Tổng đài điện thoại

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Giá :

49,000,000 vnđ

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Mua hàng

License mở rộng Grandstream License Extra

License mở rộng Grandstream License Extra

Mua hàng

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Giá :

18,500,000 vnđ

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Giá :

17,250,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Giá :

10,350,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Giá :

7,700,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Mua hàng

Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-HTS824

Giá :

1,560,000 vnđ

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-HTS824

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy

Giá :

9,800,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy ra

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy

Giá :

8,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy ra

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy

Giá :

7,920,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy ra

Mua hàng

Panasonic KX-TVM50

Giá :

18,760,000 vnđ

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động Yeastar TG3200-4G8

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động Yeastar TG3200-4G8

Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 24 kênh SIM di động Yeastar TG3200-3G8

Thiết bị mạng GSM 24 kênh SIM di động Yeastar TG3200-3G8

Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động Yeastar TG3200-2G8

Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động Yeastar TG3200-2G8

Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động Yeastar TG3200-1G8

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động Yeastar TG3200-1G8

Mua hàng

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động Synway SMG4032

Giá :

65,780,000 vnđ

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động Synway SMG4032

Mua hàng