Báo cháy GST

Đầu dò báo khói tại chỗ GST S-9102R

Đầu dò báo khói tại chỗ GST S-9102R

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1-6 loop GST IFP4M (UL)

Trung tâm báo cháy 1-6 loop GST IFP4M (UL)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 2 loop GSTM200 (UL)

Bảng điều khiển báo cháy vòng lặp đơn được UL liệt kê.

Công suất vòng lặp: 230 địa chỉ cho loop 1 và 242 cho loop 2

2 mạch công cụ thông báo kiểu Y (NAC)

3 đầu ra rơ le cố định giúp báo cháy / lỗi / giám sát

Kết nối GMC tùy chọn

Giao diện máy in USB tùy chọn

Trình tự báo động tích cực (PAS) mỗi điểm

Có thể lập trình từ bàn phím bảng điều khiển và phần mềm máy tính

Mua hàng

Đèn báo phòng GST C-9314P

Giá :

180,000 vnđ

Đèn báo phòng GST C-9314P

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt gia tăng GST C-9103

Giá :

312,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt gia tăng GST C-9103

Mua hàng

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST C-9101

Giá :

384,000 vnđ

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST C-9101

Mua hàng

Đầu dò báo khói 24V GST C-9102

Giá :

390,000 vnđ

Đầu dò báo khói 24V GST C-9102

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng GST DC-9103E

Giá :

450,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng GST DC-9103E

Mua hàng

Nút nhấn khẩn GST DC-M9204

Giá :

450,000 vnđ

Nút nhấn khẩn GST DC-M9204

Mua hàng

Đầu dò báo khói GST R-6601

Giá :

525,000 vnđ

Đầu dò báo khói GST R-6601

Mua hàng

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST DC-9101E

Giá :

550,000 vnđ

Đầu dò báo khói nhiệt kết hợp GST DC-9101E

Mua hàng

Còi đèn báo cháy thường GST C-9401

Giá :

588,000 vnđ

Còi đèn báo cháy thường GST C-9401

Mua hàng

Loop Isolator Module GST C-9503

Giá :

675,000 vnđ

Loop Isolator Module GST C-9503

Mua hàng

Đầu báo khói địa chỉ GST I-9102

Giá :

720,000 vnđ

Đầu báo khói địa chỉ GST I-9102

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST I-9103

Giá :

720,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST I-9103

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ GST DI-9102E

Giá :

720,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ GST DI-9102E

Mua hàng

Addressable Input Module GST I-9300

Giá :

780,000 vnđ

Addressable Input Module GST I-9300

Mua hàng

Interposing Relay Module GST C-9302

Giá :

840,000 vnđ

Interposing Relay Module GST C-9302

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST DI-9103E

Giá :

840,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ GST DI-9103E

Mua hàng

Đèn báo phòng địa chỉ GST I-9314

Giá :

840,000 vnđ

Đèn báo phòng địa chỉ GST I-9314

Mua hàng

Addressable Zone Monitor Unit GST I-9319

Giá :

980,000 vnđ

Addressable Zone Monitor Unit GST I-9319

Mua hàng

Đầu dò báo khói, nhiệt địa chỉ GST DI-9101E

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu dò báo khói, nhiệt địa chỉ GST DI-9101E

Mua hàng

Còi đèn báo cháy địa chỉ GST I-9401

Giá :

1,176,000 vnđ

Còi đèn báo cháy địa chỉ GST I-9401

Mua hàng

Intelligent Single Addressable Input/Output Module GST I-9301

Giá :

1,190,000 vnđ

Intelligent Single Addressable Input/Output Module GST I-9301

Mua hàng

Nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-9204E

Giá :

1,275,000 vnđ

Nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-9204E

Mua hàng

Đầu báo Gas tại chỗ GST C-9602LW

Giá :

1,437,500 vnđ

Đầu báo Gas tại chỗ GST C-9602LW

Mua hàng

Intelligent Double Addressable Input/Output Module GST I-9303

Giá :

1,625,000 vnđ

Intelligent Double Addressable Input/Output Module GST I-9303

Mua hàng

Đầu dò báo lửa tử ngoại GST C-9104

Giá :

2,280,000 vnđ

Đầu dò báo lửa tử ngoại GST C-9104

Mua hàng

Intelligent Reflective Beam Detector GST I-9105R

Giá :

3,780,000 vnđ

Intelligent Reflective Beam Detector GST I-9105R

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 2 kênh GST GST-102A

Giá :

5,160,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 2 kênh GST GST-102A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 4 kênh GST GST-104A

Giá :

5,880,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 4 kênh GST GST-104A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 8 kênh GST GST-108A

Giá :

7,140,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 8 kênh GST GST-108A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 16 kênh GST GST-116A

Giá :

9,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 16 kênh GST GST-116A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop GST GST200-2/1

Giá :

16,200,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop GST GST200-2/1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop GST GST200-2/2

Giá :

21,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop GST GST200-2/2

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop GST GST-IFP8

Giá :

68,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop GST GST-IFP8

Mua hàng