Thiết bị PCCC

HOT

Loa cầm tay dùng pin XB-11S

Giá :

648,000 vnđ

Loa cầm tay dùng pin XB-11S
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy bột BC 1kg MFZ1

Giá :

260,000 vnđ

Bình chữa cháy bột BC 1kg MFZ1
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy bột BC 2kg MFZ2

Giá :

270,000 vnđ

Bình chữa cháy bột BC 2kg MFZ2
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy bột ABC 1kg MFZL1

Giá :

270,000 vnđ

Bình chữa cháy bột ABC 1kg MFZL1
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy bột ABC 2kg MFZL2

Giá :

290,000 vnđ

Bình chữa cháy bột ABC 2kg MFZL2
Mua hàng
HOT

Van cổng ty nổi tay quay Shin Yi RRHX-DN100

Giá :

5,197,500 vnđ

Van cổng ty nổi tay quay Shin Yi RRHX-DN100
Mua hàng
HOT

Van cổng ty nổi tay quay FM Shin Yi FRHX-DN100

Giá :

6,952,500 vnđ

Van cổng ty nổi tay quay FM Shin Yi FRHX-DN100
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN50 Shin Yi WBLS

Giá :

816,750 vnđ

Van bướm tay gạt DN50 Shin Yi WBLS
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN65 Shin Yi WBLS

Giá :

897,750 vnđ

Van bướm tay gạt DN65 Shin Yi WBLS
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN100 Shin Yi WBLS

Giá :

1,647,000 vnđ

Van bướm tay gạt DN100 Shin Yi WBLS
Mua hàng
HOT

Van bướm 1 chiều DN50

Giá :

324,000 vnđ

Van bướm 1 chiều DN50
Mua hàng
HOT

Van bướm 1 chiều DN65

Giá :

418,500 vnđ

Van bướm 1 chiều DN65
Mua hàng
HOT

Van bướm 1 chiều DN80

Giá :

519,750 vnđ

Van bướm 1 chiều DN80
Mua hàng
HOT

Van bướm 1 chiều DN100

Giá :

702,000 vnđ

Van bướm 1 chiều DN100
Mua hàng
HOT

Van bướm 1 chiều DN125

Giá :

918,000 vnđ

Van bướm 1 chiều DN125
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN50

Giá :

303,750 vnđ

Van bướm tay gạt DN50
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN65

Giá :

384,750 vnđ

Van bướm tay gạt DN65
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN80

Giá :

465,750 vnđ

Van bướm tay gạt DN80
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN100

Giá :

567,000 vnđ

Van bướm tay gạt DN100
Mua hàng
HOT

Van bướm tay gạt DN150

Giá :

729,000 vnđ

Van bướm tay gạt DN150
Mua hàng
HOT

Y lọc DN50

Giá :

519,750 vnđ

Y lọc DN50
Mua hàng
HOT

Y lọc DN65

Giá :

803,250 vnđ

Y lọc DN65
Mua hàng
HOT

Y lọc DN80

Giá :

938,250 vnđ

Y lọc DN80
Mua hàng
HOT

Y lọc DN100

Giá :

1,201,500 vnđ

Y lọc DN100
Mua hàng
HOT

Van phao DN50 Shin Yi D100

Giá :

5,265,000 vnđ

Van phao DN50 Shin Yi D100
Mua hàng
HOT

Van giảm áp suất DN50 Shin Yi D200

Giá :

7,762,500 vnđ

Van giảm áp suất DN50 Shin Yi D200
Mua hàng
HOT

Van an toàn DN50 Shin Yi D500

Giá :

9,180,000 vnđ

Van an toàn DN50 Shin Yi D500
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy bột BC 35kg MFTZ35

Giá :

1,687,500 vnđ

Bình chữa cháy bột BC 35kg MFTZ35
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy bột ABC 35kg

Giá :

2,092,500 vnđ

Bình chữa cháy bột ABC 35kg
Mua hàng
HOT

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg

Giá :

680,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg
Mua hàng
HOT

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg

Giá :

540,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg
Mua hàng
HOT

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg

Giá :

800,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg
Mua hàng
HOT

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg

Giá :

580,000 vnđ

Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy khí CO2 MT2 2kg

Giá :

470,000 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT2 2kg
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy khí CO2 MT3 3kg

Giá :

540,000 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT3 3kg
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy khí CO2 MT5 5kg

Giá :

860,000 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT5 5kg
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy khí CO2 MT24 24kg

Giá :

4,657,500 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT24 24kg
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy khí CO2 MT30 30kg

Giá :

5,643,000 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT30 30kg
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy khí CO2 MT45 45kg

Giá :

8,707,500 vnđ

Bình chữa cháy khí CO2 MT45 45kg
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy dành cho ôtô PFE-1

Giá :

780,000 vnđ

Bình chữa cháy dành cho ôtô PFE-1
Mua hàng
HOT

Bình xịt chữa cháy Faucon

Giá :

1,107,000 vnđ

Bình xịt chữa cháy Faucon
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy tự động Faucon

Giá :

4,995,000 vnđ

Bình chữa cháy tự động Faucon
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy mini Foam 500ml

Giá :

135,000 vnđ

Bình chữa cháy mini Foam 500ml
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy mini Foam 1000ml

Giá :

315,000 vnđ

Bình chữa cháy mini Foam 1000ml
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy Foam 9l

Giá :

770,000 vnđ

Bình chữa cháy Foam 9l
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy Foam 25l

Giá :

3,618,000 vnđ

Bình chữa cháy Foam 25l
Mua hàng
HOT

Bình chữa cháy Foam 50l MPTZ50

Giá :

4,968,000 vnđ

Bình chữa cháy Foam 50l MPTZ50
Mua hàng
HOT

Bọt foam chữa cháy phi 200l

Giá :

4,792,500 vnđ

Bọt foam chữa cháy phi 200l
Mua hàng
HOT

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)

Giá :

85,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)
Mua hàng
HOT

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)

Giá :

108,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)
Mua hàng
HOT

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)

Giá :

46,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)
Mua hàng
HOT

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)

Giá :

75,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)
Mua hàng