Thiết bị mạng TENDA

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10U

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10U

Mua hàng

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (3 pack)

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (3 pack)

Mua hàng

USB Wireless mini 150Mbps TENDA W311Mi

Giá :

130,000 vnđ

USB Wireless mini 150Mbps TENDA W311Mi

Mua hàng

USB Wireless 150Mbps TENDA W311MA

Giá :

160,000 vnđ

USB Wireless 150Mbps TENDA W311MA

Mua hàng

N150 High Gain Wireless USB Adapter TENDA U2

Giá :

182,500 vnđ

N150 High Gain Wireless USB Adapter TENDA U2

Mua hàng

300Mbps Mini Wireless USB Adapter TENDA U3

Giá :

185,000 vnđ

300Mbps Mini Wireless USB Adapter TENDA U3

Mua hàng

USB Wireless 300Mbps TENDA U1

Giá :

240,000 vnđ

USB Wireless 300Mbps TENDA U1

Mua hàng

Wireless Extender 300Mbps TENDA A9

Giá :

240,000 vnđ

Wireless Extender 300Mbps TENDA A9

Mua hàng

10/100Mbps PoE Injector TENDA PoE15F

Giá :

250,000 vnđ

10/100Mbps PoE Injector TENDA PoE15F

Mua hàng

300Mbps Wireless N Router TENDA N301

Giá :

273,000 vnđ

300Mbps Wireless N Router TENDA N301

Mua hàng

AC650 Dual-band Wireless USB Adapter TENDA U10

Giá :

299,000 vnđ

AC650 Dual-band Wireless USB Adapter TENDA U10

Mua hàng

Wireless Dual Band USB Adapter TENDA U9

Giá :

299,000 vnđ

Wireless Dual Band USB Adapter TENDA U9

Mua hàng

5-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG105

Giá :

312,000 vnđ

5-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG105

Mua hàng

300Mbps Wireless N Router TENDA F3

Giá :

338,000 vnđ

300Mbps Wireless N Router TENDA F3

Mua hàng

N300 Wireless Router TENDA F6

Giá :

365,000 vnđ

N300 Wireless Router TENDA F6

Mua hàng

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA P200

Giá :

430,000 vnđ

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA P200

Mua hàng

16 port 10/100Mbps Switch TENDA S16

Giá :

440,000 vnđ

16 port 10/100Mbps Switch TENDA S16

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC5

Giá :

455,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC5

Mua hàng

600Mbps Wireless N Router TENDA F9

Giá :

507,000 vnđ

600Mbps Wireless N Router TENDA F9

Mua hàng

PoE Injector TENDA PoE30G-AT

Giá :

510,000 vnđ

PoE Injector TENDA PoE30G-AT

Mua hàng

8-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG108

Giá :

520,000 vnđ

8-port 10/100/1000Mbps Switch TENDA SG108

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band Wireless Router TENDA AC6

Giá :

585,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band Wireless Router TENDA AC6

Mua hàng

300Mbps Wireless Access Point TENDA i9

Giá :

637,000 vnđ

300Mbps Wireless Access Point TENDA i9

Mua hàng

6-port 10/100Mbps with 4-port PoE Switch TENDA TEF1106P

Giá :

663,000 vnđ

6-port 10/100Mbps with 4-port PoE Switch TENDA TEF1106P

Mua hàng

AC1200 Wireless Extender TENDA A18

Giá :

689,000 vnđ

AC1200 Wireless Extender TENDA A18

Mua hàng

5-port 10/100Mbps + 4-port PoE Switch TENDA TEF1105P

Giá :

720,000 vnđ

5-port 10/100Mbps + 4-port PoE Switch TENDA TEF1105P

Mua hàng

2.4GHz 300Mbps 8dBi Outdoor CPE TENDA O1

Giá :

767,000 vnđ

2.4GHz 300Mbps 8dBi Outdoor CPE TENDA O1

Mua hàng

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (1 pack)

Giá :

767,000 vnđ

AC1200 Router for Whole-home Mesh WiFi TENDA Nova MW3 (1 pack)

Mua hàng

AC1200 Dual-band Wireless Router TENDA AC8

Giá :

767,000 vnđ

AC1200 Dual-band Wireless Router TENDA AC8

Mua hàng

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA PW201A

Giá :

806,000 vnđ

Bộ truyền tín hiệu internet qua đường dây điện TENDA PW201A

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10

Giá :

819,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router TENDA AC10

Mua hàng

24 port 10/100Mbps Switch TENDA TEH2400M

Giá :

880,000 vnđ

24 port 10/100Mbps Switch TENDA TEH2400M

Mua hàng

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC7

Giá :

980,000 vnđ

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router TENDA AC7

Mua hàng

5GHz 12dBi Outdoor CPE TENDA O2

Giá :

1,001,000 vnđ

5GHz 12dBi Outdoor CPE TENDA O2

Mua hàng

2.4GHz 150Mbps 12dBi Outdoor CPE TENDA O3

Giá :

1,079,000 vnđ

2.4GHz 150Mbps 12dBi Outdoor CPE TENDA O3

Mua hàng

1200Mbps Dual Band Access Point TENDA i21

Giá :

1,145,000 vnđ

1200Mbps Dual Band Access Point TENDA i21

Mua hàng

9-port 10/100Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1109P

Giá :

1,261,000 vnđ

9-port 10/100Mbps + 8-port PoE Switch TENDA TEF1109P

Mua hàng