Báo cháy - Chữa cháy

Đầu dò lửa chống cháy nổ BOSCH 016519 IR3 Flame Detector

Đầu dò lửa chống cháy nổ BOSCH 016519 IR3 Flame Detector

Mua hàng

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC KIT9045

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC KIT9045

Mua hàng

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC ALEXOR KIT495-3

Bộ Báo cháy-Báo trộm không dây DSC ALEXOR KIT495-3

Mua hàng

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Mua hàng

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Mua hàng

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Mua hàng

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Mua hàng

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Mua hàng

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Mua hàng

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Mua hàng

Van báo động WOODANG VAV (ALARM VAN WOODANG)

Van báo động WOODANG VAV (ALARM VAN WOODANG)

Mua hàng

Ống nối mền Tyco cho đầu phun Sprinkler

Ống nối mền Tyco cho đầu phun Sprinkler

Mua hàng

Đầu dò báo khói tại chỗ GST S-9102R

Đầu dò báo khói tại chỗ GST S-9102R

Mua hàng

Card mở rộng 4 rơ-le BOSCH FPC-500-RLYEXT

Card mở rộng 4 rơ-le BOSCH FPC-500-RLYEXT

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ bao gồm đế BOSCH FAP-425-O

Đầu dò báo khói địa chỉ bao gồm đế BOSCH FAP-425-O

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ BOSCH FAP-DO420

Đầu dò báo khói địa chỉ BOSCH FAP-DO420

Mua hàng

Đèn báo cháy địa chỉ BOSCH FNS-420-R

Đèn báo cháy địa chỉ BOSCH FNS-420-R

Mua hàng

Còi báo cháy địa chỉ BOSCH FNM-420-A-BS-RD

Còi báo cháy địa chỉ BOSCH FNM-420-A-BS-RD

Mua hàng

Công tắc khẩn địa chỉ BOSCH FMC-210-DM-G-R

Công tắc khẩn địa chỉ BOSCH FMC-210-DM-G-R

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212-5L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212-5L

Mua hàng

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN15, 68ºC

Giá :

32,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN15, 68ºC

Giá :

33,750 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng ngang ZSTB, DN15, 68ºC

Giá :

45,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng ngang ZSTB, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở ZSTMC, DN15

Giá :

45,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở ZSTMC, DN15

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)

Giá :

46,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN20, 68ºC

Giá :

52,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN20, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN20, 68ºC

Giá :

54,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN20, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống AHD152F Changder, DN15, K = 5.6,68ºC

Giá :

71,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống AHD152F Changder, DN15, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)

Giá :

75,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS002, DN15, 68ºC

Giá :

78,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS002, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS001, DN15, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

78,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS001, DN15, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)

Giá :

85,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler vách tường PS007, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler vách tường PS007, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler lên/xuống PS001/PS002, DN15, K = 5.6,93ºC

Giá :

97,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler lên/xuống PS001/PS002, DN15, K = 5.6, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable, DN15, 68ºC

Giá :

104,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable, DN15, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)

Giá :

108,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable F156, DN15, 68ºC

Giá :

110,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable F156, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở âm tường ZSTWB, DN15

Giá :

110,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở âm tường ZSTWB, DN15

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Viking, DN15, 68ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Viking, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Viking, DN15, 68ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Viking, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Victaulic V2707, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

119,600 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Victaulic V2707, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Victaulic V2703, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

119,600 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Victaulic V2703, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Chân đế cho cảm biến EC-BRKT

Giá :

120,000 vnđ

Chân đế cho cảm biến EC-BRKT

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở hình trái tim ZSTWC, DN15

Giá :

123,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở hình trái tim ZSTWC, DN15

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Changder, DN20, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

127,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Changder, DN20, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Bình chữa cháy mini Foam 500ml

Giá :

135,000 vnđ

Bình chữa cháy mini Foam 500ml

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable, DN15, 93ºC

Giá :

143,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable, DN15, 93ºC

Mua hàng

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Mua hàng

Đèn báo phòng HORING AH-413

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo phòng HORING AH-413

Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M

Giá :

160,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS015, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

175,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS015, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS016, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

175,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS016, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M

Giá :

180,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M

Mua hàng

Đèn báo phòng GST C-9314P

Giá :

180,000 vnđ

Đèn báo phòng GST C-9314P

Mua hàng

Đầu phun màng ngăn PS056, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Giá :

188,500 vnđ

Đầu phun màng ngăn PS056, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Giá :

190,000 vnđ

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Giá :

205,800 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

214,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

214,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng