Báo cháy-Báo trộm GSK

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21CW (HY-20A)

Giá :

240,000 vnđ

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21CW (HY-20A)

Mua hàng

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21AW

Giá :

242,000 vnđ

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21AW

Mua hàng

Remote điều khiển không dây GSK GSK-12B (HY-12A/12A)

Giá :

298,000 vnđ

Remote điều khiển không dây GSK GSK-12B (HY-12A/12A)

Mua hàng

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-978

Giá :

315,000 vnđ

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-978

Mua hàng

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-11D

Giá :

320,000 vnđ

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-11D

Mua hàng

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-33A (33A)

Giá :

320,000 vnđ

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-33A (33A)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng GSK ST-09L

Giá :

360,000 vnđ

Công tắc cảm ứng GSK ST-09L

Mua hàng

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21

Giá :

408,000 vnđ

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21

Mua hàng

Remote điều khiển không dây GSK GSK-13B (13B)

Giá :

408,000 vnđ

Remote điều khiển không dây GSK GSK-13B (13B)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-307DCT (320A)

Giá :

440,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-307DCT (320A)

Mua hàng

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-971W (HY-30)

Giá :

518,000 vnđ

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-971W (HY-30)

Mua hàng

Còi + Đèn chớp báo động có dây GSK HS-208

Giá :

550,000 vnđ

Còi + Đèn chớp báo động có dây GSK HS-208

Mua hàng

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-36 (36)

Giá :

710,000 vnđ

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-36 (36)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-218T

Giá :

710,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-218T

Mua hàng

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168W2 (HY-620PHR)

Giá :

770,000 vnđ

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168W2 (HY-620PHR)

Mua hàng

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-169W

Giá :

770,000 vnđ

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-169W

Mua hàng

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168WE

Giá :

770,000 vnđ

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168WE

Mua hàng

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20M

Giá :

770,000 vnđ

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20M

Mua hàng

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20

Giá :

792,000 vnđ

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt + báo khói không dây GSK SS-168WH (HY-620DHR)

Giá :

815,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt + báo khói không dây GSK SS-168WH (HY-620DHR)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-321 (321)

Giá :

924,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-321 (321)

Mua hàng

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (HY-6108W)

Giá :

1,012,000 vnđ

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (HY-6108W)

Mua hàng

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (KS-70A)

Giá :

1,070,000 vnđ

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (KS-70A)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-208T

Giá :

1,150,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-208T

Mua hàng

Đầu Photo Beam 2 tia GSK ABT-100

Giá :

1,210,000 vnđ

Đầu Photo Beam 2 tia GSK ABT-100

Mua hàng

Module LAN điều khiển trung tâm báo trộm GSK GSK-A8MDL (HY-308A)

Giá :

1,240,000 vnđ

Module LAN điều khiển trung tâm báo trộm GSK GSK-A8MDL (HY-308A)

Mua hàng

Ổ cắm thông minh không dây GSK GSK-A5S

Giá :

1,250,000 vnđ

Ổ cắm thông minh không dây GSK GSK-A5S

Mua hàng

Cảm biến báo rò rỉ khí Gas không dây GSK MT-338A (HY-710NR-AC)

Giá :

1,300,000 vnđ

Cảm biến báo rò rỉ khí Gas không dây GSK MT-338A (HY-710NR-AC)

Mua hàng

Bàn phím không dây GSK GSK-A7KPW (305B)

Giá :

1,320,000 vnđ

Bàn phím không dây GSK GSK-A7KPW (305B)

Mua hàng

Đầu Photo Beam 2 tia GSK ABT-150

Giá :

1,408,000 vnđ

Đầu Photo Beam 2 tia GSK ABT-150

Mua hàng

Cảm biến báo ngập nước không dây GSK SS-172W

Giá :

1,430,000 vnđ

Cảm biến báo ngập nước không dây GSK SS-172W

Mua hàng

Còi báo động không dây GSK GSK-70B (HY-6107W)

Giá :

1,870,000 vnđ

Còi báo động không dây GSK GSK-70B (HY-6107W)

Mua hàng

Còi báo động không dây GSK GSK-70B (KS-70B)

Giá :

1,980,000 vnđ

Còi báo động không dây GSK GSK-70B (KS-70B)

Mua hàng

Bàn phím có dây GSK GSK-A7KP (305A)

Giá :

2,090,000 vnđ

Bàn phím có dây GSK GSK-A7KP (305A)

Mua hàng

Module mở rộng 8 zone có dây GSK GSK-A7Z (302)

Giá :

2,090,000 vnđ

Module mở rộng 8 zone có dây GSK GSK-A7Z (302)

Mua hàng

Modul mở rộng 8/16 relay NO/NC kích hoạt GSK GSK-A7R (301)

Giá :

2,090,000 vnđ

Modul mở rộng 8/16 relay NO/NC kích hoạt GSK GSK-A7R (301)

Mua hàng

Bộ thu phát sóng tầm xa cho 24 đầu dò GSK GSK-55B

Giá :

2,090,000 vnđ

Bộ thu phát sóng tầm xa cho 24 đầu dò GSK GSK-55B

Mua hàng

Bộ thu phát sóng tầm xa cho 24 đầu dò GSK GSK-34A (HY-34A)

Giá :

2,090,000 vnđ

Bộ thu phát sóng tầm xa cho 24 đầu dò GSK GSK-34A (HY-34A)

Mua hàng

Đầu Photo Beam 3 tia GSK ABT-200

Giá :

2,310,000 vnđ

Đầu Photo Beam 3 tia GSK ABT-200

Mua hàng

Báo trộm thông minh 24 vùng GSK GSK-A7/HY-518A (PSTN)

Giá :

3,850,000 vnđ

Báo trộm thông minh 24 vùng GSK GSK-A7/HY-518A (PSTN)

Mua hàng