Báo cháy GST

Đầu dò báo khói tại chỗ GST S-9102R

Đầu dò báo khói tại chỗ GST S-9102R

Mua hàng

Đèn báo phòng GST C-9314P

Giá :

180,000 vnđ

Đèn báo phòng GST C-9314P

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt gia tăng GST C-9103

Giá :

312,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt gia tăng GST C-9103

Mua hàng

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST C-9101

Giá :

384,000 vnđ

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST C-9101

Mua hàng

Đầu dò báo khói 24V GST C-9102

Giá :

390,000 vnđ

Đầu dò báo khói 24V GST C-9102

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng GST DC-9103E

Giá :

450,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng GST DC-9103E

Mua hàng

Nút nhấn khẩn GST DC-M9204

Giá :

450,000 vnđ

Nút nhấn khẩn GST DC-M9204

Mua hàng

Đầu dò báo khói GST R-6601

Giá :

525,000 vnđ

Đầu dò báo khói GST R-6601

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang GST DC-9102E

Giá :

550,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang GST DC-9102E

Mua hàng

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST DC-9101E

Giá :

550,000 vnđ

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST DC-9101E

Mua hàng

Còi đèn báo cháy thường GST C-9401

Giá :

588,000 vnđ

Còi đèn báo cháy thường GST C-9401

Mua hàng

Loop Isolator Module GST C-9503

Giá :

675,000 vnđ

Loop Isolator Module GST C-9503

Mua hàng

Đầu báo khói địa chỉ GST I-9102

Giá :

720,000 vnđ

Đầu báo khói địa chỉ GST I-9102

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST I-9103

Giá :

720,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST I-9103

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ GST DI-9102E

Giá :

720,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ GST DI-9102E

Mua hàng

Addressable Input Module GST I-9300

Giá :

780,000 vnđ

Addressable Input Module GST I-9300

Mua hàng

Interposing Relay Module GST C-9302

Giá :

840,000 vnđ

Interposing Relay Module GST C-9302

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST DI-9103E

Giá :

840,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST DI-9103E

Mua hàng

Đèn báo phòng địa chỉ GST I-9314

Giá :

840,000 vnđ

Đèn báo phòng địa chỉ GST I-9314

Mua hàng

Addressable Zone Monitor Unit GST I-9319

Giá :

980,000 vnđ

Addressable Zone Monitor Unit GST I-9319

Mua hàng

Đầu dò báo khói, nhiệt địa chỉ GST DI-9101E

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu dò báo khói, nhiệt địa chỉ GST DI-9101E

Mua hàng

Còi đèn báo cháy địa chỉ GST I-9401

Giá :

1,176,000 vnđ

Còi đèn báo cháy địa chỉ GST I-9401

Mua hàng

Intelligent Single Addressable Input/Output Module GST I-9301

Giá :

1,190,000 vnđ

Intelligent Single Addressable Input/Output Module GST I-9301

Mua hàng

Nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-9204E

Giá :

1,275,000 vnđ

Nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-9204E

Mua hàng

Đầu báo Gas tại chỗ GST C-9602LW

Giá :

1,437,500 vnđ

Đầu báo Gas tại chỗ GST C-9602LW

Mua hàng

Intelligent Double Addressable Input/Output Module GST I-9303

Giá :

1,625,000 vnđ

Intelligent Double Addressable Input/Output Module GST I-9303

Mua hàng

Đầu dò báo lửa tử ngoại GST C-9104

Giá :

2,280,000 vnđ

Đầu dò báo lửa tử ngoại GST C-9104

Mua hàng

Intelligent Reflective Beam Detector GST I-9105R

Giá :

3,780,000 vnđ

Intelligent Reflective Beam Detector GST I-9105R

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 2 kênh GST GST-102A

Giá :

5,160,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 2 kênh GST GST-102A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 4 kênh GST GST-104A

Giá :

5,880,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 4 kênh GST GST-104A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 8 kênh GST GST-108A

Giá :

7,140,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 8 kênh GST GST-108A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 16 kênh GST GST-116A

Giá :

9,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 16 kênh GST GST-116A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop GST GST200-2/1

Giá :

16,200,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop GST GST200-2/1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop GST GST200-2/2

Giá :

21,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop GST GST200-2/2

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop GST GST-IFP8

Giá :

68,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop GST GST-IFP8

Mua hàng