Đầu ghi hình Vivotek

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Vivotek ND9312

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Vivotek ND9312

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Vivotek ND8322P

Giá :

7,260,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Vivotek ND8322P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Vivotek ND9326P

Giá :

14,122,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Vivotek ND9326P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9425P

Giá :

14,927,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9425P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9426P

Giá :

15,306,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9426P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441

Giá :

22,655,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541

Giá :

24,660,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441P

Giá :

27,082,500 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541P

Giá :

30,233,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9442P

Giá :

30,348,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9442P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9542P

Giá :

37,800,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9542P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9681-V2

Giá :

207,966,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9681-V2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9682-V2

Giá :

241,362,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9682-V2

Mua hàng