Báo cháy NOTIFIER

Công tắc khẩn địa chỉ NOTIFIER M700K-E

Giá :

960,000 vnđ

Công tắc khẩn địa chỉ NOTIFIER M700K-E

Mua hàng

Chuông báo cháy 6-inch 24V NOTIFIER SSM24-6

Giá :

1,188,000 vnđ

Chuông báo cháy 6-inch 24V NOTIFIER SSM24-6

Mua hàng

Đầu dò nhiệt kèm đế NOTIFIER ND-751T-E

Giá :

1,200,000 vnđ

Đầu dò nhiệt kèm đế NOTIFIER ND-751T-E

Mua hàng

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER B601-E

Giá :

1,200,000 vnđ

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER B601-E

Mua hàng

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER ND-751P-E

Giá :

1,200,000 vnđ

Đầu dò khói kèm đế NOTIFIER ND-751P-E

Mua hàng

Module chuông báo NOTIFIER FCM-1

Giá :

1,920,000 vnđ

Module chuông báo NOTIFIER FCM-1

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ gồm đế NOTIFIER FST-851/B501

Giá :

2,100,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ gồm đế NOTIFIER FST-851/B501

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ gồm đế NOTIFIER FSP-851/B501

Giá :

2,100,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ gồm đế NOTIFIER FSP-851/B501

Mua hàng

Module giám sát NOTIFIER FMM-1

Giá :

2,400,000 vnđ

Module giám sát NOTIFIER FMM-1

Mua hàng

Module điều khiển NOTIFIER FZM-1

Giá :

2,520,000 vnđ

Module điều khiển NOTIFIER FZM-1

Mua hàng

Đầu dò báo cháy kết hợp địa chỉ NOTIFIER FSP-851T/B501

Giá :

3,000,000 vnđ

Đầu dò báo cháy kết hợp địa chỉ NOTIFIER FSP-851T/B501

Mua hàng

Nút nhấn khẩn NOTIFIER NBG-12LX/SB-10

Giá :

3,240,000 vnđ

Nút nhấn khẩn NOTIFIER NBG-12LX/SB-10

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 Zone NOTIFIER SFP-5UDE

Giá :

25,080,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 Zone NOTIFIER SFP-5UDE

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 Zone NOTIFIER SFP-10UDE

Giá :

26,280,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 Zone NOTIFIER SFP-10UDE

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER NFS320-E

Giá :

63,480,900 vnđ

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER NFS320-E

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER N6000

Giá :

93,480,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 1 Loop NOTIFIER N6000

Mua hàng