Nguồn lưu điện UPS APC

Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack APC SURT192RMXLBP

Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack APC SURT192RMXLBP

Mua hàng

Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack APC SURT48RMXLBP

Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack APC SURT48RMXLBP

Mua hàng

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Mua hàng

Cạc mạng APC AP9544, Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase

Cạc mạng APC AP9544, Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase

Mua hàng

Thiết bị chống sét APC PTEL2R

Giá :

448,500 vnđ

Thiết bị chống sét APC PTEL2R

Mua hàng

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK1

Giá :

456,000 vnđ

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK1

Mua hàng

Thiết bị chống sét APC PDIGTR

Giá :

460,000 vnđ

Thiết bị chống sét APC PDIGTR

Mua hàng

Dây cáp điện từ APC AP9870

Giá :

560,000 vnđ

Dây cáp điện từ APC AP9870

Mua hàng

Thiết bị chống sét cho đường thoại APC PTEL2

Giá :

637,500 vnđ

Thiết bị chống sét cho đường thoại APC PTEL2

Mua hàng

Thiết bị chống sét Module APC PNETR6

Giá :

660,000 vnđ

Thiết bị chống sét Module APC PNETR6

Mua hàng

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK2

Giá :

675,600 vnđ

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK2

Mua hàng

Thiết bị chống sét APC PNET1GB

Giá :

720,000 vnđ

Thiết bị chống sét APC PNET1GB

Mua hàng

Dây cáp điện từ APC AP9877

Giá :

832,000 vnđ

Dây cáp điện từ APC AP9877

Mua hàng

Giá đỡ chống sét APC PRM24

Giá :

970,000 vnđ

Giá đỡ chống sét APC PRM24

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MS

Giá :

1,170,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MS

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC BX800LI-MS

Giá :

1,560,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BX800LI-MS

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC BV1000I-MS

Giá :

1,789,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BV1000I-MS

Mua hàng

APC Easy UPS On-Line SNMP Card APV9601

Giá :

2,223,300 vnđ

APC Easy UPS On-Line SNMP Card APV9601

Mua hàng