HOT

Loa âm trần 6W Amperes M-503A

Giá :

169,000 vnđ

Loa âm trần 6W Amperes M-503A

Mua hàng
HOT

Loa âm trần 6W Amperes M-506A

Giá :

195,000 vnđ

Loa âm trần 6W Amperes M-506A

Mua hàng
HOT

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-594

Giá :

260,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-594

Mua hàng

Loa âm trần 2 inch 6W AMPERES CS210

Giá :

260,000 vnđ

Loa âm trần 2 inch 6W AMPERES CS210

Mua hàng

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS606

Giá :

286,000 vnđ

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS606

Mua hàng

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS510

Giá :

286,000 vnđ

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS510

Mua hàng
HOT

Loa âm trần 6W AMPERES CS515

Giá :

286,000 vnđ

Loa âm trần 6W AMPERES CS515

Mua hàng

Ổ cắm micro Amperes MP1000N

Giá :

286,000 vnđ

Ổ cắm micro Amperes MP1000N

Mua hàng
HOT

Loa âm trần 6W AMPERES CS515B

Giá :

299,000 vnđ

Loa âm trần 6W AMPERES CS515B

Mua hàng

Tấm chắn panel Amperes VP1000

Giá :

299,000 vnđ

Tấm chắn panel Amperes VP1000

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7805B

Giá :

325,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7805B

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7005B

Giá :

325,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7005B

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7010C

Giá :

325,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7010C

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8005

Giá :

325,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8005

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8010

Giá :

325,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8010

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7005A

Giá :

325,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7005A

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng 10W AMPERES VC7010A

Giá :

325,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng 10W AMPERES VC7010A

Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES CS516

Giá :

325,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES CS516

Mua hàng

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS610

Giá :

338,000 vnđ

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS610

Mua hàng

Loa gắn bề mặt 10W 100V Line AMPERES BS410

Giá :

351,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 10W 100V Line AMPERES BS410

Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES BS506

Giá :

351,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES BS506

Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W 100 V Line AMPERES DV410

Giá :

377,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W 100 V Line AMPERES DV410

Mua hàng
HOT

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-570A

Giá :

403,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-570A

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7030B

Giá :

429,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7030B

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8030

Giá :

429,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8030

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng 30W AMPERES VC7030A

Giá :

429,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng 30W AMPERES VC7030A

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7050B

Giá :

448,500 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7050B

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8050

Giá :

448,500 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8050

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng 50W AMPERES VC7050A

Giá :

455,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng 50W AMPERES VC7050A

Mua hàng

Ổ cắm micro Amperes MP2000N

Giá :

481,000 vnđ

Ổ cắm micro Amperes MP2000N

Mua hàng
HOT

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-579S

Giá :

533,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-579S

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7100B

Giá :

552,500 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7100B

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng 100W AMPERES VC7100A

Giá :

559,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng 100W AMPERES VC7100A

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7150B

Giá :

624,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC7150B

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8100

Giá :

624,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng AMPERES VC8100

Mua hàng

Loa gắn trần chống nước 6W 100V Line AMPERES CS343

Giá :

676,000 vnđ

Loa gắn trần chống nước 6W 100V Line AMPERES CS343

Mua hàng

Loa gắn trần 20W 100V Line AMPERES CS620

Giá :

929,500 vnđ

Loa gắn trần 20W 100V Line AMPERES CS620

Mua hàng

Loa 15W 100V Line AMPERES HS815

Giá :

942,500 vnđ

Loa 15W 100V Line AMPERES HS815

Mua hàng

Loa chữ nhật 15W 100V Line AMPERES HS820

Giá :

968,500 vnđ

Loa chữ nhật 15W 100V Line AMPERES HS820

Mua hàng

Bộ chia Microphone AMPERES MS1103

Giá :

1,029,600 vnđ

Bộ chia Microphone AMPERES MS1103

Mua hàng

Loa 30W 100V Line AMPERES HS830

Giá :

1,079,000 vnđ

Loa 30W 100V Line AMPERES HS830

Mua hàng

Loa nhạc 20W 100V Line AMPERES FS420

Giá :

1,118,000 vnđ

Loa nhạc 20W 100V Line AMPERES FS420

Mua hàng
HOT

Loa cột Amperes CL902

Giá :

1,118,000 vnđ

Loa cột Amperes CL902

Mua hàng

Bộ mở rộng micro thông báo AMPERES EX1103

Giá :

1,248,000 vnđ

Bộ mở rộng micro thông báo AMPERES EX1103

Mua hàng

Loa gắn trần hình vuông AMPERES CS518

Giá :

1,248,000 vnđ

Loa gắn trần hình vuông AMPERES CS518

Mua hàng
HOT

Loa cột Amperes CL904

Giá :

1,352,000 vnđ

Loa cột Amperes CL904

Mua hàng

Loa còi dạng vuông ngoài trời Amperes HS822

Giá :

1,404,000 vnđ

Loa còi dạng vuông ngoài trời Amperes HS822

Mua hàng

Loa gắn trần 40W 100V Line AMPERES CS840

Giá :

1,456,000 vnđ

Loa gắn trần 40W 100V Line AMPERES CS840

Mua hàng
HOT

Loa dạng cột 40W 100V Line AMPERES CH740

Giá :

1,495,000 vnđ

Loa dạng cột 40W 100V Line AMPERES CH740

Mua hàng

Loa ống 10W 100V Line AMPERES SP219

Giá :

1,521,000 vnđ

Loa ống 10W 100V Line AMPERES SP219

Mua hàng

Loa điều hướng Amperes SP220

Giá :

1,521,000 vnđ

Loa điều hướng Amperes SP220

Mua hàng

Loa điều hướng Amperes SP319

Giá :

1,573,000 vnđ

Loa điều hướng Amperes SP319

Mua hàng
HOT

Loa thả trần 20W AMPERES PS820

Giá :

1,651,000 vnđ

Loa thả trần 20W AMPERES PS820

Mua hàng

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS640

Giá :

1,670,500 vnđ

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS640

Mua hàng
HOT

Loa cột Amperes CL908

Giá :

1,820,000 vnđ

Loa cột Amperes CL908

Mua hàng
HOT

Loa dạng cột 30W 100V Line AMPERES CH730

Giá :

1,839,500 vnđ

Loa dạng cột 30W 100V Line AMPERES CH730

Mua hàng
HOT

Loa dạng cột 20W 100V Line AMPERES CH720

Giá :

2,041,000 vnđ

Loa dạng cột 20W 100V Line AMPERES CH720

Vỏ bằng nhôm, thích hợp dùng cho Trường học, chợ, siêu thị, nhà xưởng…

Mua hàng

Loa công suất lớn 80W 100V Line AMPERES HS880

Giá :

2,132,000 vnđ

Loa công suất lớn 80W 100V Line AMPERES HS880

Mua hàng
HOT

Microphone để bàn có hợp âm AMPERES PM1000

Giá :

2,138,500 vnđ

Microphone để bàn có hợp âm AMPERES PM1000

Mua hàng
HOT

Loa cột Amperes CL912

Giá :

2,145,000 vnđ

Loa cột Amperes CL912

Mua hàng

Loa nhạc gắn tường Amperes FS340B

Giá :

2,314,000 vnđ

Loa nhạc gắn tường Amperes FS340B

Mua hàng

Loa chống nước dùng ngoài trời AMPERES HS725

Giá :

2,515,500 vnđ

Loa chống nước dùng ngoài trời AMPERES HS725

Mua hàng
HOT

Loa cột Amperes CL916

Giá :

2,587,000 vnđ

Loa cột Amperes CL916

Mua hàng

Loa ngoài trời sân vườn Amperes SG380

Giá :

2,652,000 vnđ

Loa ngoài trời sân vườn Amperes SG380

Mua hàng
HOT

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS338B

Giá :

2,684,500 vnđ

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS338B

Mua hàng

Nguồn cung cấp ổn áp 24VDC AMPERES PS9400

Giá :

2,886,000 vnđ

Nguồn cung cấp ổn áp 24VDC AMPERES PS9400

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng gắn trên Rack AMPERES VR7605

Giá :

2,938,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng gắn trên Rack AMPERES VR7605

Mua hàng

Microphone để bàn có hợp âm AMPERES PM1060

Giá :

2,983,500 vnđ

Microphone để bàn có hợp âm AMPERES PM1060

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng gắn Rack AMPERES VR7610

Giá :

3,484,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng gắn Rack AMPERES VR7610

Mua hàng

Bộ điều khiển vùng từ xa AMPERES RP1104

Giá :

3,484,000 vnđ

Bộ điều khiển vùng từ xa AMPERES RP1104

Mua hàng

Loa ngoài trời 50W Amperes HS750

Giá :

3,484,000 vnđ

Loa ngoài trời 50W Amperes HS750

Mua hàng

Microphone để bàn có hợp âm AMPERES PM1120

Giá :

3,685,500 vnđ

Microphone để bàn có hợp âm AMPERES PM1120

Mua hàng

Bộ điều chỉnh âm lượng gắn Rack AMPERES VR7615

Giá :

3,731,000 vnđ

Bộ điều chỉnh âm lượng gắn Rack AMPERES VR7615

Mua hàng

Thiết bị thông báo khẩn AMPERES EP1200

Giá :

4,277,000 vnđ

Thiết bị thông báo khẩn AMPERES EP1200

Mua hàng

Microphone thông báo từ xa để bàn AMPERES PD1160

Giá :

4,478,500 vnđ

Microphone thông báo từ xa để bàn AMPERES PD1160

Mua hàng

Máy MP3/Radio FM AMPERES MP1020

Giá :

4,732,000 vnđ

Máy MP3/Radio FM AMPERES MP1020

- Phát 2 nguồn nhạc nền nhiều định dạng: MP3/ USB và card SD

- Phát radio FM, có jack gắn headphone

- Có thể gắn trực tiếp trên tủ rack

Specifications

ModelMP1020
Operating voltage24V DC 1A
Power consumption180mA
Playback mediaUSB, mini SD Card, FM radio
Supported filesMP3, WAV
Aux audio inputRCA Stereo Line In
Audio outputRCA Stereo
Output voltageLINE Out 1.2V unbalanced
Dimension (W x H x D)482 x 44 x 180 mm
Weight1.8 kg

- Bảo hành: 12 tháng.

Mua hàng

Microphone kỹ thuật số 24 vùng AMPERES PD2400

Giá :

5,271,500 vnđ

Microphone kỹ thuật số 24 vùng AMPERES PD2400

Mua hàng

Micro để bàn cổ ngỗng AMPERES PD1240

Giá :

5,473,000 vnđ

Micro để bàn cổ ngỗng AMPERES PD1240

Mua hàng

Bộ điều khiển sơ tán AMPERES FI6000

Giá :

5,720,000 vnđ

Bộ điều khiển sơ tán AMPERES FI6000

Mua hàng
HOT

IP Communication Box AMPERES iPX5500

Giá :

6,474,000 vnđ

IP Communication Box AMPERES iPX5500

Mua hàng
HOT

Hệ thống âm thanh IP Music Client AMPERES iPX5300

Giá :

6,721,000 vnđ

Hệ thống âm thanh IP Music Client AMPERES iPX5300

Mua hàng
HOT

Hệ thống âm thanh IP Client AMPERES iPX5151

Giá :

6,968,000 vnđ

Cài đặt thông số được thực hiện trực tiếp trên http.

Điều khiển được âm bass, treble và âm lượng…

Số lượng client lên đến 255.

Mua hàng

Hệ thống âm thanh IP Ethernet BGM/ Paging Client AMPERES iPX5155

Giá :

7,215,000 vnđ

Hỗ trợ nhiều loại định dạng âm thanh.

Tùy chỉnh chế độ hủy âm thanh.

Bộ điều chỉnh 5 băng tần.

Cho phép thông báo 2 chiều.

Remote API.

Mua hàng

Microphone kỹ thuật số 108 vùng AMPERES PD2800

Giá :

8,209,500 vnđ

Microphone kỹ thuật số 108 vùng AMPERES PD2800

Mua hàng

Micro để bàn cổ ngỗng AMPERES PD1280

Giá :

8,710,000 vnđ

Micro để bàn cổ ngỗng AMPERES PD1280

Mua hàng

Ampli công suất 240W 100V line AMPERES PA2240

Giá :

9,451,000 vnđ

Ampli công suất 240W 100V line AMPERES PA2240

Mua hàng
HOT

Bộ thông báo khẩn cấp IP AMPERES iEP1200

Giá :

10,205,000 vnđ

Thiết lập ban đầu đơn giản thông qua trình duyệt web.

Tích hợp sẵn tiếng còi báo động (tín hiệu liên tục).

Chỉ báo trực quan đèn 'FIRE'.

Chức năng kích hoạt thiết bị ghi âm thông báo khẩn gắn ngoài.

Có 2 chế độ kích hoạt tiếng còi báo động.

Cổng kết nối dữ liệu Aux RS485.

Điều khiển âm lượng cho tiếng còi, mic và nguồn tin nhắn.

Mua hàng

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2125

Giá :

10,647,000 vnđ

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2125

Mua hàng

Ampli công suất 360W 100V line AMPERES PA2360

Giá :

10,842,000 vnđ

Ampli công suất 360W 100V line AMPERES PA2360

Mua hàng

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2250

Giá :

11,440,000 vnđ

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2250

Mua hàng

Ampli công suất 480W 100V line AMPERES PA2480

Giá :

12,038,000 vnđ

Ampli công suất 480W 100V line AMPERES PA2480

Mua hàng

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2375

Giá :

12,681,500 vnđ

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2375

Mua hàng

Bộ khuếch đại 1 kênh 600W AMPERES PA2600

Giá :

13,039,000 vnđ

Bộ khuếch đại 1 kênh 600W AMPERES PA2600

Mua hàng

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2500

Giá :

13,825,500 vnđ

Ampli công suất lượng tử AMPERES QP2500

Mua hàng

Micro để bàn cổ ngỗng AMPERES PD1900

Giá :

13,923,000 vnđ

Micro để bàn cổ ngỗng AMPERES PD1900

Mua hàng
HOT

Bộ điều khiển trung tâm AMPERES MxP2288

Giá :

27,105,000 vnđ

Chức năng định tuyến tín hiệu, chọn vùng mic ở xa lên đến 128 vùng.

Điều khiển 8 ngõ vào, 8 ngõ ra.

Điều chỉnh Bass, treple và volume cho từng vùng.

Hiển thị âm lượng phát ra cho mỗi vùng.

Ghi âm lên tới 60 giây.

Có cổng gắn microphone để thông báo tại chỗ.

Có cổng kích hoạt từ xa cho âm thanh thông báo và còi hú.

Kết hợp được với Micro PD1160, PD2400 VÀ PD2800.

Mua hàng