Âm thanh thông báo

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000

Giá :

119,717,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000

Mua hàng

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Giá :

99,372,000 vnđ

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Mua hàng

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Giá :

96,668,000 vnđ

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Mua hàng

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Giá :

77,896,000 vnđ

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Mua hàng

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN

Giá :

77,370,000 vnđ

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN

Mua hàng

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Giá :

76,232,000 vnđ

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W TOA VP-3504

Giá :

70,525,400 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W TOA VP-3504

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Giá :

70,213,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000

Giá :

69,290,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000

Mua hàng

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Giá :

68,832,000 vnđ

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU

Giá :

65,039,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU

Mua hàng

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Giá :

58,708,000 vnđ

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Mua hàng

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Giá :

58,240,000 vnđ

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Mua hàng

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Giá :

55,796,000 vnđ

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Mua hàng

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Giá :

55,497,000 vnđ

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Mua hàng

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Giá :

53,780,000 vnđ

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220

Giá :

51,182,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125

Giá :

49,582,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN

Giá :

48,191,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

Giá :

45,779,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 300W TOA VP-3304

Giá :

45,599,400 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 300W TOA VP-3304

Mua hàng

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Giá :

45,474,000 vnđ

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Mua hàng

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Giá :

45,097,000 vnđ

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Mua hàng

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Giá :

43,470,000 vnđ

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Giá :

41,626,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Mua hàng

Bộ phát tiếng TOA EV-700

Giá :

41,359,000 vnđ

Bộ phát tiếng TOA EV-700

Mua hàng

Mixer Amplifier 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360VA

Giá :

40,601,000 vnđ

Mixer Amplifier 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360VA

Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125

Giá :

40,300,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125

Mua hàng
HOT

Bộ ghi và phát tiếng Kỹ thuật số TOA EV-350R

Giá :

38,467,000 vnđ

Bộ ghi và phát tiếng Kỹ thuật số TOA EV-350R

Mua hàng

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Giá :

38,324,000 vnđ

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Mua hàng

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Giá :

38,207,000 vnđ

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Giá :

38,155,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Giá :

37,999,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Mua hàng

Bộ trộn Stereo kỹ thuật số TOA M-633D

Giá :

37,778,000 vnđ

Bộ trộn Stereo kỹ thuật số TOA M-633D

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Giá :

36,920,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240VA

Giá :

36,674,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240VA

Mua hàng

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Mua hàng

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Mua hàng

Ampli mở rộng 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360E

Giá :

35,739,000 vnđ

Ampli mở rộng 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360E

Mua hàng

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Giá :

35,698,000 vnđ

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Mua hàng

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Giá :

35,698,000 vnđ

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Mua hàng

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Giá :

34,697,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Amply 2x500W Paviro BOSCH PVA-2P500

Giá :

34,697,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Giá :

34,515,000 vnđ

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Giá :

32,519,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Mua hàng

Amply mở rộng 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240E

Giá :

32,504,000 vnđ

Amply mở rộng 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240E

Mua hàng

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Giá :

32,318,000 vnđ

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Mua hàng

Tăng âm xách tay TOA WA-Z110SD-AS

Giá :

31,780,000 vnđ

Tăng âm xách tay TOA WA-Z110SD-AS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 150W TOA VP-3154

Giá :

31,614,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 150W TOA VP-3154

Mua hàng

Bộ điều khiển âm thanh thông báo 8 vùng Honeywell EVACLITE

Giá :

30,979,000 vnđ

Bộ điều khiển âm thanh thông báo 8 vùng Honeywell EVACLITE

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7W-WP

Giá :

30,935,300 vnđ

Loa hộp TOA HX-7W-WP

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7B-WP

Giá :

30,669,100 vnđ

Loa hộp TOA HX-7B-WP

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Giá :

27,510,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7W

Giá :

27,232,700 vnđ

Loa hộp TOA HX-7W

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Giá :

27,183,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7B

Giá :

26,967,600 vnđ

Loa hộp TOA HX-7B

Mua hàng

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Giá :

25,701,200 vnđ

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Giá :

25,571,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Giá :

24,856,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Mua hàng

Ampli trung tâm dành cho hội thảo TOA TS-910

Giá :

24,624,600 vnđ

Ampli trung tâm dành cho hội thảo TOA TS-910

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Giá :

24,297,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Mua hàng

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Giá :

23,533,000 vnđ

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Mua hàng

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Giá :

21,385,000 vnđ

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Mua hàng

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Giá :

21,190,000 vnđ

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Giá :

21,060,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Mua hàng

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Giá :

20,986,000 vnđ

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Mua hàng

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA DS-1000B

Giá :

20,922,000 vnđ

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA DS-1000B

Mua hàng

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Giá :

20,163,000 vnđ

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Mua hàng

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Giá :

19,720,000 vnđ

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Giá :

19,461,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Giá :

19,383,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Mua hàng

Điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena...

Giá :

18,620,000 vnđ

Điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1996/00

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Giá :

18,616,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Giá :

18,340,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Mua hàng

Loa hộp TOA HS-P1500B

Giá :

17,864,000 vnđ

Loa hộp TOA HS-P1500B

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Giá :

17,650,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Mua hàng

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Giá :

16,861,000 vnđ

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Mua hàng

Bảng điều khiển báo cháy cho hệ thống báo động bằng giọng...

Giá :

16,562,000 vnđ

Bảng điều khiển báo cháy cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1995/00

Mua hàng

Bộ điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói...

Giá :

16,520,000 vnđ

Bộ điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1998/00

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Giá :

16,506,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Mua hàng

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Giá :

16,354,000 vnđ

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Mua hàng

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Giá :

16,081,000 vnđ

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Giá :

15,899,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Giá :

15,847,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Mua hàng

Bộ lặp âm thanh TOA EV-20R

Giá :

15,759,000 vnđ

Bộ lặp âm thanh TOA EV-20R

Mua hàng

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128

Giá :

15,758,000 vnđ

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Giá :

15,691,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 5 vùng loa TOA VM-2240

Giá :

15,495,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 5 vùng loa TOA VM-2240

Mua hàng

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Giá :

15,288,000 vnđ

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Giá :

15,093,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T

Giá :

15,060,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW

Giá :

15,060,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Mua hàng

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W

Giá :

14,652,000 vnđ

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Giá :

14,574,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Giá :

14,534,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Mua hàng

Điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng...

Giá :

14,518,000 vnđ

Điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1997/00

Mua hàng

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2

Giá :

14,484,000 vnđ

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Giá :

14,248,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Mua hàng