Âm thanh BOSCH

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-MK

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-MK

Mua hàng

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-U40

Giá :

105,000 vnđ

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-U40

Mua hàng

Hộp đỡ loa âm trần BOSCH LC5-CBB

Giá :

126,000 vnđ

Hộp đỡ loa âm trần BOSCH LC5-CBB

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC3-UC06-LZ

Giá :

210,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC3-UC06-LZ

Mua hàng

Kẹp micro BOSCH LBC-1215/01

Giá :

221,000 vnđ

Kẹp micro BOSCH LBC-1215/01

Mua hàng

Loa trần bắt vít 6W BOSCH LHM-0606/00

Giá :

280,000 vnđ

Loa trần bắt vít 6W BOSCH LHM-0606/00

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC3-UC06

Giá :

280,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC3-UC06

Mua hàng

Loa trần có kẹp 6W BOSCH LHM-0606/10

Giá :

322,000 vnđ

Loa trần có kẹp 6W BOSCH LHM-0606/10

Mua hàng

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1431/10

Giá :

390,000 vnđ

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1431/10

Mua hàng

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1430/10

Giá :

442,000 vnđ

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1430/10

Mua hàng

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1434/10

Giá :

442,000 vnđ

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1434/10

Mua hàng

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3087/41

Giá :

462,000 vnđ

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3087/41

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LBC-3950/01

Giá :

476,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LBC-3950/01

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LBC-3951/11

Giá :

476,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LBC-3951/11

Mua hàng

Loa trần bắt vít 6W BOSCH LHM-0626/00

Giá :

476,000 vnđ

Loa trần bắt vít 6W BOSCH LHM-0626/00

Mua hàng

Cáp micro 10 mét BOSCH LBC-1208/40

Giá :

481,000 vnđ

Cáp micro 10 mét BOSCH LBC-1208/40

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9080/00

Giá :

507,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9080/00

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1401/10

Giá :

520,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1401/10

Mua hàng

Micro điện động cầm tay đa hướng BOSCH LBB-9081/00

Giá :

533,000 vnđ

Micro điện động cầm tay đa hướng BOSCH LBB-9081/00

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBC-2900/20

Giá :

559,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBC-2900/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1400/20

Giá :

572,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1400/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1400/10

Giá :

585,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1400/10

Mua hàng

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3090/01

Giá :

588,000 vnđ

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3090/01

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1401/20

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1401/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1402/10

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1402/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1402/20

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1402/20

Mua hàng

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3090/31

Giá :

630,000 vnđ

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3090/31

Mua hàng

Cần điều chỉnh Boom BOSCH LBC-1226/01

Giá :

650,000 vnđ

Cần điều chỉnh Boom BOSCH LBC-1226/01

Mua hàng

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3086/41

Giá :

658,000 vnđ

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3086/41

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1410/10

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1410/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1410/20

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1410/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1411/10

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1411/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1411/20

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1411/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1412/10

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1412/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1412/20

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1412/20

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC1-WM06E8

Giá :

756,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC1-WM06E8

Mua hàng

Hộp đỡ loa âm trần BOSCH LC3-CBB

Giá :

840,000 vnđ

Hộp đỡ loa âm trần BOSCH LC3-CBB

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC5-WC06E4

Giá :

840,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC5-WC06E4

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC1-UM06E8

Giá :

840,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC1-UM06E8

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC1-WC06E8

Giá :

882,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC1-WC06E8

Mua hàng

Cáp quang 0.5 mét BOSCH LBB-4416/01

Giá :

923,000 vnđ

Cáp quang 0.5 mét BOSCH LBB-4416/01

Mua hàng

Bộ gá tủ rack, chuyển đổi ăng ten BOSCH MW1-RMB

Giá :

975,000 vnđ

Bộ gá tủ rack, chuyển đổi ăng ten BOSCH MW1-RMB

Mua hàng

Micro cài áo không dây BOSCH MW1-LMC

Giá :

1,027,000 vnđ

Micro cài áo không dây BOSCH MW1-LMC

Mua hàng

Bảng khung giám sát BOSCH LBB-4446/00

Giá :

1,106,000 vnđ

Bảng khung giám sát BOSCH LBB-4446/00

Mua hàng

Micro cổ ngỗng BOSCH LBB-9082/00

Giá :

1,118,000 vnđ

Micro cổ ngỗng BOSCH LBB-9082/00

Mua hàng

Cáp quang 2 mét BOSCH LBB-4416/02

Giá :

1,118,000 vnđ

Cáp quang 2 mét BOSCH LBB-4416/02

Mua hàng

Loa trần 24W BOSCH LBC-3099/41

Giá :

1,134,000 vnđ

Loa trần 24W BOSCH LBC-3099/41

Mua hàng

Túi đựng 2 chân đế BOSCH LM1-CB

Giá :

1,190,000 vnđ

Túi đựng 2 chân đế BOSCH LM1-CB

Mua hàng

Chân đế micro đặt sàn BOSCH LBC-1221/01

Giá :

1,209,000 vnđ

Chân đế micro đặt sàn BOSCH LBC-1221/01

Mua hàng

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3094/15

Giá :

1,274,000 vnđ

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3094/15

Mua hàng

Bộ thu vòng cảm ứng BOSCH PLN-ILR

Giá :

1,404,000 vnđ

Bộ thu vòng cảm ứng BOSCH PLN-ILR

Mua hàng

Loa trần 12W BOSCH LC1-UM12E8

Giá :

1,414,000 vnđ

Loa trần 12W BOSCH LC1-UM12E8

Mua hàng

Micro để bàn BOSCH LBB-1950/10

Giá :

1,508,000 vnđ

Micro để bàn BOSCH LBB-1950/10

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9099/10

Giá :

1,568,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9099/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 100W BOSCH LBC-1420/10

Giá :

1,582,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 100W BOSCH LBC-1420/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 100W BOSCH LBC-1420/20

Giá :

1,582,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 100W BOSCH LBC-1420/20

Mua hàng

Cáp quang 5 mét BOSCH LBB-4416/05

Giá :

1,677,000 vnđ

Cáp quang 5 mét BOSCH LBB-4416/05

Mua hàng

Loa trần 24W BOSCH LC1-UM24E8

Giá :

1,946,000 vnđ

Loa trần 24W BOSCH LC1-UM24E8

Mua hàng

Bảng chọn âm tường BOSCH PLE-WP3S2Z-EU

Giá :

2,002,000 vnđ

Bảng chọn âm tường BOSCH PLE-WP3S2Z-EU

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9600/20

Giá :

2,030,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9600/20

Mua hàng

Loa nén 10W BOSCH LH1-10M10E

Giá :

2,072,000 vnđ

Loa nén 10W BOSCH LH1-10M10E

Mua hàng

Bàn gọi 1 vùng zone Plena All-Call BOSCH PLE-1CS

Giá :

2,132,000 vnđ

Bàn gọi 1 vùng zone Plena All-Call BOSCH PLE-1CS

Mua hàng

Bảng giám sát loa BOSCH LBB-4441/00

Giá :

2,184,000 vnđ

Bảng giám sát loa BOSCH LBB-4441/00

Mua hàng

Cáp quang 10 mét BOSCH LBB-4416/10

Giá :

2,379,000 vnđ

Cáp quang 10 mét BOSCH LBB-4416/10

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC4-UC06E

Giá :

2,405,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC4-UC06E

Mua hàng

Bàn gọi 1 vùng zone loại cần ngắn Plena Easy Line Heavy Duty BOSCH...

Giá :

2,562,000 vnđ

Bàn gọi 1 vùng zone loại cần ngắn Plena Easy Line Heavy Duty BOSCH PLE-1SCS

Mua hàng

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Giá :

2,576,000 vnđ

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Mua hàng

Bàn gọi BOSCH LBB-1941/00

Giá :

2,756,000 vnđ

Bàn gọi BOSCH LBB-1941/00

Mua hàng

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-D1

Giá :

2,758,000 vnđ

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-D1

Mua hàng

Cáp micro 100 mét BOSCH LBC-1081/00

Giá :

2,899,000 vnđ

Cáp micro 100 mét BOSCH LBC-1081/00

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Giá :

3,318,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Mua hàng

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E

Giá :

3,402,000 vnđ

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E

Mua hàng

Micro đeo đầu không dây BOSCH MW1-HMC

Giá :

3,416,000 vnđ

Micro đeo đầu không dây BOSCH MW1-HMC

Mua hàng

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E

Giá :

3,809,000 vnđ

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E

Mua hàng

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Giá :

4,200,000 vnđ

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Mua hàng

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Giá :

4,264,000 vnđ

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Mua hàng

Bàn gọi 6 vùng zone BOSCH LBB-1946/00

Giá :

4,264,000 vnđ

Bàn gọi 6 vùng zone BOSCH LBB-1946/00

Mua hàng

Bàn gọi 2 vùng zone Plena BOSCH PLE-2CS

Giá :

4,277,000 vnđ

Bàn gọi 2 vùng zone Plena BOSCH PLE-2CS

Mua hàng

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Giá :

4,326,000 vnđ

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Mua hàng

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Giá :

4,592,000 vnđ

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W BOSCH PLE-1MA030-EU

Giá :

4,810,000 vnđ

Mixer Amplifier 30W BOSCH PLE-1MA030-EU

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Giá :

4,900,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Mua hàng

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Giá :

4,984,000 vnđ

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Mua hàng

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Giá :

5,138,000 vnđ

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Mua hàng

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Giá :

5,432,000 vnđ

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Giá :

6,062,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F4

Giá :

6,136,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F4

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F5

Giá :

6,136,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F5

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F6

Giá :

6,136,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F6

Mua hàng

BOSCH PLE-1MA060-EU

Giá :

6,136,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1MA060-EU

Mua hàng

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Giá :

6,240,000 vnđ

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Mua hàng

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Giá :

6,244,000 vnđ

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Mua hàng

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4

Giá :

6,526,000 vnđ

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4

Mua hàng

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Giá :

7,056,000 vnđ

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Mua hàng

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Giá :

7,168,000 vnđ

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F4

Giá :

7,176,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F4

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F5

Giá :

7,176,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F5

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F6

Giá :

7,176,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F6

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Giá :

7,254,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Mua hàng