Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại -Bảng giá tốt nhất , Thi công lắp đặt (232 Sản phẩm)

Panasonic KX-TVM50

Giá :

18,760,000 vnđ

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 50 đôi VIVANCO CAT.3 (CM, Grey)

Giá :

98,000 vnđ

Cáp điện thoại 50 đôi, chuẩn chống cháy CM, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 50 Pair Backbone Cable, CM, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU35CMG3

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 50 đôi VIVANCO CAT.3 (PVC, Grey)

Giá :

88,000 vnđ

Cáp điện thoại 50 đôi, PVC, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 50 Pair Backbone Cable, PVC, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU35PVG3

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 25 đôi VIVANCO CAT.3 (PVC, Grey)

Giá :

48,000 vnđ

Cáp điện thoại 25 đôi, PVC, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 25 Pair Backbone Cable, PVC, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU32PVG3

Mua hàng

Cáp điện thoại 25 đôi VIVANCO CAT.3 (CM, Grey)

Giá :

56,000 vnđ

Cáp điện thoại 25 đôi, chuẩn chống cháy CM, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT 3 U/UTP 25 Pair Backbone Cable, CM, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU32CMG3

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Giá :

45,500,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510
Mua hàng

Máy tính cước điện thoại công cộng ADSUN AD-2100PC

Máy tính cước điện thoại công cộng ADSUN AD-2100PC
Mua hàng

Hộp hiển thị số điện thoại gọi đến

Hộp hiển thị số điện thoại gọi đến
Mua hàng

Hộp hiển thị số điện thoại nội bộ gọi đến

Giá :

540,000 vnđ

Hộp hiển thị số điện thoại nội bộ gọi đến
Mua hàng

Card DISA phát lời chào

Giá :

360,000 vnđ

Card DISA phát lời chào
Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Giá :

16,950,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208
Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Giá :

10,250,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204
Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Giá :

7,775,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yoriver FWT-C802

Giá :

3,350,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yoriver FWT-C802
Mua hàng

Tổng đài không dây- Fixed Wireless Terminal FWT-C800

Giá :

1,840,000 vnđ

Tổng đài không dây- Fixed Wireless Terminal FWT-C800
Mua hàng

Phần mềm CA Operator PANASONIC KX-NCS2401

Phần mềm CA Operator PANASONIC KX-NCS2401
Mua hàng

Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301

Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301
Mua hàng

Activation Key Card máy nhánh SIP IP KX-NCS4716

Activation Key Card máy nhánh SIP IP KX-NCS4716
Mua hàng

Activation Key Card IP-PT PANASONIC KX-NCS4508

Activation Key Card IP-PT PANASONIC KX-NCS4508
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A293

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A293
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A292

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A292
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A291

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A291
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động Yeastar TG800

Giá :

19,669,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động Yeastar TG800
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 4 kênh SIM di động Yeastar TG400

Giá :

11,726,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 4 kênh SIM di động Yeastar TG400
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yeastar TG200

Giá :

7,540,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yeastar TG200
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG100

Giá :

3,770,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG100
Mua hàng

Thiết bị GSM 16 kênh SIM di động Yoriver FWT-C816

Giá :

20,850,000 vnđ

Thiết bị GSM 16 kênh SIM di động Yoriver FWT-C816
Mua hàng

Thiết bị GSM 8 kênh SIM di động Yoriver FWT-C808

Giá :

14,750,000 vnđ

Thiết bị GSM 8 kênh SIM di động Yoriver FWT-C808
Mua hàng

Thiết bị GSM 4 kênh SIM di động Yoriver FWT-C804

Giá :

7,950,000 vnđ

Thiết bị GSM 4 kênh SIM di động Yoriver FWT-C804
Mua hàng

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Giá :

7,950,000 vnđ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Giá :

43,360,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Giá :

42,160,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Giá :

40,580,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Giá :

39,380,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Giá :

32,800,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Giá :

31,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

Giá :

30,020,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

Giá :

28,820,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Giá :

22,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Giá :

21,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

Giá :

18,260,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Giá :

9,840,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Giá :

8,260,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Giá :

23,440,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Giá :

16,480,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Giá :

22,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Giá :

27,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Giá :

29,000,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Giá :

30,400,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Giá :

34,560,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Giá :

35,960,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Giá :

37,360,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Giá :

41,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Giá :

42,920,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

44,320,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

48,100,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Giá :

3,780,000 vnđ

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Giá :

80,590,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Giá :

88,070,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Giá :

95,550,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Giá :

103,030,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Giá :

139,120,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Giá :

146,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Giá :

161,580,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Giá :

169,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Mua hàng