Âm thanh TOA

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Giá :

10,543,000 vnđ

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Mua hàng

Digital Wireless Guide Transmitter TOA WG-D100T-AS

Giá :

5,993,000 vnđ

Digital Wireless Guide Transmitter TOA WG-D100T-AS

Mua hàng

Digital Wireless Guide Receiver TOA WG-D100R-AS

Giá :

5,564,000 vnđ

Digital Wireless Guide Receiver TOA WG-D100R-AS

Mua hàng

Antenna Distributor TOA WD-5800

Giá :

6,942,000 vnđ

Antenna Distributor TOA WD-5800

Mua hàng

Loa gắn trần TOA PC-2360

Giá :

793,000 vnđ

Loa gắn trần TOA PC-2360

Mua hàng

Loa âm trần chống cháy TOA PC-1860F

Giá :

1,001,000 vnđ

Loa âm trần chống cháy TOA PC-1860F

Mua hàng

Loa gắn trần TOA PC-1860

Giá :

650,000 vnđ

Loa gắn trần TOA PC-1860

Mua hàng

Đế gắn tủ Rack TOA MB-TS920

Giá :

1,664,000 vnđ

Đế gắn tủ Rack TOA MB-TS920

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-YL

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-YL

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-WH

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-WH

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-BK

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-BK

Mua hàng

Satellite Speaker TOA BS-S20B

Giá :

780,000 vnđ

Satellite Speaker TOA BS-S20B

Mua hàng

Satellite Speaker TOA BS-S20W

Giá :

780,000 vnđ

Satellite Speaker TOA BS-S20W

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Giá :

14,574,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-430-AS

Giá :

7,124,000 vnđ

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-430-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Giá :

14,248,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-420-AS

Giá :

7,410,000 vnđ

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-420-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Giá :

15,093,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Mua hàng

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Giá :

16,354,000 vnđ

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Giá :

24,856,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Giá :

19,383,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Giá :

15,899,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 60W TOA A-3606D

Giá :

13,858,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 60W TOA A-3606D

Mua hàng

Amply Mixer ClassD 480W TOA A-3248D-AS

Giá :

14,001,000 vnđ

Amply Mixer ClassD 480W TOA A-3248D-AS

Mua hàng

Amply Mixer ClassD 240W TOA A-3224D-AS

Giá :

9,711,000 vnđ

Amply Mixer ClassD 240W TOA A-3224D-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 và Zones 480W TOA A-3248DMZ-AS

Amply Mixer MP3 và Zones 480W TOA A-3248DMZ-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Giá :

14,534,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 240W TOA A-3224DM-AS

Giá :

11,375,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 240W TOA A-3224DM-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 120W TOA A-3212DM-AS

Giá :

8,827,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 120W TOA A-3212DM-AS

Mua hàng

Amply công suất ClassD 480W TOA P-3248D AS

Giá :

12,337,000 vnđ

Amply công suất ClassD 480W TOA P-3248D AS

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Giá :

15,691,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 120W chọn 5 vùng loa TOA A-3212DMZ-AS

Giá :

10,335,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 120W chọn 5 vùng loa TOA A-3212DMZ-AS

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu hồng ngoại TOA YW-1022 Y

Giá :

3,146,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu hồng ngoại TOA YW-1022 Y

Mua hàng

Micro cài tai TOA YP-M5000E

Giá :

2,431,000 vnđ

Micro cài tai TOA YP-M5000E

Mua hàng

Micro choàng đầu TOA YP-M5000H

Giá :

2,444,000 vnđ

Micro choàng đầu TOA YP-M5000H

Mua hàng

Micro cài tai TOA YP-MS4E

Giá :

2,535,000 vnđ

Micro cài tai TOA YP-MS4E

Mua hàng

Micro choàng đầu TOA YP-MS4H

Giá :

2,444,000 vnđ

Micro choàng đầu TOA YP-MS4H

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Giá :

10,985,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Giá :

7,878,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Giá :

8,775,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng loa TOA A-1812

Giá :

9,568,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng loa TOA A-1812

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng TOA A-1806

Giá :

8,268,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng TOA A-1806

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng loa TOA A-1706

Giá :

7,525,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng loa TOA A-1706

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W chọn 2 vùng TOA A-1803

Giá :

7,515,000 vnđ

Mixer Amplifier 30W chọn 2 vùng TOA A-1803

Mua hàng

Loa thùng TOA F-1300W

Giá :

2,470,000 vnđ

Loa thùng TOA F-1300W

Mua hàng

Loa thùng 60W TOA F-2000WTWP

Giá :

3,744,000 vnđ

Loa thùng 60W TOA F-2000WTWP

Mua hàng

Loa hộp 60W TOA F-2000WT

Giá :

4,056,000 vnđ

Loa hộp 60W TOA F-2000WT

Mua hàng

Micro thông báo khẩn TOA PM-222D

Giá :

767,000 vnđ

Micro thông báo khẩn TOA PM-222D

Mua hàng

Micro gắn chìm đa hướng TOA EM-600

Giá :

4,550,000 vnđ

Micro gắn chìm đa hướng TOA EM-600

Mua hàng

Micro để bàn đa hướng TOA EM-700

Giá :

8,140,000 vnđ

Micro để bàn đa hướng TOA EM-700

Mua hàng

Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200M

Giá :

7,595,000 vnđ

Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200M

Mua hàng

Bàn phím mở rộng Micro điều khiển từ xa TOA RM-210

Giá :

5,031,000 vnđ

Bàn phím mở rộng Micro điều khiển từ xa TOA RM-210

Mua hàng

Loa nén 50W không có biến áp TOA SC-651

Giá :

1,615,000 vnđ

Loa nén 50W không có biến áp TOA SC-651

Mua hàng

Loa còi vành rộng 15W TOA TC-615

Giá :

1,355,000 vnđ

Loa còi vành rộng 15W TOA TC-615

Mua hàng

Loa còi vành rộng 15W có biến áp TOA TC-615M

Giá :

1,405,000 vnđ

Loa còi vành rộng 15W có biến áp TOA TC-615M

Mua hàng

Loa còi vành rộng 30W TOA TC-631

Giá :

1,420,000 vnđ

Loa còi vành rộng 30W TOA TC-631

Mua hàng

Loa còi vành rộng 30W có biến áp TOA TC-631M

Giá :

1,638,000 vnđ

Loa còi vành rộng 30W có biến áp TOA TC-631M

Mua hàng

Loa còi vành rộng 50W có biến áp TOA TC-651M

Giá :

1,859,000 vnđ

Loa còi vành rộng 50W có biến áp TOA TC-651M

Mua hàng

Loa phóng thanh cầm tay 6W TOA ER-520

Giá :

885,000 vnđ

Loa phóng thanh cầm tay 6W TOA ER-520

Mua hàng

Vành loa đường kính 50mm TOA TH-650

Giá :

1,185,000 vnđ

Vành loa đường kính 50mm TOA TH-650

Mua hàng

Vành loa đường kính 500mm TOA TH-652

Giá :

835,000 vnđ

Vành loa đường kính 500mm TOA TH-652

Mua hàng

Loa gắn trần 15W TOA PC-668R

Giá :

897,000 vnđ

Loa gắn trần 15W TOA PC-668R

Mua hàng

Gooseneck Microphone TOA EM-380-AS

Giá :

1,573,000 vnđ

Gooseneck Microphone TOA EM-380-AS

Mua hàng

Loa nén 30W không có biến áp TOA SC-630

Giá :

806,000 vnđ

Loa nén 30W không có biến áp TOA SC-630

Mua hàng