Âm thanh BOSCH

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Giá :

99,372,000 vnđ

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Mua hàng

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Giá :

96,668,000 vnđ

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Mua hàng

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Giá :

77,896,000 vnđ

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Mua hàng

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Giá :

76,232,000 vnđ

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Mua hàng

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Giá :

68,832,000 vnđ

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Mua hàng

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Giá :

58,708,000 vnđ

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Mua hàng

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Giá :

58,240,000 vnđ

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Mua hàng

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Giá :

55,796,000 vnđ

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Mua hàng

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Giá :

55,497,000 vnđ

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Mua hàng

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Giá :

53,780,000 vnđ

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220

Giá :

51,182,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220

Mua hàng

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Giá :

45,474,000 vnđ

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Mua hàng

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Giá :

45,097,000 vnđ

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Mua hàng

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Giá :

43,470,000 vnđ

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125

Giá :

40,300,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125

Mua hàng

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Giá :

38,324,000 vnđ

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Mua hàng

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Giá :

38,207,000 vnđ

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Mua hàng

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Mua hàng

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Mua hàng

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Giá :

35,698,000 vnđ

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Mua hàng

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Giá :

35,698,000 vnđ

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Mua hàng

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Giá :

34,697,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Amply 2x500W Paviro BOSCH PVA-2P500

Giá :

34,697,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Giá :

34,515,000 vnđ

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Giá :

27,510,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Mua hàng

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Giá :

21,385,000 vnđ

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Mua hàng

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Giá :

21,190,000 vnđ

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Mua hàng

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Giá :

20,986,000 vnđ

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Mua hàng

Điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena...

Giá :

18,620,000 vnđ

Điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1996/00

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Giá :

18,340,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Giá :

17,650,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Mua hàng

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Giá :

16,861,000 vnđ

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Mua hàng

Bảng điều khiển báo cháy cho hệ thống báo động bằng giọng...

Giá :

16,562,000 vnđ

Bảng điều khiển báo cháy cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1995/00

Mua hàng

Bộ điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói...

Giá :

16,520,000 vnđ

Bộ điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1998/00

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Giá :

16,506,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Mua hàng

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Giá :

16,081,000 vnđ

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Mua hàng

Điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng...

Giá :

14,518,000 vnđ

Điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1997/00

Mua hàng

Bàn phím số BOSCH PRS-CSNKP

Giá :

13,325,000 vnđ

Bàn phím số BOSCH PRS-CSNKP

Mua hàng

Bàn gọi cơ sở BOSCH LBB-4430/00

Giá :

13,312,000 vnđ

Bàn gọi cơ sở BOSCH LBB-4430/00

Mua hàng

Bộ khuếch đại vòng lặp BOSCH PLN-1LA10

Giá :

13,299,000 vnđ

Bộ khuếch đại vòng lặp BOSCH PLN-1LA10

Mua hàng

Bộ điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRK

Giá :

13,118,000 vnđ

Bộ điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRK

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W, 2 zone BOSCH PLE-2MA120-EU

Giá :

12,936,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W, 2 zone BOSCH PLE-2MA120-EU

Mua hàng

Loa âm trần 60W 8 inch BOSCH LC2-PC60G6-8H

Giá :

12,623,000 vnđ

Loa âm trần 60W 8 inch BOSCH LC2-PC60G6-8H

Mua hàng

Amply công suất 240W BOSCH PLE-1P240-EU

Giá :

12,545,000 vnđ

Amply công suất 240W BOSCH PLE-1P240-EU

Mua hàng

Loa âm trần 64W 12 inch BOSCH LC2-PC60G6-12

Giá :

12,480,000 vnđ

Loa âm trần 64W 12 inch BOSCH LC2-PC60G6-12

Mua hàng

Bộ điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng...

Giá :

12,418,000 vnđ

Bộ điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1999/00

Mua hàng

Dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/50

Giá :

12,222,000 vnđ

Dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/50

Mua hàng

Trình quản lý thông báo BOSCH LBB-1965/00

Giá :

12,220,000 vnđ

Trình quản lý thông báo BOSCH LBB-1965/00

Mua hàng

Amply cong suat 360/240W BOSCH LBB-1935/20

Giá :

11,725,000 vnđ

Amply cong suat 360/240W BOSCH LBB-1935/20

Mua hàng

Module cho bàn gọi BOSCH PRS-CSM

Giá :

11,648,000 vnđ

Module cho bàn gọi BOSCH PRS-CSM

Mua hàng

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRM

Giá :

11,648,000 vnđ

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRM

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W BOSCH PLE-1ME240-EU

Giá :

11,336,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W BOSCH PLE-1ME240-EU

Mua hàng

Bộ bàn gọi BOSCH LBB-4433/00

Giá :

10,934,000 vnđ

Bộ bàn gọi BOSCH LBB-4433/00

Mua hàng

Loa siêu trầm gắn trần BOSCH LC6-SW100-L

Giá :

10,894,000 vnđ

Loa siêu trầm gắn trần BOSCH LC6-SW100-L

Mua hàng

Đầu phát nhạc nền dùng thẻ SD BOSCH PLE-SDT

Giá :

10,244,000 vnđ

Đầu phát nhạc nền dùng thẻ SD BOSCH PLE-SDT

Mua hàng

Cáp quang 50 mét BOSCH LBB-4416/50

Giá :

9,256,000 vnđ

Cáp quang 50 mét BOSCH LBB-4416/50

Mua hàng

Amply tiền khuếch đại hệ thống BOSCH LBB-1925/10

Giá :

9,217,000 vnđ

Amply tiền khuếch đại hệ thống BOSCH LBB-1925/10

Mua hàng

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8

Giá :

9,022,000 vnđ

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8

Mua hàng

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8L

Giá :

9,022,000 vnđ

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8L

Mua hàng

BOSCH PLE-10M2-EU

Giá :

8,866,000 vnđ

Bộ tiền khuếch đại công suất BOSCH PLE-10M2-EU

Mua hàng

Bộ chống phản hồi BOSCH LBB-1968/00

Giá :

7,878,000 vnđ

Bộ chống phản hồi BOSCH LBB-1968/00

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1MA120-EU

Giá :

7,735,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1MA120-EU

Mua hàng

Amply công suất 120W BOSCH PLE-1P120-EU

Giá :

7,501,000 vnđ

Amply công suất 120W BOSCH PLE-1P120-EU

Mua hàng

Amply công suất 180/120W BOSCH LBB-1930/20

Giá :

7,436,000 vnđ

Amply công suất 180/120W BOSCH LBB-1930/20

Mua hàng

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F4

Giá :

7,332,000 vnđ

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F4

Mua hàng

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F6

Giá :

7,332,000 vnđ

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F6

Mua hàng

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F5

Giá :

7,280,000 vnđ

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F5

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Giá :

7,254,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F4

Giá :

7,176,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F4

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F5

Giá :

7,176,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F5

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F6

Giá :

7,176,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F6

Mua hàng

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Giá :

7,168,000 vnđ

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Mua hàng

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Giá :

7,056,000 vnđ

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Mua hàng

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4

Giá :

6,526,000 vnđ

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4

Mua hàng

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Giá :

6,244,000 vnđ

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Mua hàng

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Giá :

6,240,000 vnđ

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F4

Giá :

6,136,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F4

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F5

Giá :

6,136,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F5

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F6

Giá :

6,136,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F6

Mua hàng

BOSCH PLE-1MA060-EU

Giá :

6,136,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1MA060-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Giá :

6,062,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Mua hàng

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Giá :

5,432,000 vnđ

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Mua hàng

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Giá :

5,138,000 vnđ

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Mua hàng

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Giá :

4,984,000 vnđ

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Giá :

4,900,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W BOSCH PLE-1MA030-EU

Giá :

4,810,000 vnđ

Mixer Amplifier 30W BOSCH PLE-1MA030-EU

Mua hàng

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Giá :

4,592,000 vnđ

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Mua hàng

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Giá :

4,326,000 vnđ

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Mua hàng

Bàn gọi 2 vùng zone Plena BOSCH PLE-2CS

Giá :

4,277,000 vnđ

Bàn gọi 2 vùng zone Plena BOSCH PLE-2CS

Mua hàng

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Giá :

4,264,000 vnđ

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Mua hàng

Bàn gọi 6 vùng zone BOSCH LBB-1946/00

Giá :

4,264,000 vnđ

Bàn gọi 6 vùng zone BOSCH LBB-1946/00

Mua hàng

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Giá :

4,200,000 vnđ

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Mua hàng

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E

Giá :

3,809,000 vnđ

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E

Mua hàng

Micro đeo đầu không dây BOSCH MW1-HMC

Giá :

3,416,000 vnđ

Micro đeo đầu không dây BOSCH MW1-HMC

Mua hàng

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E

Giá :

3,402,000 vnđ

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Giá :

3,318,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Mua hàng

Cáp micro 100 mét BOSCH LBC-1081/00

Giá :

2,899,000 vnđ

Cáp micro 100 mét BOSCH LBC-1081/00

Mua hàng

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-D1

Giá :

2,758,000 vnđ

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-D1

Mua hàng

Bàn gọi BOSCH LBB-1941/00

Giá :

2,756,000 vnđ

Bàn gọi BOSCH LBB-1941/00

Mua hàng

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Giá :

2,576,000 vnđ

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Mua hàng