Thiết bị truyền hình PACIFIC

Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8640

Giá :

1,210,000 vnđ

Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8640

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình PACIFIC 4208AP

Giá :

220,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình PACIFIC 4208AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 4 cổng PACIFIC 4204AP

Giá :

165,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 4 cổng PACIFIC 4204AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 2 cổng PACIFIC 4202AP

Bộ chia tín hiệu truyền hình 2 cổng PACIFIC 4202AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 3 cổng PACIFIC 4203AP

Giá :

143,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 3 cổng PACIFIC 4203AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 6 cổng PACIFIC 4206AP

Giá :

220,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 6 cổng PACIFIC 4206AP

Mua hàng

Bộ chia 4 cổng PACIFIC 4 WAY SPLITTER

Giá :

77,000 vnđ

Bộ chia 4 cổng PACIFIC 4 WAY SPLITTER

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20

Giá :

770,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8620

Giá :

770,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8620

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8640

Giá :

1,210,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA-8640

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 1 Off Pacific 5201-TF

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 1 Off Pacific 5201-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 2 Off Pacific 5202-TF

Giá :

495,000 vnđ

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 2 Off Pacific 5202-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 3 Off Pacific 5203-TF

Giá :

550,000 vnđ

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 3 Off Pacific 5203-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 4 Off Pacific 5204-TF

Giá :

605,000 vnđ

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 4 Off Pacific 5204-TF

Mua hàng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 6 Off Pacific 5206-TF

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap 6 Off Pacific 5206-TF

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific 7535

Giá :

1,870,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific 7535

Mua hàng

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA 8630

Giá :

770,000 vnđ

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA 8630

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 12 cổng PACIFIC 4212AP

Giá :

506,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 12 cổng PACIFIC 4212AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 16 cổng PACIFIC 4216AP

Giá :

605,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 16 cổng PACIFIC 4216AP

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu truyền hình 14 cổng PACIFIC 4214AP

Giá :

550,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu truyền hình 14 cổng PACIFIC 4214AP

Mua hàng

Jack nối F7 RG 11 PACIFIC F7

Giá :

33,000 vnđ

Jack nối F7 RG 11 PACIFIC F7

Mua hàng

Jack F5 dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Giá :

11,000 vnđ

Jack F5 dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Mua hàng

Pacific Jack RF vuông góc

Giá :

22,000 vnđ

Pacific Jack RF vuông góc

Mua hàng

Pacific Jack nối truyền hình

Giá :

22,000 vnđ

Pacific Jack nối truyền hình

Mua hàng

Pacific Jack nén truyền hình

Giá :

22,000 vnđ

Pacific Jack nén truyền hình

Mua hàng

Jack RF dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Giá :

11,000 vnđ

Jack RF dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Mua hàng