Thiết bị mạng Vivotek

HOT

1000Base-T SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-CPTX-X1I

Giá :

3,562,000 vnđ

1000Base-T SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-CPTX-X1I
Mua hàng
HOT

1000Base-T SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-CPTX-X1

Giá :

2,353,000 vnđ

1000Base-T SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-CPTX-X1
Mua hàng
HOT

Sunshield for AT-CAx + AT-CAB-002 Cabinet Vivotek AT-SUN-002

Giá :

1,820,000 vnđ

Sunshield for AT-CAx + AT-CAB-002 Cabinet Vivotek AT-SUN-002
Mua hàng
HOT

Sunshield for AT-CAx Series Cabinet Vivotek AT-SUN-001

Giá :

1,820,000 vnđ

Sunshield for AT-CAx Series Cabinet Vivotek AT-SUN-001
Mua hàng
HOT

Surveillance Cabinet Vivotek AT-CAS-001

Giá :

7,397,000 vnđ

Surveillance Cabinet Vivotek AT-CAS-001
Mua hàng
HOT

Surveillance Cabinet Vivotek AT-CAB-001

Giá :

6,721,000 vnđ

Surveillance Cabinet Vivotek AT-CAB-001
Mua hàng
HOT

10/100/1000BaseT Outdoor PoE Surge Protector Vivotek AP-PSP-050

Giá :

3,029,000 vnđ

10/100/1000BaseT Outdoor PoE Surge Protector Vivotek AP-PSP-050
Mua hàng
HOT

PoE Surge Protector Vivotek AT-PSP-001

Giá :

2,015,000 vnđ

PoE Surge Protector Vivotek AT-PSP-001
Mua hàng
HOT

Door Open/Close Detection Switch Vivotek AT-SWH-002

Giá :

676,000 vnđ

Door Open/Close Detection Switch Vivotek AT-SWH-002
Mua hàng
HOT

Power Safety Kit Vivotek AT-SWH-000

Giá :

6,721,000 vnđ

Power Safety Kit Vivotek AT-SWH-000
Mua hàng
HOT

Industrial Gigabit Media Converter SFP Vivotek AW-IHS-0203

Giá :

6,045,000 vnđ

Industrial Gigabit Media Converter SFP Vivotek AW-IHS-0203
Mua hàng
HOT

Industrial FE Media Converter SFP Vivotek AW-IHS-0202

Giá :

4,238,000 vnđ

Industrial FE Media Converter SFP Vivotek AW-IHS-0202
Mua hàng
HOT

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHH-0200

Giá :

10,751,000 vnđ

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHH-0200
Mua hàng
HOT

Industrial Gigabit 95W PoH/PoE Injector Vivotek AW-IHH-0100

Giá :

9,412,000 vnđ

Industrial Gigabit 95W PoH/PoE Injector Vivotek AW-IHH-0100
Mua hàng
HOT

Industrial Gigabit 60W UPoE Injector Vivotek AW-IHU-0100

Giá :

6,045,000 vnđ

Industrial Gigabit 60W UPoE Injector Vivotek AW-IHU-0100
Mua hàng
HOT

Industrial Gigabit PoE Injector Vivotek AW-IHT-0100

Giá :

4,368,000 vnđ

Industrial Gigabit PoE Injector Vivotek AW-IHT-0100
Mua hàng
HOT

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-015B-095

Giá :

8,736,000 vnđ

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-015B-095
Mua hàng
HOT

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-011A-095

Giá :

5,382,000 vnđ

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-011A-095
Mua hàng
HOT

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-011A-060

Giá :

4,368,000 vnđ

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-011A-060
Mua hàng
HOT

Gigabit passive PoE Injector Vivotek AP-GIC-010B-030

Giá :

1,339,000 vnđ

Gigabit passive PoE Injector Vivotek AP-GIC-010B-030
Mua hàng
HOT

IEEE8023at Gigabit POH Injector Vivotek AP-GIC-010A-095

Giá :

5,382,000 vnđ

IEEE8023at Gigabit POH Injector Vivotek AP-GIC-010A-095
Mua hàng
HOT

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-010A-060

Giá :

4,368,000 vnđ

IEEE8023at Gigabit UPoE Injector Vivotek AP-GIC-010A-060
Mua hàng
HOT

IEEE8023at Gigabit PoE Injector Vivotek AP-GIC-010A-030

Giá :

1,547,000 vnđ

IEEE8023at Gigabit PoE Injector Vivotek AP-GIC-010A-030
Mua hàng
HOT

1xFE IEEE8023af PoE Injector Vivotek AP-FIC-010A-015

Giá :

1,144,000 vnđ

1xFE IEEE8023af PoE Injector Vivotek AP-FIC-010A-015
Mua hàng
HOT

1xFE Passive PoE Injector Vivotek AP-FIC-010B-015

Giá :

871,000 vnđ

1xFE Passive PoE Injector Vivotek AP-FIC-010B-015
Mua hàng
HOT

4-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0400

Giá :

4,706,000 vnđ

4-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0400
Mua hàng
HOT

2-Port Outdoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0260

Giá :

5,382,000 vnđ

2-Port Outdoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0260
Mua hàng
HOT

2-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0210

Giá :

3,562,000 vnđ

2-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0210
Mua hàng
HOT

2-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0200

Giá :

3,562,000 vnđ

2-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0200
Mua hàng
HOT

1-Port Outdoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0150

Giá :

7,397,000 vnđ

1-Port Outdoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0150
Mua hàng
HOT

1-Port Outdoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0160

Giá :

4,368,000 vnđ

1-Port Outdoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0160
Mua hàng
HOT

1-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0110

Giá :

2,886,000 vnđ

1-Port Indoor FE PoE Extender Vivotek AP-FXC-0110
Mua hàng
HOT

Power Adapater 24VAC Vivotek AA-352

Giá :

4,979,000 vnđ

Power Adapater 24VAC Vivotek AA-352
Mua hàng
HOT

Power Adapater 24VAC Vivotek AA-351

Giá :

4,030,000 vnđ

Power Adapater 24VAC Vivotek AA-351
Mua hàng
HOT

Power Adapter 54VDC Vivotek HLG-120H-54

Giá :

3,094,000 vnđ

Power Adapter 54VDC Vivotek HLG-120H-54
Mua hàng
HOT

Power Adapter 48VDC Vivotek HLG-120H-48

Giá :

3,094,000 vnđ

Power Adapter 48VDC Vivotek HLG-120H-48
Mua hàng
HOT

Power Adapter 48VDC Vivotek HLG-80H-48

Giá :

2,483,000 vnđ

Power Adapter 48VDC Vivotek HLG-80H-48
Mua hàng
HOT

Power adapter 24VDC Vivotek HLG-80H-24

Giá :

2,483,000 vnđ

Power adapter 24VDC Vivotek HLG-80H-24
Mua hàng
HOT

Power Adapter 24VDC Vivotek HLG-120H-24

Giá :

3,094,000 vnđ

Power Adapter 24VDC Vivotek HLG-120H-24
Mua hàng
HOT

Power Adapter 24VDC Vivotek HLG-60H-24

Giá :

1,950,000 vnđ

Power Adapter 24VDC Vivotek HLG-60H-24
Mua hàng
HOT

Power Adapter 48VDC Vivotek NDR-240-48

Giá :

2,964,000 vnđ

Power Adapter 48VDC Vivotek NDR-240-48
Mua hàng
HOT

Power Adapter 12VDC Vivotek MDR-10-12

Giá :

988,000 vnđ

Power Adapter 12VDC Vivotek MDR-10-12
Mua hàng
HOT

Power Adapter 48VDC Vivotek NDR-120-48

Giá :

1,742,000 vnđ

Power Adapter 48VDC Vivotek NDR-120-48
Mua hàng
HOT

Power Adapter 48VDC Vivotek NDR-75-48

Giá :

1,417,000 vnđ

Power Adapter 48VDC Vivotek NDR-75-48
Mua hàng
HOT

Power Adapter 54VDC Vivotek HLG-240H-54

Giá :

4,238,000 vnđ

Power Adapter 54VDC Vivotek HLG-240H-54
Mua hàng
HOT

10 Gigabit Mini GBIC Multi Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-2000-SM13-10

Giá :

6,721,000 vnđ

10 Gigabit Mini GBIC Multi Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-2000-SM13-10
Mua hàng
HOT

10 Gigabit Mini GBIC Multi Mode 850nm SFP Transceiver Vivotek SFP-2000-MM85-X3

Giá :

3,367,000 vnđ

10 Gigabit Mini GBIC Multi Mode 850nm SFP Transceiver Vivotek SFP-2000-MM85-X3
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-40I

Giá :

2,015,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-40I
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-40

Giá :

1,885,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-40
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-10I

Giá :

1,612,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-10I
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-10

Giá :

1,209,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Single Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-SM13-10
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Multi Mode 850nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM85-X5I

Giá :

1,339,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Multi Mode 850nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM85-X5I
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Multi Mode 850nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM85-X5

Giá :

1,079,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Multi Mode 850nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM85-X5
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Multi Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM13-02I

Giá :

1,612,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Multi Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM13-02I
Mua hàng
HOT

Gigabit mini GBIC Multi Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM13-02

Giá :

1,209,000 vnđ

Gigabit mini GBIC Multi Mode 1310nm SFP Transceiver Vivotek SFP-1000-MM13-02
Mua hàng
HOT

Industrial Media Converter Vivotek AW-IHS-0201

Giá :

6,045,000 vnđ

Industrial Media Converter Vivotek AW-IHS-0201

Mua hàng
HOT

Industrial Media Converter Vivotek AW-IHS-0200

Giá :

4,979,000 vnđ

Industrial Media Converter Vivotek AW-IHS-0200

Mua hàng