Báo cháy-Chữa Cháy

Card nối mạng cho tủ FireNet và Fire Plus HOCHIKI FN-4127-NIC

Giá :

7,791,000 vnđ

Card nối mạng cho tủ FireNet và Fire Plus HOCHIKI FN-4127-NIC

Mua hàng

Bo mạch 16 ngõ vào/ra HOCHIKI FN-4127-IO

Giá :

5,468,400 vnđ

Bo mạch 16 ngõ vào/ra HOCHIKI FN-4127-IO

Mua hàng

Thiết bị cài đặt địa chỉ cho đầu báo, module HOCHIKI TCH-B200

Giá :

3,204,600 vnđ

Thiết bị cài đặt địa chỉ cho đầu báo, module HOCHIKI TCH-B200

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 Zone NOTIFIER SFP-5UDE

Giá :

25,080,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 Zone NOTIFIER SFP-5UDE

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 Zone NOTIFIER SFP-10UDE

Giá :

26,280,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 Zone NOTIFIER SFP-10UDE

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER N6000

Giá :

93,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER N6000

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER NFS320-E

Giá :

63,480,900 vnđ

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER NFS320-E

Mua hàng

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER ND-751P-E

Giá :

1,200,000 vnđ

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER ND-751P-E

Mua hàng

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER B601-E

Giá :

1,200,000 vnđ

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER B601-E

Mua hàng

Đầu dò nhiệt kèm đế NOTIFIER ND-751T-E

Giá :

1,200,000 vnđ

Đầu dò nhiệt kèm đế NOTIFIER ND-751T-E

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ gồm đế NOTIFIER FSP-851/B501

Giá :

2,100,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ gồm đế NOTIFIER FSP-851/B501

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ gồm đế NOTIFIER FST-851/B501

Giá :

2,100,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ gồm đế NOTIFIER FST-851/B501

Mua hàng

Đầu dò báo cháy kết hợp địa chỉ NOTIFIER FSP-851T/B501

Giá :

3,000,000 vnđ

Đầu dò báo cháy kết hợp địa chỉ NOTIFIER FSP-851T/B501

Mua hàng

Chuông báo cháy 6-inch 24V NOTIFIER SSM24-6

Giá :

1,188,000 vnđ

Chuông báo cháy 6-inch 24V NOTIFIER SSM24-6

Mua hàng

Công tắc khẩn địa chỉ NOTIFIER M700K-E

Giá :

960,000 vnđ

Công tắc khẩn địa chỉ NOTIFIER M700K-E

Mua hàng

Nút nhấn khẩn NOTIFIER NBG-12LX/SB-10

Giá :

3,240,000 vnđ

Nút nhấn khẩn NOTIFIER NBG-12LX/SB-10

Mua hàng

Module giám sát NOTIFIER FMM-1

Giá :

2,400,000 vnđ

Module giám sát NOTIFIER FMM-1

Mua hàng

Module điều khiển NOTIFIER FZM-1

Giá :

2,520,000 vnđ

Module điều khiển NOTIFIER FZM-1

Mua hàng

Module chuông báo NOTIFIER FCM-1

Giá :

1,920,000 vnđ

Module chuông báo NOTIFIER FCM-1

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 2.5A HOCHIKI FN-300X-R

Giá :

5,380,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 2.5A HOCHIKI FN-300X-R

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 4A HOCHIKI FN-400X-R

Giá :

6,272,000 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 4A HOCHIKI FN-400X-R

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 6A HOCHIKI FN-600X-R

Giá :

9,055,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 6A HOCHIKI FN-600X-R

Mua hàng

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-FRCME-M

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-FRCME-M

Mua hàng

Module giám sát 2 ngõ vào HOCHIKI DCP-DIMM

Giá :

1,421,000 vnđ

Module giám sát 2 ngõ vào HOCHIKI DCP-DIMM

Mua hàng

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-CZM

Giá :

1,234,800 vnđ

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-CZM

Mua hàng

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Giá :

1,391,600 vnđ

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Mua hàng

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Giá :

1,489,600 vnđ

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Mua hàng

Module cách ly HOCHIKI DCP-SCI

Giá :

940,800 vnđ

Module cách ly HOCHIKI DCP-SCI

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS1-4

Giá :

64,356,600 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS1-4

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS5-8

Giá :

84,770,000 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS5-8

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS9-16

Giá :

95,648,000 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS9-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 2 Loop SIEMENS FC-1862/FC1861-A2

Trung tâm báo cháy 2 Loop SIEMENS FC-1862/FC1861-A2

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 252 địa chỉ 1 Loop SIEMENS FC-1820-A1

Giá :

45,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 252 địa chỉ 1 Loop SIEMENS FC-1820-A1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 12 vùng SIEMENS FC124-ZA

Giá :

23,880,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 12 vùng SIEMENS FC124-ZA

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 8 vùng SIEMENS FC122-ZA

Giá :

21,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 8 vùng SIEMENS FC122-ZA

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 4 vùng SIEMENS FC122-ZA

Giá :

15,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 4 vùng SIEMENS FC122-ZA

Mua hàng

Module giám sát SIEMENS FDCI181-2

Giá :

1,236,000 vnđ

Module giám sát SIEMENS FDCI181-2

Mua hàng

Module điều khiển SIEMENS FDCIO181-2

Giá :

1,860,000 vnđ

Module điều khiển SIEMENS FDCIO181-2

Mua hàng

Line Separator Module SIEMENS FDCL181

Giá :

1,140,000 vnđ

Line Separator Module SIEMENS FDCL181

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS BDS051A

Giá :

1,260,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS BDS051A

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ SIEMENS DM1103

Giá :

2,400,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ SIEMENS DM1103

Mua hàng

Nút nhấn khẩn báo cháy SIEMENS FDM1101A-RG

Giá :

768,000 vnđ

Nút nhấn khẩn báo cháy SIEMENS FDM1101A-RG

Mua hàng

Nút nhấn khẩn địa chỉ SIEMENS FDM181

Giá :

1,236,000 vnđ

Nút nhấn khẩn địa chỉ SIEMENS FDM181

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ SIEMENS FDT181

Giá :

1,440,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ SIEMENS FDT181

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS HI720

Giá :

1,320,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS HI720

Mua hàng

Đầu báo khói quang SIEMENS OP921

Giá :

1,140,000 vnđ

Đầu báo khói quang SIEMENS OP921

Mua hàng

Đầu báo khói quang SIEMENS OP720

Giá :

1,440,000 vnđ

Đầu báo khói quang SIEMENS OP720

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS FDT181C

Giá :

650,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS FDT181C

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS FDO181

Giá :

985,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS FDO181

Mua hàng

Đầu dò báo khói SIEMENS FDO181C

Giá :

660,000 vnđ

Đầu dò báo khói SIEMENS FDO181C

Mua hàng

Module lối ra điều khiển NOHMI FRRU004-TRM4

Giá :

1,620,000 vnđ

Module lối ra điều khiển NOHMI FRRU004-TRM4

Mua hàng