Thiết bị PCCC

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN15, 68ºC

Giá :

32,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN15, 68ºC

Giá :

33,750 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng ngang ZSTB, DN15, 68ºC

Giá :

45,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng ngang ZSTB, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở ZSTMC, DN15

Giá :

45,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở ZSTMC, DN15

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)

Giá :

46,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN20, 68ºC

Giá :

52,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN20, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN20, 68ºC

Giá :

54,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN20, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống AHD152F Changder, DN15, K = 5.6,68ºC

Giá :

71,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống AHD152F Changder, DN15, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)

Giá :

75,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS002, DN15, 68ºC

Giá :

78,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS002, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS001, DN15, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

78,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS001, DN15, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)

Giá :

85,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler vách tường PS007, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler vách tường PS007, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler lên/xuống PS001/PS002, DN15, K = 5.6,93ºC

Giá :

97,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler lên/xuống PS001/PS002, DN15, K = 5.6, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable, DN15, 68ºC

Giá :

104,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable, DN15, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)

Giá :

108,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable F156, DN15, 68ºC

Giá :

110,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable F156, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở âm tường ZSTWB, DN15

Giá :

110,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở âm tường ZSTWB, DN15

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Viking, DN15, 68ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Viking, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Viking, DN15, 68ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Viking, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Victaulic V2707, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

119,600 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Victaulic V2707, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Victaulic V2703, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

119,600 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Victaulic V2703, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở hình trái tim ZSTWC, DN15

Giá :

123,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở hình trái tim ZSTWC, DN15

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Changder, DN20, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

127,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Changder, DN20, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Bình chữa cháy mini Foam 500ml

Giá :

135,000 vnđ

Bình chữa cháy mini Foam 500ml

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable, DN15, 93ºC

Giá :

143,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable, DN15, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS015, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

175,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS015, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS016, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

175,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS016, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun màng ngăn PS056, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Giá :

188,500 vnđ

Đầu phun màng ngăn PS056, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

214,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

214,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351

Giá :

216,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0, 68º

Giá :

221,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0 , 68ºC

Giá :

221,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS021, DN20, K = 11.5,68ºC

Giá :

227,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS021, DN20, K = 11.5, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS022, DN20, K = 11.5,68ºC

Giá :

227,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS022, DN20, K = 11.5, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler âm trần PS003, DN15, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

240,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler âm trần PS003, DN15, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Van đầu bình chữa cháy T35

Giá :

247,000 vnđ

Van đầu bình chữa cháy T35

Mua hàng

Dây bình xe đẩy T35

Giá :

247,000 vnđ

Dây bình xe đẩy T35

Mua hàng

Bình chữa cháy bột BC 1kg DRAGON MFZ1

Giá :

260,000 vnđ

Bình chữa cháy bột BC 1kg DRAGON MFZ1

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS025, DN20, K = 14US, 68ºC

Giá :

260,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS025, DN20, K = 14US, 68ºC

Mua hàng

Bình chữa cháy bột BC 2kg DRAGON MFZ2

Giá :

270,000 vnđ

Bình chữa cháy bột BC 2kg DRAGON MFZ2

Mua hàng

Bình chữa cháy bột ABC 1kg DRAGON MFZL1

Giá :

270,000 vnđ

Bình chữa cháy bột ABC 1kg DRAGON MFZL1

Mua hàng

Bình chữa cháy bột ABC 2kg DRAGON MFZL2

Giá :

290,000 vnđ

Bình chữa cháy bột ABC 2kg DRAGON MFZL2

Mua hàng

Bình chữa cháy mini Foam 1000ml

Giá :

315,000 vnđ

Bình chữa cháy mini Foam 1000ml

Mua hàng

Bình chữa cháy bột BC 4kg DRAGON MFZ4

Giá :

320,000 vnđ

Bình chữa cháy bột BC 4kg DRAGON MFZ4

Mua hàng

Bình chữa cháy bột ABC 4kg DRAGON MFZL4

Giá :

350,000 vnđ

Bình chữa cháy bột ABC 4kg DRAGON MFZL4

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler âm trần Tyco TY3551

Giá :

398,250 vnđ

Đầu phun Sprinkler âm trần Tyco TY3551

Mua hàng

Bình chữa cháy khí CO2 MT2 2kg DRAGON

Giá :

470,000 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT2 2kg DRAGON

Mua hàng

Bình chữa cháy bột BC DRAGON 8kg MFZ8

Giá :

490,000 vnđ

Bình chữa cháy bột BC DRAGON 8kg MFZ8

Mua hàng

Bình chữa cháy bột ABC 8kg DRAGON MFZL8

Giá :

530,000 vnđ

Bình chữa cháy bột ABC 8kg DRAGON MFZL8

Mua hàng

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg

Giá :

540,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg

Mua hàng

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON

Giá :

540,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON

Mua hàng

Bình chữa cháy khí CO2 MT3 3kg DRAGON

Giá :

540,000 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT3 3kg DRAGON

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler âm trần Reliable G5-56, K = 5.6, 74º

Giá :

559,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler âm trần Reliable G5-56, K = 5.6, 74ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler âm trần Reliable G5 - 56, K = 5.6, 74ºC

Giá :

559,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler âm trần Reliable G5-56, K = 5.6, 74ºC

Mua hàng

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg

Giá :

580,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg

Mua hàng

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON

Giá :

580,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON

Mua hàng

Van góc hợp kim gang, ngàm nhôm DN50 Seojin

Giá :

600,750 vnđ

Van được sử dụng để cho nhân viên cứu hỏa tháo nước ra ngoài trong suốt quá trình chữa cháy.

Đường kính van góc: DN50- 2”.

Vật liệu thân van: Hợp kim gang.

Tiêu chuẩn ngàm nối: TCVN 6379-1998.

Vật liệu ngàm nối: Hợp kim nhôm.

Áp suất làm việc: 10 bar.

 

Mua hàng

Loa cầm tay dùng pin XB-11S

Giá :

648,000 vnđ

Công suất (W): 20W - 25W.

Trở kháng (ohm): 8Ω.

Loa cầm tay sử dụng 6 pin đại. Có còi hú.

MEAS: DIA200XL330MM.

Màu ghi sáng.

Trọng lượng: 1kg.

Phù hợp cho công việc kiểm soát đám đông, thông báo khẩn cấp, cứu nạn, hoạt động ngoài trời.

Mua hàng

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg

Giá :

680,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg

Mua hàng

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON

Giá :

680,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler vách tường Viking

Giá :

689,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler vách tường Viking

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler tạo màng ngăn B Reliable

Giá :

741,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler tạo màng ngăn B Reliable

Mua hàng

Bình chữa cháy dành cho ôtô PFE-1

Giá :

780,000 vnđ

Bình chữa cháy dành cho ôtô PFE-1

Mua hàng

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON

Giá :

800,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON

Mua hàng

Bình chữa cháy khí CO2 MT5 5kg DRAGON

Giá :

860,000 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT5 5kg DRAGON

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở bằng đồng Tyco D3

Giá :

897,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở bằng đồng Tyco D3

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler màng ngăn Victaulic V1009 , K = 5.6

Giá :

1,040,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler màng ngăn Victaulic V1009, K = 5.6

Mua hàng

Bình xịt chữa cháy Faucon

Giá :

1,066,000 vnđ

Bình xịt chữa cháy Faucon

Mua hàng