Âm thanh thông báo

Mixer Amplifier 60W TOA A-2060

Giá :

3,267,000 vnđ

– Điều chỉnh âm thanh dễ dàng và nhanh chóng nhờ núm điều khiển âm lượng Master.

– Có 3 ngõ vào cân bằng cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ ra cho ghi âm.

– Điều chỉnh âm sắc hiệu quả cả 2 âm Bass và Treble.

– Có thể hoạt động ở 2 chế độ điện áp AC và DC.

– Có nguồn Phantom cung cấp cho đường MIC1 (để cấp nguồn khi sử dụng loại micro tụ điện) .

– Mic 1-3 của phiên bản H: Jack cắm loại 6 ly.

– Mic 1-3 của phiên bản CE-AU: Jack cắm loại canon XLR-3-31

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W TOA A-2030

Giá :

2,850,000 vnđ

– Điều chỉnh âm thanh dễ dàng và nhanh chóng nhờ núm điều khiển âm lượng Master.

– Có 3 ngõ vào cân bằng cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ ra cho ghi âm.

– Điều chỉnh âm sắc hiệu quả cả 2 âm Bass và Treble.

– Có thể hoạt động ở 2 chế độ điện áp AC và DC.

– Có nguồn Phantom cung cấp cho đường MIC1 (để cấp nguồn khi sử dụng loại micro tụ điện) .

– Mic 1-3 của phiên bản H: Jack cắm loại 6 ly

– Mic 1-3 của phiên bản CE-AU: Jack cắm loại Canon XLR-3-31

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W TOA A-2120

Giá :

4,356,000 vnđ

– Điều chỉnh âm thanh dễ dàng và nhanh chóng nhờ núm điều khiển âm lượng Master

– Có 3 ngõ vào cân bằng cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ ra cho ghi âm.

– Điều chỉnh âm sắc hiệu quả cả 2 âm Bass và Treble.

– Có thể hoạt động ở 2 chế độ điện áp AC và DC.

– Có nguồn Phantom cung cấp cho đường MIC1 (để cấp nguồn khi sử dụng loại micro tụ điện) .

– Mic 1-3 của phiên bản H: Jack cắm loại 6 ly

– Mic 1-3 của phiên bản CE-AU: Jack cắm loại canon XLR-3-31

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2240

Giá :

6,853,000 vnđ

– Điều chỉnh âm thanh dễ dàng và nhanh chóng nhờ núm điều khiển âm lượng Master.

– Có 3 ngõ vào cân bằng cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ ra cho ghi âm.

– Điều chỉnh âm sắc hiệu quả cả 2 âm Bass và Treble.

– Có thể hoạt động ở 2 chế độ điện áp AC và DC.

– Có nguồn Phantom cung cấp cho đường MIC1 (để cấp nguồn khi sử dụng loại micro tụ điện) .

– Mic 1-3 của phiên bản H: Jack cắm loại 6 ly

– Mic 1-3 của phiên bản CE-AU: Jack cắm loại canon XLR-3-31

Mua hàng
HOT

Bộ mở rộng Micro điều khiển từ xa TOA RM-210

Giá :

3,927,000 vnđ

– Dùng để tăng số các phím chức năng của Micro điều khiển từ xa TOA.

– Dùng với bộ RM-200M

Mua hàng
HOT

Micro điều khiển từ xa TOA FS-7000RM

Giá :

11,465,000 vnđ

Dùng để thông báo quãng bá đến 10 vùng khác nhau cùng lúc với các cuộc gọi tất cả vùng.

Mua hàng
HOT

Bộ mở rộng micro điều khiển từ xa TOA FS-7010RM

Giá :

2,882,000 vnđ

Mỗi bộ FS-7000RM có thể mở rộng 10 đường dây.

Mua hàng
HOT

Micro điều khiển từ xa TOA RM-200M

Giá :

6,523,000 vnđ

Micro điều khiển từ xa kết nối với VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 và VM-2240 để thực hiện các thông báo thông thường hoặc khẩn cấp.

 

Mua hàng