SWITCH CISCO

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48LPD-L

Giá :

97,357,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48LPD-L

Mua hàng

24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco...

Giá :

99,957,000 vnđ

24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-E

Mua hàng

24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco...

Giá :

129,987,000 vnđ

24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-A

Mua hàng

48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco...

Giá :

105,820,000 vnđ

48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-E

Mua hàng

48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco...

Giá :

174,967,000 vnđ

48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-A

Mua hàng

48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4X-E

Giá :

128,557,000 vnđ

48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4X-E

Mua hàng

Catalyst 2960 Switch CISCO WS-C2960-48TC-S

Giá :

16,731,000 vnđ

Catalyst 2960 Switch CISCO WS-C2960-48TC-S

Mua hàng

1000BASE-T Standard SFP Cisco GLC-TE=

Giá :

5,460,000 vnđ

1000BASE-T Standard SFP Cisco GLC-TE=

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48FPS-L

Giá :

91,806,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48FPS-L

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48LPS-L

Giá :

77,870,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48LPS-L

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48TD-L

Giá :

77,870,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48TD-L

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48TS-L

Giá :

58,936,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-48TS-L

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960S-48TS-S

Giá :

47,255,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960S-48TS-S

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24PD-L

Giá :

63,973,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24PD-L

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24TD-L

Giá :

52,830,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24TD-L

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24PS-L

Giá :

44,490,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24PS-L

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24TS-L

Giá :

36,140,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960S-24TS-L

Mua hàng

48-Port Gigabit Ethernet with PoE + 4 x Gigabit SFP Switch Cisco...

Giá :

63,570,000 vnđ

48-Port Gigabit Ethernet with PoE + 4 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-48PS-AP

Mua hàng

48-Port Gigabit Ethernet + 4 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-48TS-AP

Giá :

37,050,000 vnđ

48-Port Gigabit Ethernet + 4 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-48TS-AP

Mua hàng

24-Port Gigabit Ethernet with PoE + 4 x Gigabit SFP Switch Cisco...

Giá :

37,050,000 vnđ

24-Port Gigabit Ethernet with PoE + 4 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-24PS-AP

Mua hàng

16-Port Gigabit Ethernet with PoE + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco...

Giá :

29,510,000 vnđ

16-Port Gigabit Ethernet with PoE + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-16PS-LL

Mua hàng

16-Port Gigabit Ethernet + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL

Giá :

19,240,000 vnđ

16-Port Gigabit Ethernet + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL

Mua hàng

12-Port Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960C-12PC-L

12-Port Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960C-12PC-L

Mua hàng

8-Port Gigabit Ethernet with PoE + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-8PS-LL

Giá :

15,470,000 vnđ

8-Port Gigabit Ethernet with PoE + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-8PS-LL

Mua hàng

8-Port Gigabit Ethernet + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL

Giá :

11,570,000 vnđ

8-Port Gigabit Ethernet + 2 x Gigabit SFP Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL

Mua hàng

8-Port 10/100/1000 Gigabit Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960CG-8TC-L

Giá :

15,145,000 vnđ

8-Port 10/100/1000 Gigabit Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960CG-8TC-L

Mua hàng

8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960CPD-8PT-L

8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960CPD-8PT-L

Mua hàng

8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960CPD-8TT-L

Giá :

11,115,000 vnđ

8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960CPD-8TT-L

Mua hàng

8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960C-8PC-L

8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch Cisco Catalyst WS-C2960C-8PC-L

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-48PST-L

Giá :

60,450,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-48PST-L

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48PST-S

Giá :

43,550,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48PST-S

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-L

Giá :

23,400,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-L

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TT-L

Giá :

23,400,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TT-L

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960+48TC-S

Giá :

15,250,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960+48TC-S

Mua hàng

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-L

Giá :

35,100,000 vnđ

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-L

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960S-24TS-S

Giá :

26,377,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960S-24TS-S

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-S

Giá :

25,222,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-S

Mua hàng

24-Port 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base Switch Cisco WS-C2960+24LC-L

Giá :

17,565,000 vnđ

24-Port 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base Switch Cisco WS-C2960+24LC-L

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-L

Giá :

13,650,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-L

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TT-L

Giá :

13,650,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TT-L

Mua hàng

24-Port GigE Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-24PSQ-L

Giá :

44,876,000 vnđ

24-Port GigE Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-24PSQ-L
Mua hàng

24-Port GigE Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L

Giá :

44,876,000 vnđ

24-Port GigE Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L
Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S

Giá :

15,405,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S

Mua hàng

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-S

Giá :

8,710,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-S

Mua hàng
HOT

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-SS

Giá :

8,170,000 vnđ

–       24 Ethernet 10/100 ports and 2 dual-purpose uplinks (each dual-purpose uplink port has 1 10/100/1000 Ethernet port and 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active) 

–       LAN Lite software

Mua hàng
HOT

Cisco C2960S-STACK

Giá :

15,730,000 vnđ

Vat: Liên hệ

Model: RTX3

Hãng sx: Paradox - Canada

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
- 1%

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960C-8TC-S

Giá :

8,515,000 vnđ

8,580,000 vnđ

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960C-8TC-S

Mua hàng
- 1%

8-Port LAN Base Switch Cisco Catalyst WS-C2960C-8TC-L

Giá :

11,115,000 vnđ

11,245,000 vnđ

8-Port LAN Base Switch Cisco Catalyst WS-C2960C-8TC-L

Mua hàng