Công tắc hẹn giờ THEBEN

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 289 h

Giá :

2,780,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 289 h

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 h 24V

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 h 24V

Dạng cơ (analog) 24h

Thời gian cài đặt tối thiểu 30 phút, 48 chế độ cài đặt.

Công tắc 2 chiều (1NO, 1NC), pin chờ 150 giờ (tự xạc lại), chế độ on/off/auto, chế độ override

Tự động quay về chế độ cài đặt gốc, thiết kế lắp đặt thanh ray, 3 module

Mua hàng
HOT

Bộ đếm giờ THEBEN BZ 142-1 10V

Bộ đếm giờ THEBEN BZ 142-1 10V

Hour counter with synchronous motor drive.

Front panel devices with click-in or stretch clamp supports for walls up to a maximum of 10 mm thick.

Clamp or flat plug connection 6.3 mm.

Versions for direct voltage with quartz-controlled stepper motor.

Progress display.

Mua hàng
HOT

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SYN 161 d

Giá :

880,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SYN 161 d

Mua hàng
HOT

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 d

Giá :

1,990,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 d

Mua hàng