđ

Pacific Jack nối truyền hình

Mua hàng

Pacific Jack nén truyền hình

Giá :

22,000 vnđ

Pacific Jack nén truyền hình

Mua hàng

Jack RF dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Giá :

11,000 vnđ

Jack RF dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Mua hàng

Khuếch đại TIVI Winersat WIA-860i

Giá :

1,375,000 vnđ

Đây là loại khuếch tín hiệu truyền hình cáp chuyên nghiệp, mạnh mẽ, 1 đầu  vào  và chỉ có 1 đầu ra

Dùng tốt nhất từ 10 đến 40 tivi, cáp đi âm tường xa khoảng 100 mét, tín hiệu mạnh mẽ, độ dao động tần số từ 5dB đến 40dB, bảo đảm tín hiệu gốc như thế nào thì tín hiệu qua bộ khuếch đại sẽ tốt hơn rõ rệt.

Loại này có hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ nên quý khách hàng có thể sử dụng 24/24.

Công suất thực tế : 11W, Công suất  được điều chỉnh tự động để tối ưu chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Cường độ tín hiệu, chất lượng hình ảnh, độ méo hình ảnh, độ nét hình ảnh, chất lượng âm thanh được điều chỉnh hoàn toàn tự động

Mua hàng

Khuếch đại TIVI Winersat WIA-860

Giá :

1,430,000 vnđ

Đây là loại khuếch tín hiệu truyền hình cáp chuyên nghiệp, mạnh mẽ, 1 đầu  vào  và chỉ có 1 đầu ra

Dùng tốt nhất từ 30 đến 50 tivi, cáp đi âm tường xa khoảng 100 mét, tín hiệu mạnh mẽ, độ dao động tần số từ 5dB đến 50dB, bảo đảm tín hiệu gốc như thế nào thì tín hiệu qua bộ khuếch đại sẽ tốt hơn rõ rệt.

Loại này có hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ nên quý khách hàng có thể sử dụng 24/24.

Công suất thực tế : 15W, Công suất  được điều chỉnh tự động để tối ưu chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Cường độ tín hiệu, chất lượng hình ảnh, độ méo hình ảnh, độ nét hình ảnh, chất lượng âm thanh được điều chỉnh hoàn toàn tự động

Mua hàng

Khuếch đại TIVI Winersat WIA-5068

Giá :

1,705,000 vnđ

Khuếch đại TIVI Winersat WIA-5068

Mua hàng

Khuếch đại TIVI Winersat WCA-40VNRA

Giá :

1,705,000 vnđ

Đây là loại khuếch tín hiệu truyền hình cáp chuyên nghiệp, mạnh mẽ, 1 đầu  vào  và chỉ có 1 đầu ra

Dùng tốt nhất từ 40 đến 60 tivi, cáp đi âm tường xa khoảng 100 mét, tín hiệu mạnh mẽ, độ dao động tần số từ 5dB đến 60dB, bảo đảm tín hiệu gốc như thế nào thì tín hiệu qua bộ khuếch đại sẽ tốt hơn rõ rệt.

Loại này có hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ nên quý khách hàng có thể sử dụng 24/24.

Công suất thực tế : 20W, Công suất  được điều chỉnh tự động để tối ưu chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Cường độ tín hiệu, chất lượng hình ảnh, độ méo hình ảnh, độ nét hình ảnh, chất lượng âm thanh được điều chỉnh hoàn toàn tự động

Mua hàng

Khuếch đại TIVI Winersat WCA-5086

Giá :

1,375,000 vnđ

Đây là loại khuếch tín hiệu truyền hình cáp chuyên nghiệp, mạnh mẽ, 1 đầu  vào  và chỉ có 1 đầu ra

Dùng tốt nhất từ 10 đến 40 tivi, cáp đi âm tường xa khoảng 100 mét, tín hiệu mạnh mẽ, độ dao động tần số từ 5dB đến 40dB, bảo đảm tín hiệu gốc như thế nào thì tín hiệu qua bộ khuếch đại sẽ tốt hơn rõ rệt.

Loại này có hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ nên quý khách hàng có thể sử dụng 24/24.

Công suất thực tế : 11W, Công suất  được điều chỉnh tự động để tối ưu chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Cường độ tín hiệu, chất lượng hình ảnh, độ méo hình ảnh, độ nét hình ảnh, chất lượng âm thanh được điều chỉnh hoàn toàn tự động

Mua hàng

Bidirectional Amplifier Indoor Alantek 308-IA3086-3000

Giá :

5,460,000 vnđ

Bidirectional Amplifier Indoor Alantek 308-IA3086-3000

Mua hàng

Alantek Blank Adaptor Plate 306-8P0000-0000

Giá :

90,350 vnđ

Alantek Blank Adaptor Plate 306-8P0000-0000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 24-core OM3 Alantek 3XG-NMS524-Y000

Giá :

231,400 vnđ

Cáp quang đa mode 24-core OM3 Alantek 3XG-NMS524-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 12-core OM3 Alantek 3XG-NMS512-Y000

Giá :

127,400 vnđ

Cáp quang đa mode 12-core OM3 Alantek 3XG-NMS512-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 8-core OM3 Alantek 3XG-NMS508-Y000

Giá :

89,570 vnđ

Cáp quang đa mode 8-core OM3 Alantek 3XG-NMS508-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 6-core OM3 Alantek 3XG-NMS506-Y000

Giá :

71,760 vnđ

Cáp quang đa mode 6-core OM3 Alantek 3XG-NMS506-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 12-core OM3 Alantek 3XG-553012-Y0LS

Giá :

123,500 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 12-core OM3 Alantek 3XG-553012-Y0LS

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 8-core OM3 Alantek 3XG-553008-YLS

Giá :

85,670 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 8-core OM3 Alantek 3XG-553008-YLS

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 4-core OM3 Alantek 3XG-553004-Y0LS

Giá :

50,570 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 4-core OM3 Alantek 3XG-553004-Y0LS

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 2-core OM3 Alantek 3XG-553002-Y0LS

Giá :

28,340 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 2-core OM3 Alantek 3XG-553002-Y0LS

Mua hàng

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223

Giá :

4,093,700 vnđ

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223

Mua hàng

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG0600-SSBK-1223

Giá :

1,547,000 vnđ

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG0600-SSBK-1223

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 24dB Alantek (308-IT5274-0024)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 24dB Alantek (308-IT5274-0024)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 20dB Alantek (308-IT5274-0020)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 20dB Alantek (308-IT5274-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 16dB Alantek (308-IT5274-0016)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 16dB Alantek (308-IT5274-0016)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 14dB Alantek (308-IT5274-0014)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 14dB Alantek (308-IT5274-0014)

Mua hàng

Alantek Adapter Single Mode Simplex SC 12-Port

Giá :

546,000 vnđ

Alantek Adapter Single Mode Simplex SC 12-Port

Mua hàng

Alantek Adapter Multimode Duplex SC 12-Port

Giá :

559,000 vnđ

Alantek Adapter Multimode Duplex SC 12-Port

Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch

Giá :

5,863,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch

Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch

Giá :

2,470,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch

Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch

Giá :

2,236,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)

Giá :

68,900 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)

Mua hàng

Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um

Giá :

1,950,000 vnđ

Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
Mua hàng