Thiết bị truyền hình Alantek

Splitter Indoor 16-way Alantek 308-IS5156-0000

Giá :

435,500 vnđ

Splitter Indoor 16-way Alantek 308-IS5156-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 14-way Alantek 308-IS5154-0000

Giá :

415,025 vnđ

Splitter Indoor 14-way Alantek 308-IS5154-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 12-way Alantek 308-IS5152-0000

Giá :

367,900 vnđ

Splitter Indoor 12-way Alantek 308-IS5152-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 10-way Alantek 308-IS5150-0000

Giá :

323,700 vnđ

Splitter Indoor 10-way Alantek 308-IS5150-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 3-way Alantek 308-ISPV03-0000

Giá :

89,700 vnđ

Splitter Indoor 3-way Alantek 308-ISPV03-0000
Mua hàng

Cáp quang đa mode 4-core Alantek 306-STA504-Y000

Giá :

41,600 vnđ

Cáp quang đa mode 4-core Alantek 306-STA504-Y000
Mua hàng

Cáp quang đa mode 4-core Indoor Alantek 306-553004-Y0LS

Giá :

29,900 vnđ

Cáp quang đa mode 4-core Indoor Alantek 306-553004-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode Indoor 12-core Alantek 306-773012-Y0LS

Giá :

46,800 vnđ

Cáp quang Single mode Indoor 12-core Alantek 306-773012-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode 8-core Indoor Alantek 306-773008-Y0LS

Giá :

38,740 vnđ

Cáp quang Single mode 8-core Indoor Alantek 306-773008-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode 6-core Indoor Alantek 306-773006-Y0LS

Giá :

34,450 vnđ

Cáp quang Single mode 6-core Indoor Alantek 306-773006-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773004-Y0LS

Giá :

21,840 vnđ

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773004-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773002-Y00LS

Giá :

18,980 vnđ

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773002-Y00LS
Mua hàng

Alantek Category 5E 302-4MU07E-FTXX

Giá :

45,500 vnđ

Alantek Category 5E 302-4MU07E-FTXX
Mua hàng

Alantek Category 5E 302-4MU04E-FTXX

Giá :

32,500 vnđ

Alantek Category 5E 302-4MU04E-FTXX
Mua hàng

Faceplate US 2-port Alantek 302-203202-SHWH

Giá :

36,400 vnđ

Faceplate US 2-port Alantek 302-203202-SHWH
Mua hàng

Faceplate US 1-port Alantek 302-203201-SHWH

Giá :

33,800 vnđ

Faceplate US 1-port Alantek 302-203201-SHWH
Mua hàng

Modular Jack Cat6 UTP Alantek 302-2QX618-WHAB

Giá :

64,350 vnđ

Modular Jack Cat6 UTP Alantek 302-2QX618-WHAB
Mua hàng

10/100M Multi-mode Media Converter Alantek

Giá :

3,185,000 vnđ

10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
Mua hàng

Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)

Giá :

725,400 vnđ

Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Mua hàng

Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)

Giá :

665,600 vnđ

Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Mua hàng

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um

Giá :

55,900 vnđ

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
Mua hàng

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um

Giá :

50,700 vnđ

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
Mua hàng

Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um

Giá :

1,950,000 vnđ

Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
Mua hàng

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um

Giá :

560,000 vnđ

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um
Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH

Giá :

198,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH
Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG

Giá :

300,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG
Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG (500m/rl)

Giá :

198,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG (500m/rl)
Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Quad-shield

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Quad-shield
Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield with Flooding...

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield with Flooding Compound
Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Tri-Shield no Messenger

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Tri-Shield no Messenger
Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield PVC Jacket

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield PVC Jacket
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)

Giá :

68,900 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)

Mua hàng

Bidirectional Amplifier Indoor Alantek 308-IA3086-3000

Giá :

5,460,000 vnđ

Bidirectional Amplifier Indoor Alantek 308-IA3086-3000

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 14dB Alantek (308-IT5274-0014)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 14dB Alantek (308-IT5274-0014)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 16dB Alantek (308-IT5274-0016)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 16dB Alantek (308-IT5274-0016)

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 20dB Alantek (308-IT5274-0020)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 20dB Alantek (308-IT5274-0020)

Mua hàng

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG0600-SSBK-1223

Giá :

1,547,000 vnđ

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG0600-SSBK-1223

Mua hàng

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223

Giá :

4,093,700 vnđ

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223

Mua hàng

Alantek Adapter Single Mode Simplex SC 12-Port

Giá :

546,000 vnđ

Alantek Adapter Single Mode Simplex SC 12-Port

Mua hàng

Alantek Adapter Multimode Duplex SC 12-Port

Giá :

559,000 vnđ

Alantek Adapter Multimode Duplex SC 12-Port

Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch

Giá :

5,863,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch

Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch

Giá :

2,470,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch

Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch

Giá :

2,236,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch

Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 24dB Alantek (308-IT5274-0024)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 24dB Alantek (308-IT5274-0024)

Mua hàng

Alantek Blank Adaptor Plate 306-8P0000-0000

Giá :

90,350 vnđ

Alantek Blank Adaptor Plate 306-8P0000-0000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 24-core OM3 Alantek 3XG-NMS524-Y000

Giá :

231,400 vnđ

Cáp quang đa mode 24-core OM3 Alantek 3XG-NMS524-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 12-core OM3 Alantek 3XG-NMS512-Y000

Giá :

127,400 vnđ

Cáp quang đa mode 12-core OM3 Alantek 3XG-NMS512-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 8-core OM3 Alantek 3XG-NMS508-Y000

Giá :

89,570 vnđ

Cáp quang đa mode 8-core OM3 Alantek 3XG-NMS508-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode 6-core OM3 Alantek 3XG-NMS506-Y000

Giá :

71,760 vnđ

Cáp quang đa mode 6-core OM3 Alantek 3XG-NMS506-Y000

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 12-core OM3 Alantek 3XG-553012-Y0LS

Giá :

123,500 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 12-core OM3 Alantek 3XG-553012-Y0LS

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 8-core OM3 Alantek 3XG-553008-YLS

Giá :

85,670 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 8-core OM3 Alantek 3XG-553008-YLS

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 2-core OM3 Alantek 3XG-553002-Y0LS

Giá :

28,340 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 2-core OM3 Alantek 3XG-553002-Y0LS

Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 4-core OM3 Alantek 3XG-553004-Y0LS

Giá :

50,570 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 4-core OM3 Alantek 3XG-553004-Y0LS

Mua hàng