Switch PoE VIVOTEK

HOT

8 Port Gigabit PoE Unmanaged Switch VolkTek NSH-1408P

- 8 port POE Gigabit 802.3af.

- Port 1~4 hỗ trợ PoE+ 802.3at (30W/port).

- Port 5 ~ 8 hỗ trợ PoE 802.3af (15.4W/port).

- Công suất tổng: 130W.

- Hỗ trợ Loop detection tăng cường độ ổn định hệ thống.

- Hỗ trợ lên đến 120m với cáp DinTek CAT.5e.

Mua hàng
HOT

8 Port PoE + 2 SFP Switch VolkTek NSH-2410P

Giá :

4,395,000 vnđ

- 8 port PoE at/af (30W/port) tốc độ 10/100/1000Mbps.

- 2 khe SFP 1G dành cho uplink quang.

- 1 cổng console.

Mua hàng
HOT

4xGE PoE + 1xGE Switch Vivotek AW-GET-050A-065

Giá :

3,766,500 vnđ

4xGE PoE + 1xGE Switch Vivotek AW-GET-050A-065
Mua hàng
HOT

4xFE PoE + 4xFE Switch Vivotek AW-FET-081B-065

Giá :

3,064,500 vnđ

4xFE PoE + 4xFE Switch Vivotek AW-FET-081B-065
Mua hàng
HOT

4xFE PoE + 4xFE Switch Vivotek AW-FET-081A-065

Giá :

3,064,500 vnđ

4xFE PoE + 4xFE Switch Vivotek AW-FET-081A-065
Mua hàng
HOT

4xFE PoE + 1xFE Switch Vivotek AW-FET-050A-065

Giá :

1,741,500 vnđ

4xFE PoE + 1xFE Switch Vivotek AW-FET-050A-065
Mua hàng
HOT

4xFE PoE + 1xFE High Power PoE Switch Vivotek AW-FED-0500-120

Giá :

4,468,500 vnđ

4xFE PoE + 1xFE High Power PoE Switch Vivotek AW-FED-0500-120
Mua hàng
HOT

4xFE PoE + 1xFE High Power PoE Switch Vivotek AW-FED-0500-065

Giá :

3,348,000 vnđ

4xFE PoE + 1xFE High Power PoE Switch Vivotek AW-FED-0500-065
Mua hàng
HOT

4xFE PoE + 1xFE UTP Switch Vivotek AW-FET-053C-120

Giá :

12,217,500 vnđ

4xFE PoE + 1xFE UTP Switch Vivotek AW-FET-053C-120
Mua hàng
HOT

4xFE PoE + 2xFE UTP Switch Vivotek AW-FET-060C-065

Giá :

1,741,500 vnđ

4xFE PoE + 2xFE UTP Switch Vivotek AW-FET-060C-065
Mua hàng
HOT

1xGE 60W UPoE + 1xGE SFP Switch Vivotek AW-IHU-0200

Giá :

9,072,000 vnđ

1xGE 60W UPoE + 1xGE SFP Switch Vivotek AW-IHU-0200
Mua hàng
HOT

Industrial 4xGE 60W UPoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-IHU-0600

Giá :

24,435,000 vnđ

Industrial 4xGE 60W UPoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-IHU-0600
Mua hàng
HOT

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-1270

Giá :

30,010,500 vnđ

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-1270
Mua hàng
HOT

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0602

Giá :

25,825,500 vnđ

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0602
Mua hàng
HOT

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0601

Giá :

22,680,000 vnđ

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0601
Mua hàng
HOT

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0600

Giá :

19,885,500 vnđ

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0600
Mua hàng
HOT

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0502

Giá :

10,543,500 vnđ

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0502
Mua hàng
HOT

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0501

Giá :

9,625,500 vnđ

Industrial Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-IHT-0501
Mua hàng
HOT

Industrial 4xFE PoE + 1xFE Switch Vivotek AW-IHT-0500

Giá :

8,721,000 vnđ

Industrial 4xFE PoE + 1xFE Switch Vivotek AW-IHT-0500
Mua hàng
HOT

Industrial 1xGE PoE + 1xGE SFP Switch Vivotek AW-IHT-0200

Giá :

7,681,500 vnđ

Industrial 1xGE PoE + 1xGE SFP Switch Vivotek AW-IHT-0200
Mua hàng
HOT

Outdoor VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEU-086A-240

Giá :

48,154,500 vnđ

Outdoor VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEU-086A-240
Mua hàng
HOT

Outdoor Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-GEU-083A-240

Giá :

29,308,500 vnđ

Outdoor Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-GEU-083A-240
Mua hàng
HOT

Outdoor VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GET-126A-240

Giá :

48,154,500 vnđ

Outdoor VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GET-126A-240
Mua hàng
HOT

Outdoor Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-GET-123A-240

Giá :

29,308,500 vnđ

Outdoor Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-GET-123A-240
Mua hàng
HOT

Outdoor VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GET-086A-120

Giá :

39,433,500 vnđ

Outdoor VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GET-086A-120
Mua hàng
HOT

Outdoor Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-GET-083A-120

Giá :

22,329,000 vnđ

Outdoor Unmanaged PoE Switch Vivotek AW-GET-083A-120
Mua hàng
HOT

Managed L2 Plus Switch Vivotek AW-GTS-287A

Giá :

55,836,000 vnđ

Managed L2 Plus Switch Vivotek AW-GTS-287A
Mua hàng
HOT

VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-267A-370

Giá :

31,414,500 vnđ

VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-267A-370
Mua hàng
HOT

VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-264A-185

Giá :

27,216,000 vnđ

VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-264A-185
Mua hàng
HOT

VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-107A-130

Giá :

20,938,500 vnđ

VivoCam L2+ Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-107A-130
Mua hàng
HOT

VivoCam L2 Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-104A-130

Giá :

20,938,500 vnđ

VivoCam L2 Managed PoE Switch Vivotek AW-GEV-104A-130
Mua hàng
HOT

24xGE PoE + 2xGE SFP Web Smart Managed Switch Vivotek AW-GEV-264B-370

Giá :

23,031,000 vnđ

24xGE PoE + 2xGE SFP Web Smart Managed Switch Vivotek AW-GEV-264B-370
Mua hàng
HOT

24xGE PoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-GET-260A-380

Giá :

21,640,500 vnđ

24xGE PoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-GET-260A-380
Mua hàng
HOT

24xFE PoE + 2x Combo GE Switch Vivotek AW-FGT-260A-250

Giá :

17,104,500 vnđ

24xFE PoE + 2x Combo GE Switch Vivotek AW-FGT-260A-250
Mua hàng
HOT

24xFE PoE + 2G Combo Switch Vivotek AW-FGT-260C-380

Giá :

17,806,500 vnđ

24xFE PoE + 2G Combo Switch Vivotek AW-FGT-260C-380
Mua hàng
HOT

16xGE PoE + 2xGE SFP Web Smart Managed Switch Vivotek AW-GEV-184B-250

Giá :

18,846,000 vnđ

16xGE PoE + 2xGE SFP Web Smart Managed Switch Vivotek AW-GEV-184B-250
Mua hàng
HOT

16xGE PoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-GET-180A-250

Giá :

17,455,500 vnđ

16xGE PoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-GET-180A-250
Mua hàng
HOT

16xFE PoE + 2x Combo GE Switch Vivotek AW-FGT-180A-250

Giá :

14,310,000 vnđ

16xFE PoE + 2x Combo GE Switch Vivotek AW-FGT-180A-250
Mua hàng
HOT

16xFE PoE Switch Vivotek AW-FET-160A-250

Giá :

11,164,500 vnđ

16xFE PoE Switch Vivotek AW-FET-160A-250
Mua hàng
HOT

16xFE PoE + 2G Combo Switch Vivotek AW-FGT-180C-250

Giá :

15,012,000 vnđ

16xFE PoE + 2G Combo Switch Vivotek AW-FGT-180C-250
Mua hàng
HOT

8xGE PoE + 2xGE SFP Web Smart Managed Switch Vivotek AW-GEV-104B-130

Giá :

10,476,000 vnđ

8xGE PoE + 2xGE SFP Web Smart Managed Switch Vivotek AW-GEV-104B-130
Mua hàng
HOT

8xGE PoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-GET-100A-120

Giá :

9,072,000 vnđ

8xGE PoE + 2xGE SFP Switch Vivotek AW-GET-100A-120
Mua hàng
HOT

8xGE PoE Switch Vivotek AW-GET-080A-120

Giá :

6,912,000 vnđ

8xGE PoE Switch Vivotek AW-GET-080A-120
Mua hàng
HOT

8xFE PoE + 2xGE Switch Vivotek AW-FGT-100B-120

Giá :

7,330,500 vnđ

8xFE PoE + 2xGE Switch Vivotek AW-FGT-100B-120
Mua hàng
HOT

8xFE PoE + 2xGE UTP/SFP Switch Vivotek AW-FGT-100A-120

Giá :

5,589,000 vnđ

8xFE PoE + 2xGE UTP/SFP Switch Vivotek AW-FGT-100A-120
Mua hàng
HOT

8xFE PoE Switch Vivotek AW-FET-080A-120

Giá :

3,834,000 vnđ

8xFE PoE Switch Vivotek AW-FET-080A-120
Mua hàng
HOT

8xFE PoE + 2G Combo Switch Vivotek AW-FGT-103C-250

Giá :

24,435,000 vnđ

8xFE PoE + 2G Combo Switch Vivotek AW-FGT-103C-250
Mua hàng
HOT

8xFE PoE +1G SFP + 1G RJ45 Switch Vivotek AW-FGT-100C-120

Giá :

5,589,000 vnđ

8xFE PoE +1G SFP + 1G RJ45 Switch Vivotek AW-FGT-100C-120
Mua hàng
HOT

8xFE PoE + 2xFE UTP Switch Vivotek AW-FET-100C-120

Giá :

3,834,000 vnđ

8xFE PoE + 2xFE UTP Switch Vivotek AW-FET-100C-120
Mua hàng
HOT

2xGE UpoE + 4xGE PoE + 2xGE Switch Vivotek AW-GEU-080A-250

Giá :

12,568,500 vnđ

2xGE UpoE + 4xGE PoE + 2xGE Switch Vivotek AW-GEU-080A-250
Mua hàng