Âm thanh AMPERES

Phần mềm hệ thống AMPERES PMX

Giá :

10,038,600 vnđ

Phần mềm hệ thống AMPERES PMX
Mua hàng

Tấm chắn panel Amperes VP2000

Giá :

351,000 vnđ

Tấm chắn panel Amperes VP2000
Mua hàng

Tấm chắn panel Amperes VP1000

Giá :

299,000 vnđ

Tấm chắn panel Amperes VP1000
Mua hàng

Tấm chắn panel Amperes BP2000

Giá :

299,000 vnđ

Tấm chắn panel Amperes BP2000
Mua hàng

Tấm chắn panel Amperes BP1000

Giá :

234,000 vnđ

Tấm chắn panel Amperes BP1000
Mua hàng

Panel gắn tủ rack Amperes MR1000N

Giá :

2,548,000 vnđ

Panel gắn tủ rack Amperes MR1000N
Mua hàng

Panel gắn tủ rack Amperes MR5000N

Giá :

1,521,000 vnđ

Panel gắn tủ rack Amperes MR5000N
Mua hàng

Ổ cắm micro Amperes MP2000N

Giá :

481,000 vnđ

Ổ cắm micro Amperes MP2000N
Mua hàng

Ổ cắm micro Amperes MP1000N

Giá :

286,000 vnđ

Ổ cắm micro Amperes MP1000N
Mua hàng

Loa ngoài trời sân vườn Amperes SG380

Giá :

2,652,000 vnđ

Loa ngoài trời sân vườn Amperes SG380
Mua hàng

Loa cột Amperes CL916

Giá :

2,587,000 vnđ

Loa cột Amperes CL916
Mua hàng

Loa cột Amperes CL912

Giá :

2,145,000 vnđ

Loa cột Amperes CL912
Mua hàng

Loa cột Amperes CL908

Giá :

1,820,000 vnđ

Loa cột Amperes CL908
Mua hàng

Loa cột Amperes CL904

Giá :

1,352,000 vnđ

Loa cột Amperes CL904
Mua hàng

Loa cột Amperes CL902

Giá :

1,118,000 vnđ

Loa cột Amperes CL902
Mua hàng

Loa dạng cột 20W 100V Line AMPERES CH720

Giá :

2,041,000 vnđ

Loa dạng cột 20W 100V Line AMPERES CH720
Mua hàng

Loa dạng cột 30W 100V Line AMPERES CH730

Giá :

1,839,500 vnđ

Loa dạng cột 30W 100V Line AMPERES CH730
Mua hàng

Loa dạng cột 40W 100V Line AMPERES CH740

Giá :

1,495,000 vnđ

Loa dạng cột 40W 100V Line AMPERES CH740
Mua hàng

Loa công suất lớn 80W 100V Line AMPERES HS880

Giá :

2,132,000 vnđ

Loa công suất lớn 80W 100V Line AMPERES HS880
Mua hàng

Loa 30W 100V Line AMPERES HS830

Giá :

1,079,000 vnđ

Loa 30W 100V Line AMPERES HS830
Mua hàng

Loa 15W 100V Line AMPERES HS815

Giá :

942,500 vnđ

Loa 15W 100V Line AMPERES HS815
Mua hàng

Loa còi dạng vuông ngoài trời Amperes HS822

Giá :

1,404,000 vnđ

Loa còi dạng vuông ngoài trời Amperes HS822
Mua hàng

Loa chữ nhật 15W 100V Line AMPERES HS820

Giá :

968,500 vnđ

Loa chữ nhật 15W 100V Line AMPERES HS820
Mua hàng

Loa ngoài trời 50W Amperes HS750

Giá :

3,484,000 vnđ

Loa ngoài trời 50W Amperes HS750
Mua hàng

Loa chống nước dùng ngoài trời AMPERES HS725

Giá :

2,515,500 vnđ

Loa chống nước dùng ngoài trời AMPERES HS725
Mua hàng

Loa điều hướng Amperes SP319

Giá :

1,573,000 vnđ

Loa điều hướng Amperes SP319
Mua hàng

Loa điều hướng Amperes SP220

Giá :

1,521,000 vnđ

Loa điều hướng Amperes SP220
Mua hàng

Loa ống 10W 100V Line AMPERES SP219

Giá :

1,521,000 vnđ

Loa ống 10W 100V Line AMPERES SP219
Mua hàng

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS338B

Giá :

2,684,500 vnđ

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS338B
Mua hàng

Loa nhạc gắn tường Amperes FS340B

Giá :

2,314,000 vnđ

Loa nhạc gắn tường Amperes FS340B
Mua hàng

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS640

Giá :

1,670,500 vnđ

Loa nhạc 40W 100V Line AMPERES FS640
Mua hàng

Loa nhạc 20W 100V Line AMPERES FS420

Giá :

1,118,000 vnđ

Loa nhạc 20W 100V Line AMPERES FS420
Mua hàng

Loa thả trần 20W AMPERES PS820

Giá :

1,651,000 vnđ

Loa thả trần 20W AMPERES PS820
Mua hàng

Loa gắn trần hình vuông AMPERES CS518

Giá :

1,248,000 vnđ

Loa gắn trần hình vuông AMPERES CS518
Mua hàng

Loa gắn trần 40W 100V Line AMPERES CS840

Giá :

1,456,000 vnđ

Loa gắn trần 40W 100V Line AMPERES CS840
Mua hàng

Loa gắn trần 20W 100V Line AMPERES CS620

Giá :

929,500 vnđ

Loa gắn trần 20W 100V Line AMPERES CS620
Mua hàng

Loa gắn trần chống nước 6W 100V Line AMPERES CS343

Giá :

676,000 vnđ

Loa gắn trần chống nước 6W 100V Line AMPERES CS343
Mua hàng

Loa âm trần 6W AMPERES CS515B

Giá :

299,000 vnđ

Loa âm trần 6W AMPERES CS515B
Mua hàng

Loa âm trần 6W AMPERES CS515

Giá :

286,000 vnđ

Loa âm trần 6W AMPERES CS515
Mua hàng

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS610

Giá :

338,000 vnđ

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS610
Mua hàng

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS510

Giá :

286,000 vnđ

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS510
Mua hàng

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS606

Giá :

286,000 vnđ

Loa gắn trần 6W 100V Line AMPERES CS606
Mua hàng

Loa âm trần 2 inch 6W AMPERES CS210

Giá :

260,000 vnđ

Loa âm trần 2 inch 6W AMPERES CS210
Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES CS516

Giá :

325,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES CS516
Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES BS506

Giá :

351,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W AMPERES BS506
Mua hàng

Loa gắn bề mặt 10W 100V Line AMPERES BS410

Giá :

351,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 10W 100V Line AMPERES BS410
Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W 100 V Line AMPERES DV410

Giá :

377,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W 100 V Line AMPERES DV410
Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-579S

Giá :

533,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-579S
Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-570A

Giá :

403,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-570A
Mua hàng

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-594

Giá :

260,000 vnđ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-594
Mua hàng

Loa âm trần 6W Amperes M-506A

Giá :

195,000 vnđ

Loa âm trần 6W Amperes M-506A
Mua hàng

Loa âm trần 6W Amperes M-503A

Giá :

169,000 vnđ

Loa âm trần 6W Amperes M-503A
Mua hàng