Báo cháy NOHMI

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Mua hàng

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Mua hàng

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Mua hàng

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Mua hàng

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực NOHMI FLPJ002

Giá :

360,000 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực NOHMI FLPJ002

Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng NOHMI FDPJ 206-D

Giá :

420,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng NOHMI FDPJ 206-D

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định NOHMI FDLJ106-DW-75

Giá :

466,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định NOHMI FDLJ106-DW-75

Mua hàng

Chuông báo cháy 24VDC NOHMI FBM023

Giá :

625,000 vnđ

Chuông báo cháy 24VDC NOHMI FBM023

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246N

Giá :

910,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246N

Mua hàng

Nút ấn báo cháy NOHMI FMMN102-U

Giá :

960,000 vnđ

Nút ấn báo cháy NOHMI FMMN102-U

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt cố định địa chỉ NOHMI FDLU019-D-X

Giá :

1,140,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt cố định địa chỉ NOHMI FDLU019-D-X

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ Analog kèm đế NOHMI FDKU026-D-X

Giá :

1,260,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ Analog kèm đế NOHMI FDKU026-D-X

Mua hàng

Module giám sát lối vào NOHMI FRRU004-MCM

Giá :

1,260,000 vnđ

Module giám sát lối vào NOHMI FRRU004-MCM

Mua hàng

Module điều khiển lối ra có điện áp NOHMI FRRU004-MOM4

Giá :

1,620,000 vnđ

Module điều khiển lối ra có điện áp NOHMI FRRU004-MOM4

Mua hàng

Module lối ra điều khiển NOHMI FRRU004-TRM4

Giá :

1,620,000 vnđ

Module lối ra điều khiển NOHMI FRRU004-TRM4

Mua hàng

Module cho đầu báo thường 1 zone NOHMI FRRU004-CIZM4

Giá :

1,920,000 vnđ

Module cho đầu báo thường 1 zone NOHMI FRRU004-CIZM4

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh NOHMI FAPN202-R-5L

Giá :

11,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 kênh NOHMI FAPN202-R-5L

Mua hàng

Đầu dò báo khói tia chiếu NOHMI FDGJ 203-D-X (Bao gồm 01 đầu thu,...

Giá :

15,000,000 vnđ

Đầu dò báo khói tia chiếu NOHMI FDGJ 203-D-X (Bao gồm 01 đầu thu, 01 phát)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh NOHMI FAPN105N-R-10L

Giá :

27,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 kênh NOHMI FAPN105N-R-10L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh NOHMI FAPN105N-R-20L

Giá :

30,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh NOHMI FAPN105N-R-20L

Mua hàng