Tổng đài IP Panasonic

Phần mềm CA Operator PANASONIC KX-NCS2401

Phần mềm CA Operator PANASONIC KX-NCS2401
Mua hàng

Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301

Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301
Mua hàng

Activation Key Card máy nhánh SIP IP KX-NCS4716

Activation Key Card máy nhánh SIP IP KX-NCS4716
Mua hàng

Activation Key Card IP-PT PANASONIC KX-NCS4508

Activation Key Card IP-PT PANASONIC KX-NCS4508
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A293

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A293
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A292

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A292
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A291

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A291
Mua hàng

Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE600

Giá :

28,880,000 vnđ

Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE600

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT346

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT346

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT136

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT136

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT343

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT343

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP Panasonic KX-NT321

Điện thoại tổng đài IP Panasonic KX-NT321

Mua hàng

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700

Mua hàng

Khung phụ Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE620

Giá :

14,860,000 vnđ

Khung phụ Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE620

Mua hàng

Card DSP 16 kênh PANASONIC KX-TDE0110

Giá :

8,080,000 vnđ

Card DSP 16 kênh PANASONIC KX-TDE0110

Mua hàng

Card DSP 64 kênh PANASONIC KX-TDE0111

Giá :

46,380,000 vnđ

Card DSP 64 kênh PANASONIC KX-TDE0111

Mua hàng