Đầu ghi hình PANASONIC

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh Panasonic CJ-HDR104

Giá :

4,238,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh Panasonic CJ-HDR104

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh camera IP Panasonic K-NL304K/G

Giá :

5,860,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh camera IP Panasonic K-NL304K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh Panasonic CJ-HDR108

Giá :

5,980,000 vnđ

Đầu ghi hình 8 kênh Panasonic CJ-HDR108

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh camera IP Panasonic K-NL308K/G

Giá :

6,888,000 vnđ

Đầu ghi hình 8 kênh camera IP Panasonic K-NL308K/G

Mua hàng

Bộ mở rộng ổ cứng cho đầu ghi hình PANASONIC CJ-ES400

Giá :

7,800,000 vnđ

Bộ mở rộng ổ cứng cho đầu ghi hình PANASONIC CJ-ES400

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh camera IP Panasonic K-NL316K/G

Giá :

9,680,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh camera IP Panasonic K-NL316K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PANASONIC K-NL404K/G

Giá :

10,350,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh PANASONIC K-NL404K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR216

Giá :

11,570,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR216

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408K/G

Giá :

12,150,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh Panasonic CJ-HDR416

Giá :

16,900,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh Panasonic CJ-HDR416

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC K-NL416K/G

Giá :

17,550,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC K-NL416K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Giá :

18,325,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Giá :

52,260,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Giá :

87,108,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Mua hàng

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Giá :

113,580,000 vnđ

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Mua hàng

Đầu ghi hình Camera ip 64 kênh Panasonic WJ-NX400K/GJ

Giá :

216,888,000 vnđ

Đầu ghi hình Camera ip 64 kênh Panasonic WJ-NX400K/GJ

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Giá :

258,168,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Giá :

519,205,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Giá :

652,944,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Giá :

690,960,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Giá :

728,988,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Giá :

767,004,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Giá :

805,202,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Giá :

843,048,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Giá :

881,065,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Mua hàng