Kiểm soát cửa SOYAL

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-721E

Giá :

3,180,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-721E

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H

Giá :

3,770,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H

Giá :

3,900,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H

Mua hàng

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF

Giá :

5,785,000 vnđ

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF

Mua hàng

Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E

Giá :

5,447,000 vnđ

Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E

Mua hàng

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi...

Giá :

9,425,000 vnđ

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)

Mua hàng

Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei

Giá :

8,061,300 vnđ

Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát thang máy SOYAL AR-401RO16

Giá :

4,180,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát thang máy SOYAL AR-401RO16

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716E

Giá :

10,860,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716E

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716Ei

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716Ei

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF

Mua hàng

Thiết bị đọc phụ trong hay ngoài cửa SOYAL AR-721U

Giá :

960,000 vnđ

Thiết bị đọc phụ trong hay ngoài cửa SOYAL AR-721U

Mua hàng

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-725U

Giá :

1,250,000 vnđ

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-725U

Mua hàng

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-661U

Giá :

5,560,000 vnđ

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-661U

Mua hàng

Thiết bị lập trình SOYAL AR-737P

Giá :

2,080,000 vnđ

Thiết bị lập trình SOYAL AR-737P

Mua hàng

Bàn phím chức năng rời SOYAL AR-WG KEYBOARD

Giá :

360,000 vnđ

Bàn phím chức năng rời SOYAL AR-WG KEYBOARD

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 60W/12V ACRO POWER AO-2060C5F

Giá :

1,157,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 60W/12V ACRO POWER AO-2060C5F

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-25W/12V

Giá :

365,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-25W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-50W/12V

Giá :

430,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-50W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-100W/12V

Giá :

520,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-100W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-150W/12V

Giá :

611,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-150W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-250W/12V

Giá :

871,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-250W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-400W/12V

Giá :

1,040,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-400W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/50W

Giá :

1,157,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/50W

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/120W

Giá :

1,404,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/120W

Mua hàng

Thẻ cảm ứng mỏng Thin Proximity Card

Giá :

20,000 vnđ

Thẻ cảm ứng mỏng Thin Proximity Card

Mua hàng

Thẻ cảm ứng dày Thick Proximity Card

Giá :

25,000 vnđ

Thẻ cảm ứng dày Thick Proximity Card

Mua hàng

Thẻ cảm ứng Mifare Proximity Card

Giá :

25,000 vnđ

Thẻ cảm ứng Mifare Proximity Card

Mua hàng

Keychain Proximity Card

Giá :

30,000 vnđ

Keychain Proximity Card

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Converter SOYAL AR-321L485

Bộ chuyển đổi Converter SOYAL AR-321L485

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

Giá :

240,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E

Giá :

3,180,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E

Giá :

2,960,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331H

Giá :

2,760,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331H

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331HS

Giá :

2,450,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331HS

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-321H

Giá :

2,660,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-321H

Mua hàng

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-725H

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725H

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-757H

Giá :

2,280,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-757H

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

2,080,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

1,716,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

2,145,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

1,846,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H

Giá :

1,960,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723H

Giá :

1,580,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723H

Mua hàng