Báo Cháy Nohmi

Trung tâm báo cháy 30 kênh NOHMI FAPN104N-B1-30L

Giá :

54,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 30 kênh NOHMI FAPN104N-B1-30L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh NOHMI FAPN105N-R-20L

Giá :

30,600,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh NOHMI FAPN105N-R-20L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh NOHMI FAPN105N-R-10L

Giá :

27,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 kênh NOHMI FAPN105N-R-10L

Mua hàng

Đầu dò báo khói tia chiếu NOHMI FDGJ 203-D-X (Bao gồm 01 đầu thu,...

Giá :

15,000,000 vnđ

Đầu dò báo khói tia chiếu NOHMI FDGJ 203-D-X (Bao gồm 01 đầu thu, 01 phát)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh NOHMI FAPN202-R-5L

Giá :

11,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 kênh NOHMI FAPN202-R-5L

Mua hàng

Module cho đầu báo thường 1 zone NOHMI FRRU004-CIZM4

Giá :

1,920,000 vnđ

Module cho đầu báo thường 1 zone NOHMI FRRU004-CIZM4

Mua hàng

Module điều khiển lối ra có điện áp NOHMI FRRU004-MOM4

Giá :

1,620,000 vnđ

Module điều khiển lối ra có điện áp NOHMI FRRU004-MOM4

Mua hàng

Module lối ra điều khiển NOHMI FRRU004-TRM4

Giá :

1,620,000 vnđ

Module lối ra điều khiển NOHMI FRRU004-TRM4

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ Analog kèm đế NOHMI FDKU026-D-X

Giá :

1,260,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ Analog kèm đế NOHMI FDKU026-D-X

Mua hàng

Module giám sát lối vào NOHMI FRRU004-MCM

Giá :

1,260,000 vnđ

Module giám sát lối vào NOHMI FRRU004-MCM

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt cố định địa chỉ NOHMI FDLU019-D-X

Giá :

1,140,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt cố định địa chỉ NOHMI FDLU019-D-X

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246

Mua hàng

Nút ấn báo cháy NOHMI FMMN102-U

Giá :

960,000 vnđ

Nút ấn báo cháy NOHMI FMMN102-U

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246N

Giá :

910,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang kèm đế NOHMI FDK246N

Mua hàng

Chuông báo cháy 24VDC NOHMI FBM023

Giá :

625,000 vnđ

Chuông báo cháy 24VDC NOHMI FBM023

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định NOHMI FDLJ106-DW-75

Giá :

466,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định NOHMI FDLJ106-DW-75

Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng NOHMI FDPJ 206-D

Giá :

420,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng NOHMI FDPJ 206-D

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực NOHMI FLPJ002

Giá :

360,000 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực NOHMI FLPJ002

Mua hàng

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Nohmi FWL116-S Bộ tổ hợp chuông, nút ấn, đèn báo cháy

Mua hàng

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Nohmi FIP117N-A2-90L Bảng hiển thị phụ 90 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Nohmi FIP117N-E2-60L Bảng hiển thị phụ 60 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Nohmi FIP117N-S-10L Bảng hiển thị phụ 10 kênh

Mua hàng

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Nohmi FIP220N-S-5L Bảng hiển thị phụ 5 kênh

Mua hàng

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ106-DW-X75 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-N65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-N Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Nohmi FDP219A-T Đầu báo nhiệt gia tăng

Mua hàng

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Nohmi FDLJ906-DW-65 Đầu báo nhiệt cố định

Mua hàng

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-TRM4 Module Role 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-SCM4 Module địa chỉ lối vào 1 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Nohmi FRRU004-DCM4 Module địa chỉ lối vào 2 tiếp điểm

Mua hàng

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Nohmi FRRU004-MCM Module địa chỉ cho nút ấn báo cháy

Mua hàng

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Nohmi PCA-2440X S508 Trung tâm báo cháy địa chỉ

Mua hàng

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Nohmi FDK38U Đầu báo khói quang địa chỉ

Mua hàng