Âm thanh TOA

Bộ khuếch đại công suất 500W TOA VP-3504

Giá :

70,525,400 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W TOA VP-3504

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 300W TOA VP-3304

Giá :

45,599,400 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 300W TOA VP-3304

Mua hàng

Bộ phát tiếng TOA EV-700

Giá :

41,359,000 vnđ

Bộ phát tiếng TOA EV-700

Mua hàng

Mixer Amplifier 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360VA

Giá :

40,601,000 vnđ

Mixer Amplifier 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360VA

Mua hàng
HOT

Bộ ghi và phát tiếng Kỹ thuật số TOA EV-350R

Giá :

38,467,000 vnđ

Bộ ghi và phát tiếng Kỹ thuật số TOA EV-350R

Mua hàng

Bộ trộn Stereo kỹ thuật số TOA M-633D

Giá :

37,778,000 vnđ

Bộ trộn Stereo kỹ thuật số TOA M-633D

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240VA

Giá :

36,674,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240VA

Mua hàng

Ampli mở rộng 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360E

Giá :

35,739,000 vnđ

Ampli mở rộng 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360E

Mua hàng

Amply mở rộng 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240E

Giá :

32,504,000 vnđ

Amply mở rộng 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240E

Mua hàng

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Giá :

32,318,000 vnđ

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Mua hàng

Tăng âm xách tay TOA WA-Z110SD-AS

Giá :

31,780,000 vnđ

Tăng âm xách tay TOA WA-Z110SD-AS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 150W TOA VP-3154

Giá :

31,614,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 150W TOA VP-3154

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7W-WP

Giá :

30,935,300 vnđ

Loa hộp TOA HX-7W-WP

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7B-WP

Giá :

30,669,100 vnđ

Loa hộp TOA HX-7B-WP

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7W

Giá :

27,232,700 vnđ

Loa hộp TOA HX-7W

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7B

Giá :

26,967,600 vnđ

Loa hộp TOA HX-7B

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Giá :

24,856,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Mua hàng

Ampli trung tâm dành cho hội thảo TOA TS-910

Giá :

24,624,600 vnđ

Ampli trung tâm dành cho hội thảo TOA TS-910

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Giá :

21,060,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Mua hàng

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA DS-1000B

Giá :

20,922,000 vnđ

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA DS-1000B

Mua hàng

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Giá :

19,720,000 vnđ

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Giá :

19,383,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Mua hàng

Loa hộp TOA HS-P1500B

Giá :

17,864,000 vnđ

Loa hộp TOA HS-P1500B

Mua hàng

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Giá :

16,354,000 vnđ

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Giá :

15,899,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Mua hàng

Bộ lặp âm thanh TOA EV-20R

Giá :

15,759,000 vnđ

Bộ lặp âm thanh TOA EV-20R

Mua hàng

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128

Giá :

15,758,000 vnđ

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Giá :

15,691,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 5 vùng loa TOA VM-2240

Giá :

15,495,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 5 vùng loa TOA VM-2240

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Giá :

15,093,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Giá :

14,574,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Giá :

14,534,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Giá :

14,248,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 5 vùng loa TOA VM-2120

Giá :

14,118,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 5 vùng loa TOA VM-2120

Mua hàng

Amply Mixer ClassD 480W TOA A-3248D-AS

Giá :

14,001,000 vnđ

Amply Mixer ClassD 480W TOA A-3248D-AS

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 60W TOA A-3606D

Giá :

13,858,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 60W TOA A-3606D

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 420W TOA VP-2421

Giá :

13,112,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 420W TOA VP-2421

Mua hàng

Mixer ma trận số TOA M-9000M2

Giá :

12,665,000 vnđ

Mixer ma trận số TOA M-9000M2

Mua hàng

Bộ tiền khuếch đại Mixer Pre-Amplifier TOA PP-025B

Giá :

12,636,330 vnđ

Bộ tiền khuếch đại Mixer Pre-Amplifier TOA PP-025B

Mua hàng

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128S

Giá :

12,550,000 vnđ

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128S

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W TOA VP-1121

Giá :

12,410,100 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 240W TOA VP-1121

Mua hàng

Amply công suất ClassD 480W TOA P-3248D AS

Giá :

12,337,000 vnđ

Amply công suất ClassD 480W TOA P-3248D AS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 60W TOA VP-1061

Giá :

12,254,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 60W TOA VP-1061

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W TOA A-5012

Giá :

11,856,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W TOA A-5012

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-5B-WP

Giá :

11,781,000 vnđ

Loa hộp TOA HX-5B-WP

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-5W-WP

Giá :

11,777,700 vnđ

Loa hộp TOA HX-5W-WP

Mua hàng

Máy chủ tọa TOA TS-911

Giá :

11,570,900 vnđ

Máy chủ tọa TOA TS-911

Mua hàng
HOT

Micro điều khiển từ xa TOA FS-7000RM

Giá :

11,465,000 vnđ

Dùng để thông báo quãng bá đến 10 vùng khác nhau cùng lúc với các cuộc gọi tất cả vùng.

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 240W TOA A-3224DM-AS

Giá :

11,375,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 240W TOA A-3224DM-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Giá :

10,985,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Mua hàng

Máy đại biểu TOA TS-912

Giá :

10,660,100 vnđ

Máy đại biểu TOA TS-912

Mua hàng

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Giá :

10,543,000 vnđ

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Mua hàng

Ampli công suất 240W TOA P-1812

Giá :

10,350,000 vnđ

Ampli công suất 240W TOA P-1812

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 120W chọn 5 vùng loa TOA A-3212DMZ-AS

Giá :

10,335,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 120W chọn 5 vùng loa TOA A-3212DMZ-AS

Mua hàng

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA VX-2000DS

Giá :

10,164,000 vnđ

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA VX-2000DS

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-5W

Giá :

9,970,400 vnđ

Loa hộp TOA HX-5W

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 4x60W TOA VP-2064

Giá :

9,894,500 vnđ

The VP-2064 Power Amplifier features a 60 W-by-4 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel.

Mua hàng

Micro dạng lắp trên trần TOA AN-9001

Giá :

9,790,000 vnđ

Micro dạng lắp trên trần TOA AN-9001

Mua hàng

Bộ micro không dây cài áo TOA WS-5325U

Giá :

9,789,000 vnđ

Bộ micro không dây cài áo TOA WS-5325U

Mua hàng

Board mạch thông báo bằng âm thanh TOA EV-200M

Giá :

9,713,000 vnđ

Board mạch thông báo bằng âm thanh TOA EV-200M

Mua hàng

Amply Mixer ClassD 240W TOA A-3224D-AS

Giá :

9,711,000 vnđ

Amply Mixer ClassD 240W TOA A-3224D-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier chọn 2 vùng 60W TOA A-1706

Giá :

9,599,000 vnđ

Mixer Amplifier chọn 2 vùng 60W TOA A-1706

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W TOA A-1803

Giá :

9,572,000 vnđ

Mixer Amplifier 30W TOA A-1803

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng loa TOA A-1812

Giá :

9,568,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng loa TOA A-1812

Mua hàng

Máy chủ tọa TOA TS-811

Giá :

9,548,000 vnđ

Máy chủ tọa TOA TS-811

Mua hàng

Mixer Amplifier chọn 2 vùng 240W TOA A-1724

Giá :

9,493,000 vnđ

Mixer Amplifier chọn 2 vùng 240W TOA A-1724

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W TOA A-5006

Giá :

9,460,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W TOA A-5006

Mua hàng

Bộ micro choàng qua đầu không dây UHF TOA WS-5325H

Giá :

9,205,000 vnđ

Bộ micro choàng qua đầu không dây UHF TOA WS-5325H

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W TOA A-1812

Giá :

9,141,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W TOA A-1812

Mua hàng

Bộ micro không dây cầm tay TOA WS-5265

Giá :

9,139,000 vnđ

Bộ micro không dây cầm tay TOA WS-5265

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 2x120W TOA VP-2122

Giá :

9,047,500 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 2x120W TOA VP-2122

Mua hàng

Bộ lập trình thời gian TOA TT-208-AS

Giá :

9,042,000 vnđ

Bộ lập trình thời gian TOA TT-208-AS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W TOA VP-2241

Giá :

8,987,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 240W TOA VP-2241

Mua hàng

Máy đại biểu TOA TS-812

Giá :

8,978,200 vnđ

Máy đại biểu TOA TS-812

Mua hàng

Bộ micro cài áo không dây UHF TOA WS-5325M

Giá :

8,931,000 vnđ

Bộ micro cài áo không dây UHF TOA WS-5325M

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 120W TOA A-3212DM-AS

Giá :

8,827,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 120W TOA A-3212DM-AS

Mua hàng

CD player TOA CD-2011R

Giá :

8,822,000 vnđ

CD player TOA CD-2011R

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Giá :

8,775,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Mua hàng

Ampli trung tâm dùng cho hội thảo TOA TS-680

Giá :

8,558,000 vnđ

Plug-and-play system.

Up to 24 units can be connected per Central Unit.

Suitable for small-scale corporate boardrooms and meeting rooms.

Test function allows connections to be accurately verified.

Connect a recording device for high-quality audio recording of conferences.

Compact and stable hardware design.

Mua hàng

Bộ micro cầm tay không dây UHF TOA WS-5225

Giá :

8,476,000 vnđ

Bộ micro cầm tay không dây UHF TOA WS-5225

Mua hàng

Central Unit TOA TS-690-AS

Giá :

8,320,000 vnđ

Central Unit TOA TS-690-AS

Mua hàng

Loa hộp TOA HS-1500WT

Giá :

8,281,000 vnđ

Loa hộp TOA HS-1500WT

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng TOA A-1806

Giá :

8,268,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng TOA A-1806

Mua hàng

Micro để bàn đa hướng TOA EM-700

Giá :

8,140,000 vnđ

Micro để bàn đa hướng TOA EM-700

Mua hàng

Loa hộp TOA HS-1500BT

Giá :

8,035,000 vnđ

Loa hộp TOA HS-1500BT

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2240

Giá :

8,021,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2240

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W TOA A-1806

Giá :

7,909,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W TOA A-1806

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Giá :

7,878,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Mua hàng

Hộp đấu dây cho hệ thống IP liên lạc nội bộ TOA E-7000TB

Giá :

7,755,000 vnđ

Hộp đấu dây cho hệ thống IP liên lạc nội bộ TOA E-7000TB

Mua hàng

Ampli công suất 240W TOA P-2240

Giá :

7,748,000 vnđ

Ampli công suất 240W TOA P-2240

Mua hàng

Thiết bị mở rộng TOA TS-918

Giá :

7,715,400 vnđ

Thiết bị mở rộng TOA TS-918

Mua hàng

Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200M

Giá :

7,595,000 vnđ

Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200M

Mua hàng

Mixer Amplifier chọn 2 vùng 120W TOA A-1712

Giá :

7,590,000 vnđ

Mixer Amplifier chọn 2 vùng 120W TOA A-1712

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng loa TOA A-1706

Giá :

7,525,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng loa TOA A-1706

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W chọn 2 vùng TOA A-1803

Giá :

7,515,000 vnđ

Mixer Amplifier 30W chọn 2 vùng TOA A-1803

Mua hàng

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-420-AS

Giá :

7,410,000 vnđ

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-420-AS

Mua hàng

Bộ phát không dây để bàn TOA WM-2110

Giá :

7,410,000 vnđ

Bộ phát không dây để bàn TOA WM-2110

Mua hàng

Bộ thu không dây UHF TOA WT-5800

Giá :

7,371,000 vnđ

Bộ thu không dây UHF TOA WT-5800

Mua hàng