Thiết bị mạng LigoWave

Hệ thống quản lý mạng không dây LigoWave WNMS

Hệ thống quản lý mạng không dây LigoWave WNMS
Mua hàng

Phần mềm quản lý mạng không dây LigoWave Infinity Controller

Phần mềm quản lý mạng không dây LigoWave Infinity Controller
Mua hàng

Thiết bị phát WiFi LigoWave NFT Outdoor Pro

Thiết bị phát WiFi LigoWave NFT Outdoor Pro
Mua hàng

Thiết bị phát WiFi LigoWave LigoDLB 5-90-20AC

Giá :

11,960,000 vnđ

Thiết bị phát WiFi LigoWave LigoDLB 5-90-20AC
Mua hàng

Thiết bị phát WiFi LigoWave LigoDLB 5-90-17AC

Giá :

10,205,000 vnđ

Thiết bị phát WiFi LigoWave LigoDLB 5-90-17AC
Mua hàng

Thiết bị phát Wifi LigoWave LigoDLB5-90AC

Giá :

4,160,000 vnđ

Thiết bị phát Wifi LigoWave LigoDLB5-90AC
Mua hàng

Thiết bị phát WiFi LigoWave LigoDLB 5-20AC

Giá :

2,990,000 vnđ

Thiết bị phát WiFi LigoWave LigoDLB 5-20AC
Mua hàng