Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại -Bảng giá tốt nhất , Thi công lắp đặt (232 Sản phẩm)

Panasonic KX-TVM50

Giá :

18,760,000 vnđ

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 50 đôi VIVANCO CAT.3 (CM, Grey)

Giá :

98,000 vnđ

Cáp điện thoại 50 đôi, chuẩn chống cháy CM, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 50 Pair Backbone Cable, CM, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU35CMG3

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 50 đôi VIVANCO CAT.3 (PVC, Grey)

Giá :

88,000 vnđ

Cáp điện thoại 50 đôi, PVC, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 50 Pair Backbone Cable, PVC, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU35PVG3

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 25 đôi VIVANCO CAT.3 (PVC, Grey)

Giá :

48,000 vnđ

Cáp điện thoại 25 đôi, PVC, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 25 Pair Backbone Cable, PVC, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU32PVG3

Mua hàng

Cáp điện thoại 25 đôi VIVANCO CAT.3 (CM, Grey)

Giá :

56,000 vnđ

Cáp điện thoại 25 đôi, chuẩn chống cháy CM, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT 3 U/UTP 25 Pair Backbone Cable, CM, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU32CMG3

Mua hàng

Máy tính cước điện thoại công cộng ADSUN AD-2100PC

Máy tính cước điện thoại công cộng ADSUN AD-2100PC
Mua hàng

Hộp hiển thị số điện thoại nội bộ gọi đến

Giá :

540,000 vnđ

Hộp hiển thị số điện thoại nội bộ gọi đến
Mua hàng

Card DISA phát lời chào

Giá :

360,000 vnđ

Card DISA phát lời chào
Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Giá :

16,950,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208
Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Giá :

10,250,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204
Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Giá :

7,775,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yoriver FWT-C802

Giá :

3,350,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yoriver FWT-C802
Mua hàng

Tổng đài không dây- Fixed Wireless Terminal FWT-C800

Giá :

1,840,000 vnđ

Tổng đài không dây- Fixed Wireless Terminal FWT-C800
Mua hàng

Phần mềm CA Operator PANASONIC KX-NCS2401

Phần mềm CA Operator PANASONIC KX-NCS2401
Mua hàng

Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301

Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301
Mua hàng

Activation Key Card máy nhánh SIP IP KX-NCS4716

Activation Key Card máy nhánh SIP IP KX-NCS4716
Mua hàng

Activation Key Card IP-PT PANASONIC KX-NCS4508

Activation Key Card IP-PT PANASONIC KX-NCS4508
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A293

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A293
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A292

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A292
Mua hàng

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A291

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A291
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động Yeastar TG800

Giá :

19,669,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động Yeastar TG800
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 4 kênh SIM di động Yeastar TG400

Giá :

11,726,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 4 kênh SIM di động Yeastar TG400
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yeastar TG200

Giá :

7,540,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yeastar TG200
Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG100

Giá :

3,770,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG100
Mua hàng

Thiết bị GSM 16 kênh SIM di động Yoriver FWT-C816

Giá :

20,850,000 vnđ

Thiết bị GSM 16 kênh SIM di động Yoriver FWT-C816
Mua hàng

Thiết bị GSM 8 kênh SIM di động Yoriver FWT-C808

Giá :

14,750,000 vnđ

Thiết bị GSM 8 kênh SIM di động Yoriver FWT-C808
Mua hàng

Thiết bị GSM 4 kênh SIM di động Yoriver FWT-C804

Giá :

7,950,000 vnđ

Thiết bị GSM 4 kênh SIM di động Yoriver FWT-C804
Mua hàng

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Giá :

7,950,000 vnđ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Giá :

43,360,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Giá :

42,160,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Giá :

40,580,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Giá :

39,380,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Giá :

32,800,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Giá :

31,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

Giá :

30,020,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

Giá :

28,820,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Giá :

22,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Giá :

21,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

Giá :

18,260,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Giá :

9,840,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Giá :

8,260,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Giá :

23,440,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Giá :

16,480,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Giá :

22,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Giá :

27,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Giá :

29,000,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Giá :

30,400,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Giá :

34,560,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Giá :

35,960,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Giá :

37,360,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Giá :

41,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Giá :

42,920,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

44,320,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

48,100,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Giá :

3,780,000 vnđ

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Giá :

80,590,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Giá :

88,070,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Giá :

95,550,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Giá :

103,030,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Giá :

139,120,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Giá :

146,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Giá :

161,580,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Giá :

169,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352

Giá :

176,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

Giá :

6,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

Mua hàng