Thiết bị mạng D-Link

HOT

Router ADSL2/2+ D-Link DSL-526E

Giá :

288,000 vnđ

Router ADSL2/2+ D-Link DSL-526E
Mua hàng
HOT

Router ADSL2/2+ D-Link DSL-2540U

Giá :

288,000 vnđ

Router ADSL2/2+ D-Link DSL-2540U
Mua hàng
HOT

ADSL2/2+ Wireless N 150Mbps Router D-Link DSL-2700U

Giá :

336,000 vnđ

ADSL2/2+ Wireless N 150Mbps Router D-Link DSL-2700U
Mua hàng
HOT

ADSL2/2+ Wireless N 150M Router D-Link DSL-2730E

Giá :

552,000 vnđ

ADSL2/2+ Wireless N 150M Router D-Link DSL-2730E
Mua hàng
HOT

1-Port Gigabit PoE Splitter D-Link DPE-301GS

Giá :

792,000 vnđ

1-Port Gigabit PoE Splitter D-Link DPE-301GS
Mua hàng
HOT

1-Port Gigabit PoE Injector D-Link DPE-301GI/E

Giá :

1,176,000 vnđ

1-Port Gigabit PoE Injector D-Link DPE-301GI/E
Mua hàng
HOT

Wireless N300 Range Extender D-LINK DAP-1325

Giá :

432,000 vnđ

Wireless N300 Range Extender D-LINK DAP-1325
Mua hàng
HOT

Wireless N300 Range Extender D-Link DAP-1330

Giá :

576,000 vnđ

Wireless N300 Range Extender D-Link DAP-1330
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Range Extender D-Link DAP-1620

Giá :

1,344,000 vnđ

Wireless AC1200 Range Extender D-Link DAP-1620
Mua hàng
HOT

AC2600 Dual Band Wi-Fi Range Extender D-Link DAP-1860

Giá :

2,796,000 vnđ

AC2600 Dual Band Wi-Fi Range Extender D-Link DAP-1860
Mua hàng
HOT

Ổ điện thông minh D-Link DSP-W215

Ổ điện thông minh D-Link DSP-W215
Mua hàng
HOT

Wireless N150 Router D-Link DIR-600M

Giá :

264,000 vnđ

Wireless N150 Router D-Link DIR-600M
Mua hàng
HOT

Wireless N300 Broadband Router D-Link DIR-612

Giá :

324,000 vnđ

Wireless N300 Broadband Router D-Link DIR-612
Mua hàng
HOT

Wireless-N 300 Router D-Link DIR-605L

Giá :

408,000 vnđ

Wireless-N 300 Router D-Link DIR-605L
Mua hàng
HOT

Wireless N Access Point D-Link DAP-1360

Giá :

660,000 vnđ

Wireless N Access Point D-Link DAP-1360
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual-Band Access Point D-Link DAP-1665

Giá :

1,404,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual-Band Access Point D-Link DAP-1665
Mua hàng
HOT

Wireless-N Gigabit PoE Access Point D-Link DAP-2310/EAU

Giá :

2,352,000 vnđ

Wireless-N Gigabit PoE Access Point D-Link DAP-2310/EAU
Mua hàng
HOT

Wireless Access Point D-Link DAP-2360

Giá :

5,640,000 vnđ

Wireless Access Point D-Link DAP-2360
Mua hàng
HOT

Wireless AC750 Dual Band Router D-Link DIR-809

Giá :

576,000 vnđ

Wireless AC750 Dual Band Router D-Link DIR-809
Mua hàng
HOT

MydlinkTM Cloud Wireless-N300 Router D-Link DIR-619L

Giá :

768,000 vnđ

MydlinkTM Cloud Wireless-N300 Router D-Link DIR-619L
Mua hàng
HOT

Wireless AC1750 Dual Band Router D-Link DIR-859

Giá :

2,064,000 vnđ

Wireless AC1750 Dual Band Router D-Link DIR-859
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual Band Range Extender D-LINK DIR-822

Giá :

684,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual Band Range Extender D-LINK DIR-822
Mua hàng
HOT

AC1200 High-Gain Dual-Band Gigabit Router D-Link DIR-825+

Giá :

1,620,000 vnđ

AC1200 High-Gain Dual-Band Gigabit Router D-Link DIR-825+
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router D-LINK DIR-842

Giá :

1,308,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router D-LINK DIR-842
Mua hàng
HOT

EXO AC1900 MU-MIMO Wi-Fi Router D-Link DIR-878

Giá :

2,952,000 vnđ

EXO AC1900 MU-MIMO Wi-Fi Router D-Link DIR-878
Mua hàng
HOT

AC2600 EXO MU-MIMO Wi-Fi Router D-Link DIR-882

Giá :

4,344,000 vnđ

AC2600 EXO MU-MIMO Wi-Fi Router D-Link DIR-882
Mua hàng
HOT

mydlinkTM Dual Band Cloud Router Wireless-AC1900 D-LINK DIR-880L

Giá :

3,612,000 vnđ

mydlinkTM Dual Band Cloud Router Wireless-AC1900 D-LINK DIR-880L
Mua hàng
HOT

Wireless Dual-Band Gigabit Cloud Router D-Link DIR-885L

Giá :

5,280,000 vnđ

Wireless Dual-Band Gigabit Cloud Router D-Link DIR-885L
Mua hàng
HOT

mydlinkTM Dual Band Cloud Router Wireless-AC3200 D-LINK DIR-890L

Giá :

6,432,000 vnđ

mydlinkTM Dual Band Cloud Router Wireless-AC3200 D-LINK DIR-890L
Mua hàng
HOT

AC5300 Ultra Wifi Router D-Link DIR-895L

Giá :

7,704,000 vnđ

AC5300 Ultra Wifi Router D-Link DIR-895L
Mua hàng
HOT

Wireless AC1750 Dual-Band PoE Access Point D-Link DAP-2695

Wireless AC1750 Dual-Band PoE Access Point D-Link DAP-2695
Mua hàng
HOT

AC3900 Whole Home Wi-Fi System D-Link COVR-3902

AC3900 Whole Home Wi-Fi System D-Link COVR-3902
Mua hàng
HOT

AC1750 MU-MIMO Dual-Band Wi-Fi Router D-Link DIR-867

AC1750 MU-MIMO Dual-Band Wi-Fi Router D-Link DIR-867
Mua hàng
HOT

AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System D-Link COVR-C1202/ESG

AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System D-Link COVR-C1202/ESG
Mua hàng
HOT

AC2600 Wi-Fi Router D-Link DIR-2680

AC2600 Wi-Fi Router D-Link DIR-2680
Mua hàng
HOT

AC High-Powered Tri-band D-Link COVR-2202/ESG

AC High-Powered Tri-band D-Link COVR-2202/ESG
Mua hàng
HOT

AC1200 Wi-Fi Router D-Link DIR-1210

AC1200 Wi-Fi Router D-Link DIR-1210
Mua hàng
HOT

AC1750 Wireless Range Extender D-Link DAP-1720

AC1750 Wireless Range Extender D-Link DAP-1720
Mua hàng
HOT

MydlinkTM Cloud Wireless-N300 D-Link DIR-636L

Giá :

1,450,000 vnđ

MydlinkTM Cloud Wireless-N300 D-Link DIR-636L
Mua hàng
HOT

AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System D-Link Covr-C1203

Giá :

5,316,000 vnđ

AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System D-Link Covr-C1203
Mua hàng
HOT

Wireless-N Fast Ethernet PoE Access Point D-Link DAP-2230/EAU

Giá :

1,968,000 vnđ

Wireless-N Fast Ethernet PoE Access Point D-Link DAP-2230/EAU
Mua hàng
HOT

Unified Wireless N PoE Access Point D-Link DWL-2600AP

Giá :

3,310,800 vnđ

Unified Wireless N PoE Access Point D-Link DWL-2600AP
Mua hàng
HOT

Wireless-N Outdoor Fast Ethernet PoE Access Point D-Link DAP-3320/MAU

Giá :

3,540,000 vnđ

Wireless-N Outdoor Fast Ethernet PoE Access Point D-Link DAP-3320/MAU
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Simultaneous Dual-Band PoE Access Point D-Link DAP-2660

Giá :

8,316,000 vnđ

Wireless AC1200 Simultaneous Dual-Band PoE Access Point D-Link DAP-2660
Mua hàng
HOT

Unified Wireless N Simultaneous Dual-Band PoE Access Point D-Link DWL-6600AP

Unified Wireless N Simultaneous Dual-Band PoE Access Point D-Link DWL-6600AP
Mua hàng
HOT

Wireless AC Selectable Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link...

Giá :

5,892,000 vnđ

Wireless AC Selectable Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link DWL-3610AP/ESGPC
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link DWL-6610AP/ESG

Giá :

18,612,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link DWL-6610AP/ESG
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link DBA-1210P/MSG

Giá :

13,032,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link DBA-1210P/MSG
Mua hàng
HOT

Wireless AC1750 Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link DBA-1510P/JJP

Giá :

15,516,000 vnđ

Wireless AC1750 Dual-band Gigabit PoE Access Point D-Link DBA-1510P/JJP
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual-band Outdoor Gigabit PoE Access Point D-Link DAP-3662/ESG

Giá :

11,400,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual-band Outdoor Gigabit PoE Access Point D-Link DAP-3662/ESG
Mua hàng
HOT

Unified Wireless AC1750 Dual-Band Access Point D-Link DWL-8610AP

Unified Wireless AC1750 Dual-Band Access Point D-Link DWL-8610AP
Mua hàng
HOT

Wireless 2,4GHz Indoor 8 dBi omni-directional Antenna D-Link ANT24-0802

Wireless 2,4GHz Indoor 8 dBi omni-directional Antenna D-Link ANT24-0802
Mua hàng
HOT

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor 10 dBi Directional Antenna D-Link...

Giá :

4,440,000 vnđ

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor 10 dBi Directional Antenna D-Link ANT70-1000
Mua hàng
HOT

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor 8 dBi omni-directional Antenna D-Link...

Giá :

6,108,000 vnđ

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor 8 dBi omni-directional Antenna D-Link ANT70-0800
Mua hàng
HOT

Wireless 2,4GHz Outdoor 12 dBi omni-directional Antenna D-Link ANT24-1202

Giá :

6,732,000 vnđ

Wireless 2,4GHz Outdoor 12 dBi omni-directional Antenna D-Link ANT24-1202
Mua hàng
HOT

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor Directional Antenna D-Link ANT70-1800

Giá :

6,396,000 vnđ

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor Directional Antenna D-Link ANT70-1800
Mua hàng
HOT

Wireless 2,4GHz Outdoor 18 dBi Directional Panel Antenna D-Link ANT24-1800

Giá :

8,628,000 vnđ

Wireless 2,4GHz Outdoor 18 dBi Directional Panel Antenna D-Link ANT24-1800
Mua hàng
HOT

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor Directional Antenna D-Link ANT70-1400N

Giá :

12,816,000 vnđ

Wireless 2,4 & 5GHz Dualband Outdoor Directional Antenna D-Link ANT70-1400N
Mua hàng
HOT

Bộ điều khiển không dây D-Link DWC-1000

Giá :

16,896,000 vnđ

Bộ điều khiển không dây D-Link DWC-1000
Mua hàng
HOT

6 Access Point Upgrade License D-Link DWC-1000-AP6-LIC

Giá :

5,892,000 vnđ

6 Access Point Upgrade License D-Link DWC-1000-AP6-LIC
Mua hàng
HOT

VPN Upgrade License D-Link DWC-1000-VPN-LIC

Giá :

5,304,000 vnđ

VPN Upgrade License D-Link DWC-1000-VPN-LIC
Mua hàng
HOT

Web Content Filtering License D-Link DWC-1000-WCF-12-LIC

Giá :

3,144,000 vnđ

Web Content Filtering License D-Link DWC-1000-WCF-12-LIC
Mua hàng
HOT

Bộ điều khiển không dây D-Link DWC-2000

Giá :

50,292,000 vnđ

Bộ điều khiển không dây D-Link DWC-2000
Mua hàng
HOT

32 Access Point Upgrade License D-Link DWC-2000-AP32-LIC

Giá :

16,116,000 vnđ

32 Access Point Upgrade License D-Link DWC-2000-AP32-LIC
Mua hàng
HOT

64 Access Point Upgrade License D-Link DWC-2000-AP64-LIC

Giá :

24,756,000 vnđ

64 Access Point Upgrade License D-Link DWC-2000-AP64-LIC
Mua hàng
HOT

128 Access Point Upgrade License D-Link DWC-2000-AP128-LIC

Giá :

40,080,000 vnđ

128 Access Point Upgrade License D-Link DWC-2000-AP128-LIC
Mua hàng
HOT

3,75G HSDPA USB modem D-Link DWM-156

Giá :

444,000 vnđ

3,75G HSDPA USB modem D-Link DWM-156
Mua hàng
HOT

21Mbps USB Wifi 3G Router D-Link DWR-710

Giá :

660,000 vnđ

21Mbps USB Wifi 3G Router D-Link DWR-710
Mua hàng
HOT

Wireless 300N 4G/3G Wi-Fi Router D-LINK DWR-116

Giá :

660,000 vnđ

Wireless 300N 4G/3G Wi-Fi Router D-LINK DWR-116
Mua hàng
HOT

My Pocket 3,75G Mobile Router D-Link DWR-730

Giá :

1,020,000 vnđ

My Pocket 3,75G Mobile Router D-Link DWR-730
Mua hàng
HOT

N300 4G/LTE WiFi Mobile Modem Router D-Link DWR-932C-E1

Giá :

1,332,000 vnđ

N300 4G/LTE WiFi Mobile Modem Router D-Link DWR-932C-E1
Mua hàng
HOT

4G LTE Router D-Link DWR-921

Giá :

2,460,000 vnđ

4G LTE Router D-Link DWR-921
Mua hàng
HOT

Wireless N150 Pico USB Adapter D-Link DWA-121

Giá :

132,000 vnđ

Wireless N150 Pico USB Adapter D-Link DWA-121
Mua hàng
HOT

150Mbps Wireless N USB Adapter D-Link DWA-123

Giá :

156,000 vnđ

150Mbps Wireless N USB Adapter D-Link DWA-123
Mua hàng
HOT

USB Adapter Wireless N Nano D-Link DWA-131

Giá :

216,000 vnđ

USB Adapter Wireless N Nano D-Link DWA-131
Mua hàng
HOT

300Mbps Wireless N USB Adapter D-Link DWA-132

Giá :

228,000 vnđ

300Mbps Wireless N USB Adapter D-Link DWA-132
Mua hàng
HOT

USB Adapter Wireless N D-Link DWA-137

Giá :

312,000 vnđ

USB Adapter Wireless N D-Link DWA-137
Mua hàng
HOT

Wireless AC Dual Band USB Adapter D-LINK DWA-171

Giá :

384,000 vnđ

Wireless AC Dual Band USB Adapter D-LINK DWA-171
Mua hàng
HOT

Wireless AC600 Dual Band High Gain USB Adapter DWA-172

Giá :

480,000 vnđ

Wireless AC600 Dual Band High Gain USB Adapter DWA-172
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual Band USB Adapter D-LINK DWA-182

Giá :

612,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual Band USB Adapter D-LINK DWA-182
Mua hàng
HOT

AC1900 Ultra Wi Fi USB Adapter D-Link DWA-192

Giá :

1,236,000 vnđ

AC1900 Ultra Wi Fi USB Adapter D-Link DWA-192
Mua hàng
HOT

10/100Mbps Ethernet PCI Card for PC D-Link DFE-520TX

Giá :

132,000 vnđ

10/100Mbps Ethernet PCI Card for PC D-Link DFE-520TX
Mua hàng
HOT

PCI Giga Network Adapter D-Link DGE-528T

Giá :

276,000 vnđ

PCI Giga Network Adapter D-Link DGE-528T
Mua hàng
HOT

PCI Express Giga Network Adapter D-Link DGE-560T

Giá :

348,000 vnđ

PCI Express Giga Network Adapter D-Link DGE-560T
Mua hàng
HOT

Wireless N300 PCI Express Adapter D-LINK DWA-548

Giá :

324,000 vnđ

Wireless N300 PCI Express Adapter D-LINK DWA-548
Mua hàng
HOT

Wireless AC1200 Dual Band PCIe Desktop Adapter D-Link DWA-582

Giá :

744,000 vnđ

Wireless AC1200 Dual Band PCIe Desktop Adapter D-Link DWA-582
Mua hàng
HOT

1-Port PCIe 10G SFP+ Adapter D-Link DXE-810S

Giá :

8,844,000 vnđ

1-Port PCIe 10G SFP+ Adapter D-Link DXE-810S
Mua hàng
HOT

1-Port PCIe 10GBase-T Adapter D-Link DXE-810T

Giá :

8,448,000 vnđ

1-Port PCIe 10GBase-T Adapter D-Link DXE-810T
Mua hàng
HOT

2-Port PCIe 10GBase-T Adapter D-Link DXE-820T

Giá :

13,752,000 vnđ

2-Port PCIe 10GBase-T Adapter D-Link DXE-820T
Mua hàng
HOT

2 Port PS/2 KVM Switch D-Link KVM-121

Giá :

624,000 vnđ

2 Port PS/2 KVM Switch D-Link KVM-121
Mua hàng
HOT

2 Port USB Switch KVM D-LINK KVM-222

Giá :

876,000 vnđ

2 Port USB Switch KVM D-LINK KVM-222
Mua hàng
HOT

4 Port PS/2 KVM Switch D-Link DKVM-4K

Giá :

864,000 vnđ

4 Port PS/2 KVM Switch D-Link DKVM-4K
Mua hàng
HOT

4 Port USB KVM Switch D-Link DKVM-4U

Giá :

1,308,000 vnđ

4 Port USB KVM Switch D-Link DKVM-4U
Mua hàng
HOT

PS2/USB 8 Port Combo KVM Switch D-Link KVM-440

Giá :

6,168,000 vnđ

PS2/USB 8 Port Combo KVM Switch D-Link KVM-440
Mua hàng
HOT

16-Port PS/2, USB Combo KVM Switch D-Link KVM-450

Giá :

10,476,000 vnđ

16-Port PS/2, USB Combo KVM Switch D-Link KVM-450
Mua hàng
HOT

All-In-One KVM Cable D-Link KVM-403

Giá :

540,000 vnđ

All-In-One KVM Cable D-Link KVM-403
Mua hàng
HOT

8-Port Gigabit Wireless VPN Router D-Link DSR-250N

Giá :

7,812,000 vnđ

8-Port Gigabit Wireless VPN Router D-Link DSR-250N
Mua hàng
HOT

Web Content Filtering Subscription License D-Link DSR-250N-WCF-12-LIC

Giá :

3,144,000 vnđ

Web Content Filtering Subscription License D-Link DSR-250N-WCF-12-LIC
Mua hàng
HOT

Dual WAN 4-Port Gigabit VPN Router D-Link DSR-500/E

Giá :

6,480,000 vnđ

Dual WAN 4-Port Gigabit VPN Router D-Link DSR-500/E
Mua hàng
HOT

Web Content Filtering Subscription License D-Link DSR-500-WCF-12-LIC

Giá :

3,144,000 vnđ

Web Content Filtering Subscription License D-Link DSR-500-WCF-12-LIC
Mua hàng