Tổng đài điện thoại

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-320 máy nhánh

Giá :

290,210,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-320 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC UNIVERGE SV9100 16 line vào-296 máy nhánh

Giá :

274,850,000 vnđ

Tổng đài NEC UNIVERGE SV9100 16 line vào-296 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-272 máy nhánh

Giá :

258,770,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-272 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-248 máy nhánh

Giá :

243,410,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-248 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-224 máy nhánh

Giá :

227,330,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-224 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-200 máy nhánh

Giá :

211,970,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-200 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-176 máy nhánh

Giá :

184,090,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-176 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-152 máy nhánh

Giá :

168,730,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-152 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-128 máy nhánh

Giá :

140,850,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100 16 line vào-128 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài NEC SV9100

Giá :

8,760,000 vnđ

Tổng đài NEC SV9100

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-16 máy nhánh

Giá :

11,270,000 vnđ

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-16 máy nhánh

Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V

Giá :

7,715,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V

Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A

Giá :

7,069,200 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype

Giá :

5,868,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S

Giá :

4,464,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S

Giá :

2,532,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S

Mua hàng

Điện thoại IP CP-9971-W-K9

Giá :

14,112,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-W-K9

Mua hàng

Điện thoại IP CP-9971-C-K9

Giá :

13,716,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-C-K9

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CCME

Giá :

9,505,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CCME

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CH1

Giá :

9,505,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CH1

Mua hàng

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

Giá :

6,864,000 vnđ

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CCME

Giá :

8,184,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CCME

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CH1

Giá :

8,184,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CH1

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G

Giá :

6,000,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942Ga

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S4O

Giá :

7,200,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S4O

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-8S

Giá :

5,100,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-8S

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4O

Giá :

3,600,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4O

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S

Giá :

2,496,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S

Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

Giá :

4,057,200 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G

Giá :

2,856,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G

Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Giá :

1,860,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2

Giá :

1,116,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2

Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2

Giá :

960,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2

Mua hàng

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Giá :

49,000,000 vnđ

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Mua hàng

License mở rộng Grandstream License Extra

License mở rộng Grandstream License Extra

Mua hàng

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Giá :

18,500,000 vnđ

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Giá :

17,250,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Giá :

10,350,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Giá :

7,700,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream DP722

Giá :

1,780,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream DP722

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream DP730

Giá :

2,780,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream DP730

Mua hàng

Trạm thu phát không dây Grandstream DP752

Giá :

1,540,000 vnđ

Trạm thu phát không dây Grandstream DP752

Mua hàng

Bàn phím mở rộng giám sát cuộc gọi Grandstream GBX20

Giá :

3,180,000 vnđ

Bàn phím mở rộng giám sát cuộc gọi Grandstream GBX20

Mua hàng

Loa IP Grandstream GSC3510

Giá :

7,250,000 vnđ

Loa IP Grandstream GSC3510

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2612W

Giá :

2,250,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2612W

Mua hàng

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3380

Giá :

10,520,000 vnđ

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3380

Mua hàng

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3370

Giá :

7,680,000 vnđ

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3370

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2616

Giá :

4,900,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2616

Mua hàng