Thiết bị mạng TENDA

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10U

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10U

Mua hàng

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (3 pack)

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (3 pack)

Mua hàng

USB Wireless mini 150Mbps TENDA W311Mi

Giá :

130,000 vnđ

USB Wireless mini 150Mbps TENDA W311Mi

Mua hàng

USB Wireless 150Mbps TENDA W311MA

Giá :

160,000 vnđ

USB Wireless 150Mbps TENDA W311MA

Mua hàng

N150 High Gain Wireless USB Adapter TENDA U2

Giá :

182,500 vnđ

N150 High Gain Wireless USB Adapter TENDA U2

Mua hàng

300Mbps Mini Wireless USB Adapter TENDA U3

Giá :

185,000 vnđ

300Mbps Mini Wireless USB Adapter TENDA U3

Mua hàng

USB Wireless 300Mbps TENDA U1

Giá :

240,000 vnđ

USB Wireless 300Mbps TENDA U1

Mua hàng

Wireless Extender 300Mbps TENDA A9

Giá :

240,000 vnđ

Wireless Extender 300Mbps TENDA A9

Mua hàng

10/100Mbps PoE Injector TENDA PoE15F

Giá :

250,000 vnđ

10/100Mbps PoE Injector TENDA PoE15F

Mua hàng

300Mbps Wireless N Router TENDA N301

Giá :

273,000 vnđ

300Mbps Wireless N Router TENDA N301

Mua hàng

AC650 Dual-band Wireless USB Adapter TENDA U10

Giá :

299,000 vnđ

AC650 Dual-band Wireless USB Adapter TENDA U10

Mua hàng

Wireless Dual Band USB Adapter TENDA U9

Giá :

299,000 vnđ

Wireless Dual Band USB Adapter TENDA U9

Mua hàng

5-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG105

Giá :

312,000 vnđ

5-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG105

Mua hàng

300Mbps Wireless N Router TENDA F3

Giá :

338,000 vnđ

300Mbps Wireless N Router TENDA F3

Mua hàng

N300 Wireless Router TENDA F6

Giá :

365,000 vnđ

N300 Wireless Router TENDA F6

Mua hàng

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA P200

Giá :

430,000 vnđ

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA P200

Mua hàng

16 port 10/100Mbps Switch TENDA S16

Giá :

440,000 vnđ

16 port 10/100Mbps Switch TENDA S16

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC5

Giá :

455,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC5

Mua hàng

600Mbps Wireless N Router TENDA F9

Giá :

507,000 vnđ

600Mbps Wireless N Router TENDA F9

Mua hàng

PoE Injector TENDA PoE30G-AT

Giá :

510,000 vnđ

PoE Injector TENDA PoE30G-AT

Mua hàng

8-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG108

Giá :

520,000 vnđ

8-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG108

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band Wireless Router TENDA AC6

Giá :

585,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band Wireless Router TENDA AC6

Mua hàng

300Mbps Wireless Access Point TENDA i9

Giá :

637,000 vnđ

300Mbps Wireless Access Point TENDA i9

Mua hàng

6-port 10/100Mbps with 4-port PoE Switch TENDA TEF1106P

Giá :

663,000 vnđ

6-port 10/100Mbps with 4-port PoE Switch TENDA TEF1106P

Mua hàng

AC1200 Wireless Extender TENDA A18

Giá :

689,000 vnđ

AC1200 Wireless Extender TENDA A18

Mua hàng

5-port 10/100Mbps + 4-port PoE Switch TENDA TEF1105P

Giá :

720,000 vnđ

5-port 10/100Mbps + 4-port PoE Switch TENDA TEF1105P

Mua hàng

2.4GHz 300Mbps 8dBi Outdoor CPE TENDA O1

Giá :

767,000 vnđ

2.4GHz 300Mbps 8dBi Outdoor CPE TENDA O1

Mua hàng

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (1 pack)

Giá :

767,000 vnđ

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (1 pack)

Mua hàng

AC1200 Dual-band Wireless Router TENDA AC8

Giá :

767,000 vnđ

AC1200 Dual-band Wireless Router TENDA AC8

Mua hàng

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA PW201A

Giá :

806,000 vnđ

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA PW201A

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10

Giá :

819,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10

Mua hàng

24 port 10/100Mbps Switch TENDA TEH2400M

Giá :

880,000 vnđ

24 port 10/100Mbps Switch TENDA TEH2400M

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC7

Giá :

980,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC7

Mua hàng

5GHz 12dBi Outdoor CPE TENDA O2

Giá :

1,001,000 vnđ

5GHz 12dBi Outdoor CPE TENDA O2

Mua hàng

2.4GHz 150Mbps 12dBi Outdoor CPE TENDA O3

Giá :

1,079,000 vnđ

2.4GHz 150Mbps 12dBi Outdoor CPE TENDA O3

Mua hàng

1200Mbps Dual Band Access Point TENDA i21

Giá :

1,145,000 vnđ

1200Mbps Dual Band Access Point TENDA i21

Mua hàng

9-port 10/100Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1109P

Giá :

1,261,000 vnđ

9-port 10/100Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1109P

Mua hàng

AC1200 Wave 2 Gigabit Access Point TENDA i24

Giá :

1,275,000 vnđ

AC1200 Wave 2 Gigabit Access Point TENDA i24

Mua hàng

Thiết bị phát wifi 4G 150Mbps Tenda 4G185

Giá :

1,287,000 vnđ

Thiết bị phát wifi 4G 150Mbps Tenda 4G185

Mua hàng

N300 WiFi 4G LTE Router TENDA 4G03

Giá :

1,287,000 vnđ

N300 WiFi 4G LTE Router TENDA 4G03

Mua hàng

2-port 10/100Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1110P (63W)

Giá :

1,287,000 vnđ

2-port 10/100Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1110P (63W)

Mua hàng

16-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA TEG1016D

Giá :

1,386,000 vnđ

16-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA TEG1016D

Mua hàng

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (2 pack)

Giá :

1,430,000 vnđ

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (2 pack)

Mua hàng

Thiết bị phát wifi 4G 150Mbps Tenda 4G180

Giá :

1,456,000 vnđ

Thiết bị phát wifi 4G 150Mbps Tenda 4G180

Mua hàng

24-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA TEG1024D

Giá :

1,687,500 vnđ

24-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA TEG1024D

Mua hàng

24-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA TEG1024G

Giá :

1,740,000 vnđ

24-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA TEG1024G

Mua hàng

5GHz 433Mbps 16dBi Outdoor CPE TENDA O6

Giá :

1,755,000 vnđ

5GHz 433Mbps 16dBi Outdoor CPE TENDA O6

Mua hàng

5GHz 11n 300Mbps Basestation TENDA B6

Giá :

1,846,000 vnđ

5GHz 11n 300Mbps Basestation TENDA B6

Mua hàng

N300 Router WiFi dùng Sim 4G LTE TENDA 4G680

Giá :

1,846,000 vnđ

N300 Router WiFi dùng Sim 4G LTE TENDA 4G680

Mua hàng

2-port 10/100/1000Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1110P (102W)

Giá :

1,898,000 vnđ

2-port 10/100/1000Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1110P (102W)

Mua hàng

AC2100 Dual Band Gigabit WiFi Router TENDA AC23

Giá :

1,937,000 vnđ

AC2100 Dual Band Gigabit WiFi Router TENDA AC23

Mua hàng

AC1900 Smart Dual-Band Wireless Router TENDA AC15

Giá :

1,977,500 vnđ

AC1900 Smart Dual-Band Wireless Router TENDA AC15

Mua hàng

5GHz 11ac 23dBi Gigabit Outdoor CPE TENDA O9

Giá :

2,015,000 vnđ

5GHz 11ac 23dBi Gigabit Outdoor CPE TENDA O9

Mua hàng

5-Ports Gigabit Access Controller TENDA M3

Giá :

2,288,000 vnđ

5-Ports Gigabit Access Controller TENDA M3

Mua hàng

AC1900 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC18

Giá :

2,366,000 vnđ

AC1900 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC18

Mua hàng

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5C (2 Pack)

Giá :

2,457,000 vnđ

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5C (2 Pack)

Mua hàng

5GHz 16dBi Antenna TENDA ANT16-5G120

Giá :

2,626,000 vnđ

5GHz 16dBi Antenna TENDA ANT16-5G120

Mua hàng

5GHz 12dBi Antenna TENDA ANT12-5G360

Giá :

2,626,000 vnđ

5GHz 12dBi Antenna TENDA ANT12-5G360

Mua hàng

Gateway VPN Router TENDA G3

Giá :

2,782,000 vnđ

Gateway VPN Router TENDA G3

Mua hàng

16-Port PoE 10/100Mbps + 1 Gigabit/SFP Slots Switch TENDA TEF1118P

Giá :

2,928,000 vnđ

16-Port PoE 10/100Mbps + 1 Gigabit/SFP Slots Switch TENDA TEF1118P

Mua hàng

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA NOVA MW6 (2 Pack)

Giá :

3,120,000 vnđ

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA NOVA MW6 (2 Pack)

Mua hàng

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5s (3 pack)

Giá :

3,367,000 vnđ

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5s (3 pack)

Mua hàng

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5 (3 pack)

Giá :

3,367,000 vnđ

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5 (3 pack)

Mua hàng

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5C (3 Pack)

Giá :

3,484,000 vnđ

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System TENDA NOVA MW5C (3 Pack)

Mua hàng

5GHz 19dBi Antenna TENDA ANT19-5G120

Giá :

3,705,000 vnđ

5GHz 19dBi Antenna TENDA ANT19-5G120

Mua hàng

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW6 (3 pack)

Giá :

4,083,500 vnđ

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW6 (3 pack)

Mua hàng

5GHz 30dBi Antenna TENDA ANT30-5G

Giá :

4,160,000 vnđ

5GHz 30dBi Antenna TENDA ANT30-5G

Mua hàng

24-port 10/100Mbps + 1 GE/SFP Slot PoE Switch TENDA TEF1126P

Giá :

5,148,000 vnđ

24-port 10/100Mbps + 1 GE/SFP Slot PoE Switch TENDA TEF1126P

Mua hàng