Switch PoE HIKVISION

4-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)

Giá :

560,000 vnđ

4-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)

Mua hàng

4-port 10/100Mbps Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0106P-E/M

Giá :

670,000 vnđ

4-port 10/100Mbps Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0106P-E/M

Mua hàng

4-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0505P-E/M

Giá :

720,000 vnđ

4-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0505P-E/M

Mua hàng

4-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0105P-E(B)

Giá :

745,000 vnđ

4-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0105P-E(B)

Mua hàng

4-port 10/100Mbps Switch PoE + 2-port Uplink HIKVISION DS-3E0106HP-E

Giá :

745,000 vnđ

4-port 10/100Mbps Switch PoE + 2-port Uplink HIKVISION DS-3E0106HP-E

Mua hàng

4-port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1105P-EI

Giá :

780,000 vnđ

- 4 × 100 Mbps PoE RJ45, 1 × 100 Mbps cổng mạng RJ45.

- Chuẩn IEEE 802.3at / af cho cổng PoE.

- Quản lý cấu trúc liên kết mạng, đẩy cảnh báo, giám sát tình trạng mạng.

- Chống sét lan truyền 6 KV cho các cổng PoE.

- Máy ảnh AF / AT có thể đạt đến 300 m ở chế độ mở rộng.

- Nguồn điện: 48VDC, 1,35 A

- Công suất nguồn: 65W.

- Kích thước: 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm.

- Trọng lượng: 0,22 kg.

- Chất liệu: Vỏ kim loại, thiết kế không quạt.

Mua hàng

8-Port 100M PoE Switch HIKVISION DS-3E0109P-E/M(B)

Giá :

936,000 vnđ

8-Port 100M PoE Switch HIKVISION DS-3E0109P-E/M(B)

Mua hàng

8-port 10/100Mbps Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0310P-E/M

Giá :

948,000 vnđ

8-port 10/100Mbps Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0310P-E/M

Mua hàng

4-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1004P-E

Giá :

996,000 vnđ

4-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1004P-E

Mua hàng

8-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0109P-E(C)

Giá :

1,350,000 vnđ

8-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0109P-E(C)

Mua hàng

8-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1309P-EI

Giá :

1,380,000 vnđ

8-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1309P-EI

Mua hàng

8-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0510P-E/M

Giá :

1,500,000 vnđ

8-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0510P-E/M

Mua hàng

8-port 10/100Mbps Switch PoE + 2-port Uplink HIKVISION DS-3E0310HP-E

Giá :

1,635,000 vnđ

8-port 10/100Mbps Switch PoE + 2-port Uplink HIKVISION DS-3E0310HP-E

Mua hàng

8-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1008P-E

Giá :

1,944,000 vnđ

8-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1008P-E

Mua hàng

10-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0510HP-E

Giá :

2,220,000 vnđ

10-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0510HP-E

Mua hàng

8-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1008P-2G

Giá :

2,808,000 vnđ

8-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1008P-2G

Mua hàng

8 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1310P-SI

Giá :

2,880,000 vnđ

8 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1310P-SI

Mua hàng

8-Port Gigabit Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1510P-SI

Giá :

3,265,000 vnđ

8-Port Gigabit Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1510P-SI

Mua hàng

16-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B)

Giá :

3,600,000 vnđ

16-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B)

Mua hàng

16-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0318P-E(B)

Giá :

3,925,000 vnđ

16-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0318P-E(B)

Mua hàng

16-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1318P-EI

Giá :

3,972,000 vnđ

16-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1318P-EI

Mua hàng

16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E/M

Giá :

4,128,000 vnđ

16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E/M

Mua hàng

24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)

Giá :

4,150,000 vnđ

24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)

Mua hàng

24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(B)

Giá :

4,776,000 vnđ

24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(B)

Mua hàng

24-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-EI

Giá :

5,052,000 vnđ

24-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-EI

Mua hàng

16 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1318P-SI

Giá :

5,076,000 vnđ

16 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1318P-SI

Mua hàng

20-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0520HP-E

Giá :

5,640,000 vnđ

20-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0520HP-E

Mua hàng

16-Port Gigabit Smart POE Switch HIKVISION DS-3E1518P-SI

Giá :

5,772,000 vnđ

16-Port Gigabit Smart POE Switch HIKVISION DS-3E1518P-SI

Mua hàng

24 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-SI

Giá :

6,685,000 vnđ

24 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-SI

Mua hàng

16-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1016P-2C

Giá :

6,756,000 vnđ

16-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1016P-2C

Mua hàng

28-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0528HP-E

Giá :

7,680,000 vnđ

28-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0528HP-E

Mua hàng

24-Port Gigabit Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1526P-SI

Giá :

7,752,000 vnđ

24-Port Gigabit Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1526P-SI

Mua hàng

24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E

Giá :

7,780,000 vnđ

24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E

Mua hàng

24-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1024P-2C

Giá :

8,820,000 vnđ

24-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1024P-2C

Mua hàng