Báo cháy HOCHIKI

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-2

Giá :

6,180,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-2
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-4

Giá :

6,860,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-4
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Giá :

8,090,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV2-RA

Giá :

4,980,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV2-RA
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV4-RA

Giá :

5,490,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV4-RA
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV8-RA

Giá :

5,860,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV8-RA
Mua hàng

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Giá :

560,000 vnđ

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N
Mua hàng

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLR-24VN

Giá :

680,000 vnđ

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLR-24VN
Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-2

Giá :

860,000 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-2
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-2

Giá :

7,460,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-2
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Giá :

8,090,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8

Giá :

8,860,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-RA

Giá :

3,390,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-RA
Mua hàng

Trung tâm điều khiển xả khí HOCHIKI HCVR-3-R

Giá :

14,090,000 vnđ

Trung tâm điều khiển xả khí HOCHIKI HCVR-3-R
Mua hàng

Nút kích hoạt xả khí bằng tay HOCHIKI HPS-DAK-SR

Giá :

580,000 vnđ

Nút kích hoạt xả khí bằng tay HOCHIKI HPS-DAK-SR
Mua hàng

Nút hủy xả khí bằng tay HOCHIKI HCVR-AS-R

Giá :

2,160,000 vnđ

Nút hủy xả khí bằng tay HOCHIKI HCVR-AS-R
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (8 ZONE)

Giá :

16,290,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (8 ZONE)
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (16 ZONE)

Giá :

19,390,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (16 ZONE)
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (24 ZONE)

Giá :

22,560,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (24 ZONE)
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (32 ZONE)

Giá :

37,890,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (32 ZONE)
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (40 ZONE)

Giá :

41,390,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (40 ZONE)
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (48 ZONE)

Giá :

44,450,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (48 ZONE)
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (56 ZONE)

Giá :

47,650,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (56 ZONE)
Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (64 ZONE)

Giá :

50,650,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (64 ZONE)
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (32)

Giá :

8,550,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (32)
Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Giá :

14,980,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)
Mua hàng

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SPC-24

Giá :

10,690,000 vnđ

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SPC-24
Mua hàng

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SRA-24

Giá :

8,290,000 vnđ

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SRA-24
Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-ABW15

Giá :

34,190,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-ABW15

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-4

Giá :

960,000 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-4
Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-835BH-4

Giá :

990,000 vnđ

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-835BH-4
Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA

Giá :

420,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA
Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

Giá :

360,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135
Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190

Giá :

360,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190
Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-24H

Giá :

960,000 vnđ

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-24H
Mua hàng

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24

Giá :

4,790,000 vnđ

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24
Mua hàng

Đầu báo khói pin HOCHIKI SS-2LL-10HCB

Giá :

740,000 vnđ

Đầu báo khói pin HOCHIKI SS-2LL-10HCB
Mua hàng

Đầu báo khói cho môi trường nguy hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

Giá :

2,240,000 vnđ

Đầu báo khói cho môi trường nguy hiểm HOCHIKI SLR-E-IS
Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DCD-1E-IS

Giá :

6,180,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DCD-1E-IS
Mua hàng

Đế đầu báo cháy HOCHIKI YBN-R/4IS

Giá :

220,000 vnđ

Đế đầu báo cháy HOCHIKI YBN-R/4IS
Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E-IS

Giá :

660,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E-IS
Mua hàng

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 5561

Giá :

12,570,000 vnđ

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 5561
Mua hàng

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 7787+

Giá :

4,090,000 vnđ

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 7787+
Mua hàng

Đầu báo khói dùng trong môi trường biển HOCHIKI SLV-24M

Giá :

860,000 vnđ

Đầu báo khói dùng trong môi trường biển HOCHIKI SLV-24M
Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M

Giá :

160,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M
Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M

Giá :

180,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M
Mua hàng

Đầu báo khói HOCHIKI SLR-E3NM

Giá :

1,160,000 vnđ

Đầu báo khói HOCHIKI SLR-E3NM
Mua hàng

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-AE3M

Giá :

980,000 vnđ

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-AE3M
Mua hàng

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-CE3M

Giá :

980,000 vnđ

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-CE3M

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI YBN-R/6M

Giá :

220,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI YBN-R/6M

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI HPS-SAH

Giá :

520,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI HPS-SAH

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

Giá :

1,860,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP
Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP

Giá :

7,670,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP
Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI HPS-CP

Giá :

660,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI HPS-CP
Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E

Giá :

560,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W

Giá :

3,150,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-BB

Giá :

340,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-BB

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-DBB

Giá :

390,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-DBB

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HEC3-24WR

Giá :

1,480,000 vnđ

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HEC3-24WR

Mua hàng

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Giá :

1,240,000 vnđ

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150I

Giá :

660,000 vnđ

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150I

Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-EDW05B

Giá :

11,290,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-EDW05B

Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPS-AAW10

Giá :

20,980,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPS-AAW10

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Hộp ngoài trời HOCHIKI HGOE-R

Giá :

960,000 vnđ

Hộp ngoài trời HOCHIKI HGOE-R

Mua hàng