Báo cháy Siemens

Trung tâm báo cháy 2 Loop SIEMENS FC-1862/FC1861-A2

Trung tâm báo cháy 2 Loop SIEMENS FC-1862/FC1861-A2

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS FDT181C

Giá :

650,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS FDT181C

Mua hàng

Đầu dò báo khói SIEMENS FDO181C

Giá :

660,000 vnđ

Đầu dò báo khói SIEMENS FDO181C

Mua hàng

Nút nhấn khẩn báo cháy SIEMENS FDM1101A-RG

Giá :

768,000 vnđ

Nút nhấn khẩn báo cháy SIEMENS FDM1101A-RG

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS FDO181

Giá :

985,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS FDO181

Mua hàng

Đầu báo khói quang SIEMENS OP921

Giá :

1,140,000 vnđ

Đầu báo khói quang SIEMENS OP921

Mua hàng

Line Separator Module SIEMENS FDCL181

Giá :

1,140,000 vnđ

Line Separator Module SIEMENS FDCL181

Mua hàng

Nút nhấn khẩn địa chỉ SIEMENS FDM181

Giá :

1,236,000 vnđ

Nút nhấn khẩn địa chỉ SIEMENS FDM181

Mua hàng

Module giám sát SIEMENS FDCI181-2

Giá :

1,236,000 vnđ

Module giám sát SIEMENS FDCI181-2

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS BDS051A

Giá :

1,260,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ SIEMENS BDS051A

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS HI720

Giá :

1,320,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt SIEMENS HI720

Mua hàng

Đầu báo khói quang SIEMENS OP720

Giá :

1,440,000 vnđ

Đầu báo khói quang SIEMENS OP720

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ SIEMENS FDT181

Giá :

1,440,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ SIEMENS FDT181

Mua hàng

Module điều khiển SIEMENS FDCIO181-2

Giá :

1,860,000 vnđ

Module điều khiển SIEMENS FDCIO181-2

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ SIEMENS DM1103

Giá :

2,400,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ SIEMENS DM1103

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 4 vùng SIEMENS FC122-ZA

Giá :

15,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 4 vùng SIEMENS FC122-ZA

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 8 vùng SIEMENS FC122-ZA

Giá :

21,000,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 8 vùng SIEMENS FC122-ZA

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 12 vùng SIEMENS FC124-ZA

Giá :

23,880,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 12 vùng SIEMENS FC124-ZA

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 252 địa chỉ 1 Loop SIEMENS FC-1820-A1

Giá :

45,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 252 địa chỉ 1 Loop SIEMENS FC-1820-A1

Mua hàng