Báo cháy - Chữa cháy

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Mua hàng

Chai tạo khói 150ml Smoke Sabre

Giá :

333,300 vnđ

Chai tạo khói 150ml Smoke Sabre

Mua hàng

Board mở rộng 8 zone cho tủ trung tâm HOCHIKI HDM-1008

Giá :

3,439,800 vnđ

Board mở rộng 8 zone cho tủ trung tâm HOCHIKI HDM-1008

Mua hàng

Board 8 ngõ ra Relay cho tủ trung tâm HOCHIKI HRM-1008

Giá :

3,439,800 vnđ

Board 8 ngõ ra Relay cho tủ trung tâm HOCHIKI HRM-1008

Mua hàng

Đèn chỉ thị chống nổ HOCHIKI TPLD-R

Giá :

6,576,000 vnđ

Đèn chỉ thị chống nổ HOCHIKI TPLD-R

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực chịu nước HOCHIKI TL-14DW

Giá :

265,000 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực chịu nước HOCHIKI TL-14DW

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Giá :

205,800 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Mua hàng

Chuông báo cháy chống nổ HOCHIKI EMB-6

Giá :

13,006,000 vnđ

Chuông báo cháy chống nổ HOCHIKI EMB-6

Mua hàng

Chuông báo cháy chịu nước HOCHIKI FBB-150JW

Giá :

3,508,400 vnđ

Chuông báo cháy chịu nước HOCHIKI FBB-150JW

Mua hàng

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150K

Giá :

490,000 vnđ

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150K

Mua hàng

Còi báo cháy 100dB HOCHIKI HEH24-WR

Giá :

637,000 vnđ

Còi báo cháy 100dB HOCHIKI HEH24-WR

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHEC24-75WR

Giá :

2,009,000 vnđ

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHEC24-75WR

Mua hàng

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHES24-75WR

Giá :

1,891,500 vnđ

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHES24-75WR

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI RP-RS1 01

Giá :

480,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI RP-RS1 01

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-2 (JE)

Giá :

529,200 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-2 (JE)

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1RW (JE)

Giá :

3,253,600 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1RW (JE)

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1 (JE)

Giá :

597,800 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1 (JE)

Mua hàng

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS-LP

Giá :

1,323,000 vnđ

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS-LP

Mua hàng

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS

Giá :

1,176,000 vnđ

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI PCD-1

Giá :

36,789,200 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI PCD-1

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W-IS

Giá :

3,900,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W-IS

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP

Giá :

7,670,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

Giá :

1,885,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

Mua hàng

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24

Giá :

4,880,000 vnđ

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 150°C HOCHIKI FFH-2E150

Giá :

9,094,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 150°C HOCHIKI FFH-2E150

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 120°C HOCHIKI FFH-2E120

Giá :

9,094,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 120°C HOCHIKI FFH-2E120

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 100°C HOCHIKI FFH-2E100

Giá :

9,094,400 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 100°C HOCHIKI FFH-2E100

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 90°C HOCHIKI FFH-2E090

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 90°C HOCHIKI FFH-2E090

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 70°C HOCHIKI FFH-2E070

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 70°C HOCHIKI FFH-2E070

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 60°C HOCHIKI FFH-2E060

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 60°C HOCHIKI FFH-2E060

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-190

Giá :

558,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-190

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-135

Giá :

539,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-135

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt cố định HOCHIKI ACC-V

Giá :

1,636,600 vnđ

Đầu báo khói nhiệt cố định HOCHIKI ACC-V

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI ATJ-EA

Giá :

1,068,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI ATJ-EA

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

Giá :

320,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (China)

Giá :

940,800 vnđ

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (China)

Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (USA)

Giá :

960,400 vnđ

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (USA)

Mua hàng

Đầu báo khói quang học HOCHIKI DH-98HVP

Giá :

3,292,800 vnđ

Đầu báo khói quang học HOCHIKI DH-98HVP

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI DH-99A

Giá :

2,606,800 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI DH-99A

Mua hàng

Đầu báo khói quang kèm đế HOCHIKI SOC-24VN

Giá :

548,800 vnđ

Đầu báo khói quang kèm đế HOCHIKI SOC-24VN

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLV-E

Giá :

686,000 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLV-E

Mua hàng

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SPC-24

Giá :

10,460,000 vnđ

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SPC-24

Mua hàng

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-S-R

Giá :

8,849,400 vnđ

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-S-R

Mua hàng

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-N-R

Giá :

18,992,500 vnđ

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-N-R

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A HOCHIKI FN-1024X-R

Giá :

11,456,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A HOCHIKI FN-1024X-R

Mua hàng

Hiển thị phụ 40 kênh HOCHIKI PEX-40H

Giá :

18,600,400 vnđ

Hiển thị phụ 40 kênh HOCHIKI PEX-40H

Mua hàng

Hiển thị phụ 30 kênh HOCHIKI PEX-30H

Giá :

16,052,400 vnđ

Hiển thị phụ 30 kênh HOCHIKI PEX-30H

Mua hàng

Hiển thị phụ 10 kênh HOCHIKI PEX-10H

Giá :

9,976,500 vnđ

Hiển thị phụ 10 kênh HOCHIKI PEX-10H

Mua hàng

Hiển thị phụ 5 kênh HOCHIKI PEX-05H

Giá :

7,693,000 vnđ

Hiển thị phụ 5 kênh HOCHIKI PEX-05H

Mua hàng

Hiển thị phụ 20 kênh HOCHIKI PEX-20H

Giá :

13,035,000 vnđ

Hiển thị phụ 20 kênh HOCHIKI PEX-20H

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (72)

Giá :

16,444,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (72)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop HOCHIKI FN-8127

Giá :

129,948,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop HOCHIKI FN-8127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop HOCHIKI FN-6127

Giá :

114,170,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop HOCHIKI FN-6127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127N

Giá :

47,335,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127N

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127

Giá :

39,121,600 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127N

Giá :

38,269,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127N

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127

Giá :

30,115,500 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-E

Giá :

23,451,500 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-E

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-R

Giá :

20,237,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-R

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 40 kênh HOCHIKI RPQ-ABW40 (JE)

Giá :

79,184,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 40 kênh HOCHIKI RPQ-ABW40 (JE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 30 kênh HOCHIKI RPQ-ABW30 (JE)

Giá :

63,856,800 vnđ

Trung tâm báo cháy 30 kênh HOCHIKI RPQ-ABW30 (JE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh HOCHIKI RPV-AAW20 (JE)

Giá :

39,307,800 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh HOCHIKI RPV-AAW20 (JE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (24 ZONE)

Giá :

25,489,800 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (24 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (16 ZONE)

Giá :

21,824,600 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (16 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (8 ZONE)

Giá :

18,669,000 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (8 ZONE)

Mua hàng