Thiết bị mạng Mikrotik

HOT

Router Wifi Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC (hAP ac lite tower)

Giá :

1,521,000 vnđ

Router Wifi Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC (hAP ac lite tower)
Mua hàng
HOT

Router Wifi Mikrotik RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite)

Giá :

1,521,000 vnđ

Router Wifi Mikrotik RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite)
Mua hàng
HOT

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2nD (hAP)

Giá :

1,378,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2nD (hAP)
Mua hàng
HOT

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

Giá :

1,807,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD
Mua hàng
HOT

Wireless Access Point Mikrotik RBmAP2n (mAP)

Giá :

1,404,000 vnđ

Wireless Access Point Mikrotik RBmAP2n (mAP)
Mua hàng
HOT

Wireless Access Point Mikrotik RBmAPL-2nD (mAP lite)

Giá :

920,000 vnđ

Wireless Access Point Mikrotik RBmAPL-2nD (mAP lite)
Mua hàng
HOT

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB941-2nD (hAP lite classic)

Giá :

820,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB941-2nD (hAP lite classic)
Mua hàng
HOT

Router Mikrotik RB750-Gr3 (hEX)

Giá :

1,860,000 vnđ

Router Mikrotik RB750-Gr3 (hEX)
Mua hàng
HOT

SOHO Hotspot Router Mikrotik RB750-r2 (hEX lite)

Giá :

1,460,000 vnđ

SOHO Hotspot Router Mikrotik RB750-r2 (hEX lite)
Mua hàng
HOT

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2nD (hAP)

Giá :

1,378,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2nD (hAP)
Mua hàng
HOT

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

Giá :

1,807,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD
Mua hàng
HOT

Wireless Access Point Mikrotik RBmAP2n (mAP)

Giá :

1,404,000 vnđ

Wireless Access Point Mikrotik RBmAP2n (mAP)
Mua hàng
HOT

Router Mikrotik RB750-Gr3 (hEX)

Giá :

1,860,000 vnđ

Router Mikrotik RB750-Gr3 (hEX)
Mua hàng
HOT

SOHO Hotspot Router Mikrotik RB750-r2 (hEX lite)

Giá :

1,460,000 vnđ

SOHO Hotspot Router Mikrotik RB750-r2 (hEX lite)
Mua hàng