Âm thanh BOSCH

Bộ thu vòng cảm ứng BOSCH PLN-ILR

Giá :

1,404,000 vnđ

Bộ thu vòng cảm ứng BOSCH PLN-ILR

Mua hàng

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Giá :

21,385,000 vnđ

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Mua hàng

Bộ khuếch đại vòng lặp BOSCH PLN-1LA10

Giá :

13,299,000 vnđ

Bộ khuếch đại vòng lặp BOSCH PLN-1LA10

Mua hàng

Bộ chống phản hồi BOSCH LBB-1968/00

Giá :

7,878,000 vnđ

Bộ chống phản hồi BOSCH LBB-1968/00

Mua hàng

Trình quản lý thông báo BOSCH LBB-1965/00

Giá :

12,220,000 vnđ

Trình quản lý thông báo BOSCH LBB-1965/00

Mua hàng

Micro để bàn BOSCH LBB-1950/10

Giá :

1,508,000 vnđ

Micro để bàn BOSCH LBB-1950/10

Mua hàng

Bàn gọi 6 vùng zone BOSCH LBB-1946/00

Giá :

4,264,000 vnđ

Bàn gọi 6 vùng zone BOSCH LBB-1946/00

Mua hàng

Bàn gọi BOSCH LBB-1941/00

Giá :

2,756,000 vnđ

Bàn gọi BOSCH LBB-1941/00

Mua hàng

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Giá :

38,207,000 vnđ

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Mua hàng

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Giá :

21,190,000 vnđ

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Mua hàng

Amply tiền khuếch đại hệ thống BOSCH LBB-1925/10

Giá :

9,217,000 vnđ

Amply tiền khuếch đại hệ thống BOSCH LBB-1925/10

Mua hàng

Đầu phát nhạc nền dùng thẻ SD BOSCH PLE-SDT

Giá :

10,244,000 vnđ

Đầu phát nhạc nền dùng thẻ SD BOSCH PLE-SDT

Mua hàng

Bảng chọn âm tường BOSCH PLE-WP3S2Z-EU

Giá :

2,002,000 vnđ

Bảng chọn âm tường BOSCH PLE-WP3S2Z-EU

Mua hàng

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-MK

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-MK

Mua hàng

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-U40

Giá :

105,000 vnđ

Hộp giá đỡ dương tường BOSCH LM1-SMB-U40

Mua hàng

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1434/10

Giá :

442,000 vnđ

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1434/10

Mua hàng

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1431/10

Giá :

390,000 vnđ

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1431/10

Mua hàng

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1430/10

Giá :

442,000 vnđ

Bộ chọn âm 5 kênh 100W BOSCH LBC-1430/10

Mua hàng

Bộ gá tủ rack, chuyển đổi ăng ten BOSCH MW1-RMB

Giá :

975,000 vnđ

Bộ gá tủ rack, chuyển đổi ăng ten BOSCH MW1-RMB

Mua hàng

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F6

Giá :

7,332,000 vnđ

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F6

Mua hàng

Cần điều chỉnh Boom BOSCH LBC-1226/01

Giá :

650,000 vnđ

Cần điều chỉnh Boom BOSCH LBC-1226/01

Mua hàng

Chân đế micro đặt sàn BOSCH LBC-1221/01

Giá :

1,209,000 vnđ

Chân đế micro đặt sàn BOSCH LBC-1221/01

Mua hàng

Kẹp micro BOSCH LBC-1215/01

Giá :

221,000 vnđ

Kẹp micro BOSCH LBC-1215/01

Mua hàng

Cáp micro 10 mét BOSCH LBC-1208/40

Giá :

481,000 vnđ

Cáp micro 10 mét BOSCH LBC-1208/40

Mua hàng

Cáp micro 100 mét BOSCH LBC-1081/00

Giá :

2,899,000 vnđ

Cáp micro 100 mét BOSCH LBC-1081/00

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBC-2900/20

Giá :

559,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBC-2900/20

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9099/10

Giá :

1,568,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9099/10

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9080/00

Giá :

507,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9080/00

Mua hàng

Micro cài áo không dây BOSCH MW1-LMC

Giá :

1,027,000 vnđ

Micro cài áo không dây BOSCH MW1-LMC

Mua hàng

Bộ tiền khuếch đại công suất BOSCH PLE-10M2-EU

Giá :

8,866,000 vnđ

Bộ tiền khuếch đại công suất BOSCH PLE-10M2-EU

Mua hàng

Bảng khung giám sát BOSCH LBB-4446/00

Giá :

1,106,000 vnđ

Bảng khung giám sát BOSCH LBB-4446/00

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Giá :

4,900,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Mua hàng

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Giá :

4,326,000 vnđ

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Mua hàng

Bảng giám sát loa BOSCH LBB-4441/00

Giá :

2,184,000 vnđ

Bảng giám sát loa BOSCH LBB-4441/00

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Giá :

3,318,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Giá :

27,510,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Giá :

16,506,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Giá :

18,340,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Mua hàng

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Giá :

20,986,000 vnđ

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Mua hàng

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Giá :

5,432,000 vnđ

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Mua hàng

Dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/50

Giá :

12,222,000 vnđ

Dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/50

Mua hàng

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Giá :

43,470,000 vnđ

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Mua hàng

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Giá :

4,200,000 vnđ

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Mua hàng

Cáp quang 50 mét BOSCH LBB-4416/50

Giá :

9,256,000 vnđ

Cáp quang 50 mét BOSCH LBB-4416/50

Mua hàng

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Giá :

4,264,000 vnđ

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Mua hàng

Cáp quang 10 mét BOSCH LBB-4416/10

Giá :

2,379,000 vnđ

Cáp quang 10 mét BOSCH LBB-4416/10

Mua hàng

Cáp quang 5 mét BOSCH LBB-4416/05

Giá :

1,677,000 vnđ

Cáp quang 5 mét BOSCH LBB-4416/05

Mua hàng

Cáp quang 2 mét BOSCH LBB-4416/02

Giá :

1,118,000 vnđ

Cáp quang 2 mét BOSCH LBB-4416/02

Mua hàng

Cáp quang 0.5 mét BOSCH LBB-4416/01

Giá :

923,000 vnđ

Cáp quang 0.5 mét BOSCH LBB-4416/01

Mua hàng

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Giá :

16,861,000 vnđ

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Mua hàng

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Giá :

6,240,000 vnđ

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Mua hàng

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRM

Giá :

11,648,000 vnđ

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRM

Mua hàng

Module cho bàn gọi BOSCH PRS-CSM

Giá :

11,648,000 vnđ

Module cho bàn gọi BOSCH PRS-CSM

Mua hàng

Bộ điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRK

Giá :

13,118,000 vnđ

Bộ điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRK

Mua hàng

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Giá :

16,081,000 vnđ

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Mua hàng

Bàn phím số BOSCH PRS-CSNKP

Giá :

13,325,000 vnđ

Bàn phím số BOSCH PRS-CSNKP

Mua hàng

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Giá :

6,244,000 vnđ

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Mua hàng

Bộ bàn gọi BOSCH LBB-4433/00

Giá :

10,934,000 vnđ

Bộ bàn gọi BOSCH LBB-4433/00

Mua hàng

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Giá :

58,240,000 vnđ

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Mua hàng

Bàn gọi cơ sở BOSCH LBB-4430/00

Giá :

13,312,000 vnđ

Bàn gọi cơ sở BOSCH LBB-4430/00

Mua hàng

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Giá :

58,708,000 vnđ

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Mua hàng

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Giá :

53,780,000 vnđ

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Mua hàng

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Giá :

45,097,000 vnđ

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Mua hàng

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Giá :

34,697,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Giá :

96,668,000 vnđ

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Mua hàng

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Giá :

77,896,000 vnđ

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Mua hàng

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Giá :

68,832,000 vnđ

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Mua hàng

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Giá :

55,497,000 vnđ

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Mua hàng

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Giá :

55,796,000 vnđ

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Mua hàng

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Giá :

34,515,000 vnđ

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Mua hàng

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Giá :

35,698,000 vnđ

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Mua hàng

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Giá :

38,324,000 vnđ

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Mua hàng

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Giá :

35,698,000 vnđ

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Mua hàng

Micro cổ ngỗng BOSCH LBB-9082/00

Giá :

1,118,000 vnđ

Micro cổ ngỗng BOSCH LBB-9082/00

Mua hàng

Micro điện động cầm tay đa hướng BOSCH LBB-9081/00

Giá :

533,000 vnđ

Micro điện động cầm tay đa hướng BOSCH LBB-9081/00

Mua hàng

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Giá :

76,232,000 vnđ

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Mua hàng

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Giá :

45,474,000 vnđ

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Mua hàng

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Mua hàng

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Mua hàng

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Giá :

99,372,000 vnđ

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Mua hàng

Túi đựng 2 chân đế BOSCH LM1-CB

Giá :

1,190,000 vnđ

Túi đựng 2 chân đế BOSCH LM1-CB

Mua hàng

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Giá :

4,984,000 vnđ

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Mua hàng

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Giá :

7,056,000 vnđ

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Mua hàng

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Giá :

7,168,000 vnđ

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Mua hàng

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Giá :

4,592,000 vnđ

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Mua hàng

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Giá :

2,576,000 vnđ

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Mua hàng

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Giá :

5,138,000 vnđ

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Mua hàng

Loa nén 10W BOSCH LH1-10M10E

Giá :

2,072,000 vnđ

Loa nén 10W BOSCH LH1-10M10E

Mua hàng

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E

Giá :

4,480,000 vnđ

Loa trần 24W BOSCH LC4-UC24E

Mua hàng

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E

Giá :

3,402,000 vnđ

Loa trần 12W BOSCH LC4-UC12E

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC4-UC06E

Giá :

2,856,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC4-UC06E

Mua hàng

Loa âm trần 60W 8 inch BOSCH LC2-PC60G6-8H

Giá :

14,364,000 vnđ

Loa âm trần 60W 8 inch BOSCH LC2-PC60G6-8H

Mua hàng

Loa âm trần 64W 12 inch BOSCH LC2-PC60G6-12

Giá :

14,210,000 vnđ

Loa âm trần 64W 12 inch BOSCH LC2-PC60G6-12

Mua hàng

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8L

Giá :

10,262,000 vnđ

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8L

Mua hàng

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8

Giá :

10,262,000 vnđ

Loa âm trần 30W 8 inch BOSCH LC2-PC30G6-8

Mua hàng

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4

Giá :

7,420,000 vnđ

Loa âm trần 30W 4 inch BOSCH LC2-PC30G6-4

Mua hàng

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3094/15

Giá :

1,274,000 vnđ

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3094/15

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC1-WC06E8

Giá :

882,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC1-WC06E8

Mua hàng

Loa trần 6W BOSCH LC1-WM06E8

Giá :

756,000 vnđ

Loa trần 6W BOSCH LC1-WM06E8

Mua hàng