Vật tư-Thiết bị Điện

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS100BS 80A 3P 25kA...

Giá :

2,448,600 vnđ

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS100BS 80A 3P 25kA LV510937 Schneider

Mua hàng

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS400F 400A 3P type F 36kA...

Giá :

10,858,100 vnđ

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS400F 400A 3P type F 36kA LV540306 Schneider

Mua hàng

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS100F 63A 3P type F 36kA...

Giá :

2,960,100 vnđ

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS100F 63A 3P type F 36kA LV510335 Schneider

Mua hàng

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS100F 32A 3P type F 36kA...

Giá :

2,960,100 vnđ

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS100F 32A 3P type F 36kA LV510332 Schneider

Mua hàng

Công tắc 2 chiều 16A HONEYWELL CA2416WHI

Giá :

40,000 vnđ

Công tắc 2 chiều 16A HONEYWELL CA2416WHI

Mua hàng

Công tắc 1 chiều 16A HONEYWELL CA2415WHI

Giá :

32,000 vnđ

Công tắc 1 chiều 16A HONEYWELL CA2415WHI

Mua hàng

Công tắc 2 chiều 16A HONEYWELL CA2414WHI

Giá :

32,000 vnđ

Công tắc 2 chiều 16A HONEYWELL CA2414WHI

Mua hàng

Công tắc 1 chiều 16A HONEYWELL CA2413WHI

Giá :

24,000 vnđ

Công tắc 1 chiều 16A HONEYWELL CA2413WHI

Mua hàng

Công tắc 2 chiều 16A HONEYWELL CA2412WHI.

Giá :

32,000 vnđ

Công tắc 2 chiều 16A HONEYWELL CA2412WHI

Mua hàng

Công tắc 1 chiều 16A HONEYWELL CA2411WHI

Giá :

14,400 vnđ

Công tắc 1 chiều 16A HONEYWELL CA2411WHI

Mua hàng