Âm thanh BOSCH

Loa nén 30W BOSCH LBC-3493/12

Giá :

2,352,000 vnđ

Loa nén 30W BOSCH LBC-3493/12
Mua hàng

Loa nén 20W BOSCH LBC-3492/12

Giá :

2,226,000 vnđ

Loa nén 20W BOSCH LBC-3492/12
Mua hàng

Loa nén 10W BOSCH LBC-3491/12

Giá :

1,610,000 vnđ

Loa nén 10W BOSCH LBC-3491/12
Mua hàng

Loa nén 20 inch 50W BOSCH LBC-3484/00

Giá :

2,506,000 vnđ

Loa nén 20 inch 50W BOSCH LBC-3484/00
Mua hàng

Loa nén 20 inch 35W BOSCH LBC-3483/00

Giá :

2,086,000 vnđ

Loa nén 20 inch 35W BOSCH LBC-3483/00
Mua hàng

Loa nén 14 inch 25W BOSCH LBC-3482/00

Giá :

1,708,000 vnđ

Loa nén 14 inch 25W BOSCH LBC-3482/00
Mua hàng

Loa nén 10W BOSCH LBC-3481/12

Giá :

1,400,000 vnđ

Loa nén 10W BOSCH LBC-3481/12
Mua hàng

Vành loa 20 inch 35W BOSCH LBC-3479/00

Giá :

826,000 vnđ

Vành loa 20 inch 35W BOSCH LBC-3479/00
Mua hàng

Vành loa 14 inch 25W BOSCH LBC-3478/00

Giá :

574,000 vnđ

Vành loa 14 inch 25W BOSCH LBC-3478/00
Mua hàng

Củ loa 50W BOSCH LBC-3474/00

Giá :

1,512,000 vnđ

Củ loa 50W BOSCH LBC-3474/00
Mua hàng

Củ loa 35W BOSCH LBC-3473/00

Giá :

1,260,000 vnđ

Củ loa 35W BOSCH LBC-3473/00
Mua hàng

Củ loa 25W BOSCH LBC-3472/00

Giá :

1,148,000 vnđ

Củ loa 25W BOSCH LBC-3472/00
Mua hàng

Loa nén 15W BOSCH LBC-3470/00

Giá :

966,000 vnđ

Loa nén 15W BOSCH LBC-3470/00
Mua hàng

Loa nén chống cháy nổ 25W BOSCH LBC-3438/00

Giá :

20,776,000 vnđ

Loa nén chống cháy nổ 25W BOSCH LBC-3438/00
Mua hàng

Loa nén chống cháy nổ 15W BOSCH LBC-3437/00

Giá :

15,176,000 vnđ

Loa nén chống cháy nổ 15W BOSCH LBC-3437/00
Mua hàng

Loa nén hàng hải 15W BOSCH LBC-3428/00

Giá :

7,210,000 vnđ

Loa nén hàng hải 15W BOSCH LBC-3428/00
Mua hàng

Loa nén 9 x 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3406/16

Giá :

3,584,000 vnđ

Loa nén 9 x 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3406/16
Mua hàng

Loa nén 20 inch không có củ loa BOSCH LBC-3405/16

Giá :

3,920,000 vnđ

Loa nén 20 inch không có củ loa BOSCH LBC-3405/16
Mua hàng

Loa nén 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3404/16

Giá :

3,682,000 vnđ

Loa nén 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3404/16
Mua hàng

Loa nén 10 inch không có củ loa BOSCH LBC-3403/16

Giá :

3,136,000 vnđ

Loa nén 10 inch không có củ loa BOSCH LBC-3403/16
Mua hàng

Vỏ loa kim loại chống cháy BOSCH LC4-MFD

Giá :

868,000 vnđ

Vỏ loa kim loại chống cháy BOSCH LC4-MFD
Mua hàng

Hộp bảo vệ loa BOSCH LC4-CBB

Giá :

420,000 vnđ

Hộp bảo vệ loa BOSCH LC4-CBB
Mua hàng

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E

Giá :

4,480,000 vnđ

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E
Mua hàng

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E

Giá :

3,402,000 vnđ

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E
Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC4-UC06E

Giá :

2,856,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC4-UC06E
Mua hàng

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX12

Giá :

10,108,000 vnđ

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX12
Mua hàng

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX15

Giá :

10,514,000 vnđ

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX15
Mua hàng

Loa thùng 250W 12 inch BOSCH LB3-PC250

Giá :

18,662,000 vnđ

Loa thùng 250W 12 inch BOSCH LB3-PC250
Mua hàng

Loa thùng 350W 15 inch BOSCH LB3-PC350

Giá :

24,920,000 vnđ

Loa thùng 350W 15 inch BOSCH LB3-PC350
Mua hàng

Loa âm trần 60W 8 inch BOSCH LC2-PC60G6-8H

Giá :

14,364,000 vnđ

Loa âm trần 60W 8 inch BOSCH LC2-PC60G6-8H
Mua hàng

Loa âm trần 64W 12 inch BOSCH LC2-PC60G6-12

Giá :

14,210,000 vnđ

Loa âm trần 64W 12 inch BOSCH LC2-PC60G6-12
Mua hàng

Loa siêu trầm 60W 10 inch BOSCH LC2-PC60G6-10

Giá :

13,566,000 vnđ

Loa siêu trầm 60W 10 inch BOSCH LC2-PC60G6-10
Mua hàng

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8L

Giá :

10,262,000 vnđ

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8L
Mua hàng

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8

Giá :

10,262,000 vnđ

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8
Mua hàng

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4

Giá :

7,420,000 vnđ

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4
Mua hàng

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-L1

Giá :

2,506,000 vnđ

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-L1
Mua hàng

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-D1

Giá :

2,506,000 vnđ

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-D1
Mua hàng

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-L1

Giá :

1,736,000 vnđ

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-L1
Mua hàng

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-D1

Giá :

1,736,000 vnđ

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-D1
Mua hàng

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-L

Giá :

5,810,000 vnđ

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-L
Mua hàng

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-D

Giá :

5,810,000 vnđ

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-D
Mua hàng

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-L

Giá :

3,934,000 vnđ

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-L
Mua hàng

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-D

Giá :

3,934,000 vnđ

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-D
Mua hàng

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH...

Giá :

3,360,000 vnđ

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH LBC-3432/03
Mua hàng

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 12W BOSCH...

Giá :

3,318,000 vnđ

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 12W BOSCH LBC-3430/03
Mua hàng

Loa dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH LS1-UC20E-1

Giá :

2,716,000 vnđ

Loa dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH LS1-UC20E-1
Mua hàng

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 20W BOSCH LP1-UC20E-1

Giá :

3,178,000 vnđ

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 20W BOSCH LP1-UC20E-1
Mua hàng

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-UC10E-1

Giá :

2,604,000 vnđ

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-UC10E-1
Mua hàng

Loa đa hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-BC10E-1

Giá :

3,066,000 vnđ

Loa đa hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-BC10E-1
Mua hàng

Loa dạng ống dùng ngoài trời 6W BOSCH LBC-3941/11

Giá :

1,106,000 vnđ

Loa dạng ống dùng ngoài trời 6W BOSCH LBC-3941/11
Mua hàng

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3095/15

Giá :

1,582,000 vnđ

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3095/15
Mua hàng

Phu kien treo loa BOSCH LM1-MSB-1

Giá :

4,144,000 vnđ

Phu kien treo loa BOSCH LM1-MSB-1
Mua hàng