Đầu ghi hình PANASONIC

Đầu ghi hình Camera ip 64 kênh Panasonic WJ-NX400K/GJ

Đầu ghi hình Camera ip 64 kênh Panasonic WJ-NX400K/GJ

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh camera IP Panasonic K-NL304K/G

Giá :

5,860,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh camera IP Panasonic K-NL304K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh camera IP Panasonic K-NL308K/G

Giá :

6,888,000 vnđ

Đầu ghi hình 8 kênh camera IP Panasonic K-NL308K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh camera IP Panasonic K-NL316K/G

Giá :

9,680,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh camera IP Panasonic K-NL316K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Mua hàng

Bộ mở rộng ổ cứng cho đầu ghi hình PANASONIC CJ-ES400

Giá :

7,800,000 vnđ

Bộ mở rộng ổ cứng cho đầu ghi hình PANASONIC CJ-ES400

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh Panasonic CJ-HDR416

Giá :

16,900,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh Panasonic CJ-HDR416

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR216

Giá :

11,570,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR216

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh Panasonic CJ-HDR108

Giá :

5,980,000 vnđ

Đầu ghi hình 8 kênh Panasonic CJ-HDR108

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh Panasonic CJ-HDR104

Giá :

4,238,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh Panasonic CJ-HDR104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC K-NL416K/G

Giá :

17,550,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC K-NL416K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408K/G

Giá :

12,150,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PANASONIC K-NL404K/G

Giá :

10,350,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PANASONIC K-NL404K/G

Mua hàng