Báo cháy - Chữa cháy

Đầu dò lửa chống cháy nổ BOSCH 016519 IR3 Flame Detector

Đầu dò lửa chống cháy nổ BOSCH 016519 IR3 Flame Detector

Mua hàng

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC KIT9045

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC KIT9045

Mua hàng

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC ALEXOR KIT495-3

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC ALEXOR KIT495-3

Mua hàng

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Mua hàng

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Mua hàng

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Mua hàng

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Mua hàng

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Mua hàng

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Mua hàng

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Mua hàng