Nguồn lưu điện-Ắc quy

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A200K33

Giá :

1,258,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A200K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A160K33

Giá :

1,050,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A160K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P160KL33

Giá :

802,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P160KL33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A120K33

Giá :

791,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A120K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A100K33

Giá :

686,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A100K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K120KHV

Giá :

682,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K120KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A80K33

Giá :

568,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A80K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K100KHV

Giá :

525,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K100KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P120KL33

Giá :

514,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P120KL33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A60K33

Giá :

472,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A60K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K80KHV

Giá :

431,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K80KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P100KL33

Giá :

415,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P100KL33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K60KHV

Giá :

377,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K60KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A40K33

Giá :

350,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A40K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 40KS (LCD)

Giá :

330,291,500 vnđ

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 40KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK 3C3-EX40KS

Giá :

314,755,000 vnđ

Nguồn lưu điện 40KVA UPS SANTAK 3C3-EX40KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A30K33

Giá :

312,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A30K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 30KS (LCD)

Giá :

293,020,000 vnđ

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 30KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK 3C3-EX30KS

Giá :

277,725,000 vnđ

Nguồn lưu điện 30KVA UPS SANTAK 3C3-EX30KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K40KHV

Giá :

275,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K40KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A20K33

Giá :

272,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A20K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K30KHV

Giá :

234,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K30KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A10K33

Giá :

231,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-3A10K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 20KS (LCD)

Giá :

230,862,500 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C3 PRO 20KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C3-EX20KS

Giá :

222,870,000 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C3-EX20KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11

Giá :

216,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C20KS (LCD)

Giá :

212,037,000 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK ONLINE 3C20KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C20KS

Giá :

197,340,000 vnđ

Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C20KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK ONLINE 3C15KS (LCD)

Giá :

169,809,000 vnđ

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK ONLINE 3C15KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK 3C15KS

Giá :

161,805,000 vnđ

Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK 3C15KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K20KHV

Giá :

160,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K20KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11

Giá :

158,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11

Giá :

145,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K15KHV

Giá :

134,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K15KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11

Giá :

133,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki

Giá :

125,798,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11

Giá :

121,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K10KHV

Giá :

118,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ELM-K10KHV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11

Giá :

118,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE 3C10KS (LCD)

Giá :

114,287,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE 3C10KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki

Giá :

109,307,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK 3C10KS

Giá :

108,905,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK 3C10KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33

Giá :

96,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11

Giá :

95,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS (LCD)

Giá :

94,875,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS

Giá :

92,575,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX11KiRT

Giá :

92,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX11KiRT

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Giá :

90,265,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11

Giá :

83,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI

Giá :

82,125,600 vnđ

82,846,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT

Giá :

81,750,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KE

Giá :

79,880,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KE

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33

Giá :

78,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT

Giá :

78,000,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Giá :

77,166,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KXLI

Giá :

75,500,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KXLI

Giá :

73,082,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KXLI

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KRMXLI

Giá :

72,310,500 vnđ

73,025,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL

Giá :

70,908,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)

Giá :

69,095,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Giá :

66,805,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Giá :

65,949,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Giá :

65,265,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT

Giá :

64,550,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10K (LCD)

Giá :

64,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10K (LCD)

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL

Giá :

63,942,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS CyberPower OLS10000ERT6U

Giá :

63,250,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS CyberPower OLS10000ERT6U

Mua hàng

Pack pin 2 Rows 192V UPS APC SURT192RMXLBP2

Giá :

63,167,400 vnđ

Pack pin 2 Rows 192V UPS APC SURT192RMXLBP2

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Giá :

62,711,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-10KR

Giá :

59,995,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-10KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-10KT

Giá :

59,915,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-10KT

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10KS

Giá :

59,400,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS CyberPower OLS10000E

Giá :

59,304,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS CyberPower OLS10000E

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki

Giá :

58,995,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS (LCD)

Giá :

58,822,500 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS (LCD)

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 6KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX6KL

Giá :

58,695,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 6KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX6KL

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện USP Online Rack Mount 10000VA Apollo AP910RT

Giá :

57,557,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện USP Online Rack Mount 10000VA Apollo AP910RT

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS

Giá :

57,385,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KR

Giá :

57,155,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KR

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Giá :

56,908,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10K

Giá :

56,880,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10K

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Giá :

56,035,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6K (LCD)

Giá :

54,970,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6K (LCD)

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-10KT

Giá :

54,395,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-10KT

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)

Giá :

52,417,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-8KR

Giá :

52,003,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-8KR

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL

Giá :

51,995,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-8KR

Giá :

51,980,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT-8KR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT

Giá :

51,750,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K

Giá :

51,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-8KT

Giá :

50,979,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-8KT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10K

Giá :

50,965,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10K

Mua hàng

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KE

Giá :

50,850,000 vnđ

Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KE

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS DELTA Amplon RT-10K

Giá :

50,004,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS DELTA Amplon RT-10K

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 10KR-XL

Giá :

50,002,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR 10KR-XL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 10KR-XL

Giá :

49,967,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 10KR-XL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KXLI

Giá :

49,622,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KXLI

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10KL

Giá :

49,416,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 10KVA High Frequency Online UPS ZLPOWER EX10KL

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS APOLLO AP910II

Giá :

48,702,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS APOLLO AP910II

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E6Ki

Giá :

47,150,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E6Ki

Mua hàng