Báo động PARADOX

Bộ thu nhận tín hiệu giám sát IP PARADOX IPR512-RS7

Giá :

28,930,000 vnđ

Bộ thu nhận tín hiệu giám sát IP PARADOX IPR512-RS7

Mua hàng

Module kết nối 4G/ 3G/ GPRS/ GSM PARADOX PCS260E

Giá :

8,140,000 vnđ

Module kết nối 4G/ 3G/ GPRS/ GSM PARADOX PCS260E

Mua hàng

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX NVX80-RC-B

Giá :

7,810,000 vnđ

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX NVX80-RC-B

Mua hàng

Cảm biến chuyển động tích hợp camera PARADOX HD88 (Outdoor)

Giá :

7,610,000 vnđ

Cảm biến chuyển động tích hợp camera PARADOX HD88 (Outdoor)

Mua hàng

Cảm biến chuyển động tích hợp camera PARADOX HD78F (Indoor)

Giá :

6,930,000 vnđ

Cảm biến chuyển động tích hợp camera PARADOX HD78F (Indoor)

Mua hàng

Bảng điều khiển không dây 2 vùng PARADOX MG6250

Giá :

5,860,000 vnđ

Bảng điều khiển không dây 2 vùng PARADOX MG6250

Mua hàng

Bàn phím cảm ứng có dây PARADOX TM70

Giá :

5,840,000 vnđ

Bàn phím cảm ứng có dây PARADOX TM70

Mua hàng

Đầu đọc thẻ PARADOX R885S

Giá :

5,640,000 vnđ

Đầu đọc thẻ PARADOX R885S

Mua hàng

Bộ báo động 8 vùng PARADOX SP6000

Giá :

5,515,000 vnđ

Bộ báo động 8 vùng PARADOX SP6000

Mua hàng

Acoustic Glass Break Sensor Tester PARADOX 5709C

Giá :

5,410,000 vnđ

- Compatibility with the G550 Wireless Glass Break Detector

- Provides real glass break sounds

- Recommended size of glass: 1 x 2 ft or larger; Minimum 1 x 1 ft

- Recommended for glass thickness as follows:

o Plate glass: 3/3 to 1/4 in.

o Tempered glass: 1/8 to 1/4 in.

o Laminated glass: 1/8 to 1/4 in.

Mua hàng

Bàn phím cảm ứng có dây PARADOX TM50

Giá :

5,330,000 vnđ

Bàn phím cảm ứng có dây PARADOX TM50

Mua hàng

Bàn phím LCD PARADOX K641R

Giá :

5,150,000 vnđ

Bàn phím LCD PARADOX K641R

Mua hàng

Module kết nối GPRS/GSM PARADOX PCS250

Giá :

4,990,000 vnđ

Module kết nối GPRS/GSM PARADOX PCS250

Mua hàng

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX NV780MR

Giá :

4,830,000 vnđ

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX NV780MR

Mua hàng

Cảm biến kính vỡ PARADOX G550

Giá :

4,650,000 vnđ

Cảm biến kính vỡ PARADOX G550

Mua hàng

Bàn phím LCD PARADOX K641LX

Giá :

4,650,000 vnđ

Bàn phím LCD PARADOX K641LX

Mua hàng

Cảm biến chuyển động PARADOX DG85

Giá :

4,615,000 vnđ

Cảm biến chuyển động PARADOX DG85

Mua hàng

Module điều khiển cửa vào ra PARADOX ACM12

Giá :

4,570,000 vnđ

Module điều khiển cửa vào ra PARADOX ACM12

Mua hàng

Bộ báo động 4 vùng PARADOX SP4000

Giá :

4,537,000 vnđ

Bộ báo động 4 vùng PARADOX SP4000

Mua hàng

Bàn phím LCD có dây PARADOX K656

Giá :

4,160,000 vnđ

Bàn phím LCD có dây PARADOX K656

Mua hàng

Bàn phím LCD có dây PARADOX K32LX

Giá :

4,000,000 vnđ

Bàn phím LCD có dây PARADOX K32LX

Mua hàng

Bộ chuyển đổi RS-485/RS-232 PARADOX CV4USB

Giá :

4,000,000 vnđ

Bộ chuyển đổi RS-485/RS-232 PARADOX CV4USB

Mua hàng

Bàn phím LCD có dây PARADOX K641+

Giá :

3,690,000 vnđ

Bàn phím LCD có dây PARADOX K641+

Mua hàng

Bàn phím LCD không dây PARADOX K37

Giá :

3,670,000 vnđ

Bàn phím LCD không dây PARADOX K37

Mua hàng

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX PMD85

Giá :

3,510,000 vnđ

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX PMD85

Mua hàng

Cảm biến khói không dây PARADOX SD360

Giá :

3,510,000 vnđ

Cảm biến khói không dây PARADOX SD360

Mua hàng

Module kết nối GPRS PARADOX PCS250G

Giá :

3,440,000 vnđ

Module kết nối GPRS PARADOX PCS250G

Mua hàng

Module kết nối với cổng USB PARADOX PRT3

Giá :

3,330,000 vnđ

Module kết nối với cổng USB PARADOX PRT3

Mua hàng

Phần mềm quản lý giám sát PARADOX NEWACC

Giá :

3,330,000 vnđ

- Phần mềm quản lý, giám sát tín hiệu báo động và các tính năng bảo mật (EVO192).

Mua hàng

Đầu đọc PARADOX R910

Giá :

3,290,000 vnđ

Đầu đọc PARADOX R910

Mua hàng

Đầu đọc thẻ và bàn phím PARADOX R915

Giá :

3,290,000 vnđ

Đầu đọc thẻ và bàn phím PARADOX R915

Mua hàng

Máy kiểm tra cầm tay PARADOX 459 Testrek

Giá :

3,240,000 vnđ

- Máy kiểm tra cầm tay Glastrek 457. 

- Pin: 9V.

- Kích thước: 8.2 x 14.3 x 3.8 cm.

Mua hàng

Chuông báo động không dây PARADOX SR130

Giá :

3,200,000 vnđ

Chuông báo động không dây PARADOX SR130

Mua hàng

Bảng điều khiển 192 vùng có dây PARADOX EVOHD

Giá :

3,150,000 vnđ

Bảng điều khiển 192 vùng có dây PARADOX EVOHD

Mua hàng

Bảng điều khiển trung tâm 16 vùng PARADOX SP7000

Giá :

3,130,000 vnđ

Bảng điều khiển trung tâm 16 vùng PARADOX SP7000

Mua hàng

Đầu đọc PARADOX R870

Giá :

3,070,000 vnđ

Đầu đọc PARADOX R870

Mua hàng

Module kết nối Internet PARADOX IP150

Giá :

3,000,000 vnđ

Module kết nối Internet PARADOX IP150

Mua hàng

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX NV35MR

Giá :

2,980,000 vnđ

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX NV35MR

Mua hàng

Module kết nối GPRS PARADOX GPRS14

Giá :

2,970,000 vnđ

Module kết nối GPRS PARADOX GPRS14

Mua hàng

Cảm biến chuyển động PARADOX NV75MW

Giá :

2,910,000 vnđ

Cảm biến chuyển động PARADOX NV75MW

Mua hàng

Module điều khiển thiết bị PARADOX PGM82

Giá :

2,890,000 vnđ

 Module điều khiển thiết bị PARADOX PGM82

Mua hàng

Bảng điều khiển không dây 5 vùng PARADOX MG5050

Giá :

2,880,000 vnđ

Bảng điều khiển không dây 5 vùng PARADOX MG5050

Mua hàng

Bàn phím LCD có dây PARADOX K32LCD+

Giá :

2,880,000 vnđ

Bàn phím LCD có dây PARADOX K32LCD+

Mua hàng

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX NV75MR

Giá :

2,840,000 vnđ

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX NV75MR

Mua hàng

Bàn phím LCD có dây PARADOX K35

Giá :

2,750,000 vnđ

Bàn phím LCD có dây PARADOX K35

Mua hàng

Cảm biến chấn động PARADOX 950

Giá :

2,680,000 vnđ

Cảm biến chấn động PARADOX 950

Mua hàng

Module cấp điện 2.5A PARADOX PS25

Giá :

2,530,000 vnđ

Module cấp điện 2.5A PARADOX PS25

Mua hàng

Bộ phận mở rộng địa chỉ PARADOX HUB2

Giá :

2,500,000 vnđ

Bộ phận mở rộng địa chỉ PARADOX HUB2

Mua hàng

Bảng điều khiển trung tâm 8 vùng PARADOX SP6000

Giá :

2,485,000 vnđ

Bảng điều khiển trung tâm 8 vùng PARADOX SP6000

Mua hàng

Cảm biến cửa có dây PARADOX NV35M

Giá :

2,420,200 vnđ

Cảm biến cửa có dây PARADOX NV35M

Mua hàng

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX NV35MX

Giá :

2,420,000 vnđ

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX NV35MX

Mua hàng

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX PMD75

Giá :

2,400,000 vnđ

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX PMD75

Mua hàng

Module điều khiển thiết bị PARADOX 2WPGM

Giá :

2,400,000 vnđ

Module điều khiển thiết bị PARADOX 2WPGM

Mua hàng

Bộ tiếp sóng PARADOX RPT1

Giá :

2,400,000 vnđ

Bộ tiếp sóng PARADOX RPT1

Mua hàng

Bảng điều khiển không dây 2 vùng PARADOX MG5000

Giá :

2,310,000 vnđ

Bảng điều khiển không dây 2 vùng PARADOX MG5000

Mua hàng

Bộ nhận tín hiệu không dây PARADOX RTX3

Giá :

2,310,000 vnđ

Bộ nhận tín hiệu không dây PARADOX RTX3

Mua hàng

Bàn phím LED có dây PARADOX K32+

Giá :

2,260,000 vnđ

Bàn phím LED có dây PARADOX K32+

Mua hàng

Điều khiển từ xa PARADOX REM3

Giá :

2,080,000 vnđ

Điều khiển từ xa PARADOX REM3

Mua hàng

Module điều khiển thiết bị PARADOX PGM4

Giá :

2,040,000 vnđ

Module điều khiển thiết bị PARADOX PGM4

Mua hàng

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX NV75MX

Giá :

2,010,000 vnđ

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX NV75MX

Mua hàng

Cảm biến cửa PARADOX NV75M

Giá :

2,010,000 vnđ

Cảm biến cửa PARADOX NV75M

Mua hàng

Universal converter PARADOX UC300

Giá :

2,000,000 vnđ

Universal converter PARADOX UC300

Mua hàng

USB kết nối PARADOX 307USB

Giá :

1,950,000 vnđ

USB kết nối PARADOX 307USB

Mua hàng

Bảng điều khiển trung tâm 9 vùng PARADOX SP65

Giá :

1,810,000 vnđ

Bảng điều khiển trung tâm 9 vùng PARADOX SP65

Mua hàng

Cảm biến dịch chuyển PARADOX GS250

Giá :

1,750,000 vnđ

Cảm biến dịch chuyển PARADOX GS250

Mua hàng

Bảng điều khiển trung tâm 5 vùng PARADOX SP5500

Giá :

1,610,000 vnđ

Bảng điều khiển trung tâm 5 vùng PARADOX SP5500

Mua hàng

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX DM70

Giá :

1,480,000 vnđ

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX DM70

Mua hàng

Bàn phím LED có dây PARADOX K10H

Giá :

1,480,000 vnđ

Bàn phím LED có dây PARADOX K10H

Mua hàng

Bàn phím LED có dây PARADOX K10V

Giá :

1,480,000 vnđ

Bàn phím LED có dây PARADOX K10V

Mua hàng

Điều khiển từ xa PARADOX REM25

Giá :

1,480,000 vnđ

Điều khiển từ xa PARADOX REM25

Mua hàng

Bộ nhớ USB PARADOX PMC-5

Giá :

1,470,000 vnđ

- Use to quickly transfer data to panel after uploaded by BabyWare

- Lock switch to prevent accidental loss of data

- LED status indication

- Download or upload control panel / console programming within seconds

- Connects directly to memory connector on the control panel / console

- No need for a telephone line, PC or any other peripheral device in the field

- Dimensions: 2.2 x 7.5 x 1 cm

Mua hàng

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX PMD2P

Giá :

1,450,000 vnđ

Cảm biến chuyển động không dây PARADOX PMD2P

Mua hàng

Ăng-ten mở rộng GSM/GPRS14 PARADOX AE15M (15m)

Giá :

1,400,000 vnđ

- Ăngten mở rộng GSM/GPRS14 (15m)

Mua hàng

Cảm biến chuyển động PARADOX 525DM

Giá :

1,360,000 vnđ

Cảm biến chuyển động PARADOX 525DM

Mua hàng

Cảm biến cửa không dây PARADOX DCTXP2

Giá :

1,320,000 vnđ

Cảm biến cửa không dây PARADOX DCTXP2

Mua hàng

Bàn phím LED có dây PARADOX K636

Giá :

1,280,000 vnđ

Bàn phím LED có dây PARADOX K636

Mua hàng

Bảng điều khiển trung tâm 4 vùng PARADOX SP4000

Giá :

1,250,000 vnđ

Bảng điều khiển trung tâm 4 vùng PARADOX SP4000

Mua hàng

Module cửa PARADOX ZC1

Giá :

1,250,000 vnđ

Module cửa PARADOX ZC1

Mua hàng

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX DM60

Giá :

1,160,000 vnđ

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX DM60

Mua hàng

Cảm biến chuyển động PARADOX DG467

Giá :

1,120,000 vnđ

Cảm biến chuyển động PARADOX DG467

- Cảm biến chuyển động kỹ thuật số gắn trần.

- Phạm vi hoạt động: 7 x 6m ở 2.4m và 11 x 6 m ở 3.7m.

- Góc nhìn 360°.

Mua hàng

Ăng-ten mở rộng GSM/GPRS14 PARADOX AE7M (7m)

Giá :

1,060,000 vnđ

- Ăngten mở rộng GSM/GPRS14 (7m)

Mua hàng

Bộ nhận tín hiệu không dây PARADOX RX1

Giá :

1,050,000 vnđ

Bộ nhận tín hiệu không dây PARADOX RX1

Mua hàng

Cảm biến chuyển động PARADOX 460 Paradoor

Giá :

1,030,000 vnđ

Cảm biến chuyển động PARADOX 460 Paradoor

Mua hàng

Module mở rộng 1 vùng PARADOX ZX1

Giá :

980,000 vnđ

Module mở rộng 1 vùng PARADOX ZX1

Mua hàng

Cảm biến vỡ kính PARADOX DG457

Giá :

960,000 vnđ

Cảm biến vỡ kính PARADOX DG457

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp PARADOX REM101

Giá :

890,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp PARADOX REM101

Mua hàng

Điều khiển từ xa PARADOX REM15

Giá :

815,000 vnđ

Điều khiển từ xa PARADOX REM15

Mua hàng

Cảm biến chuyển động PARADOX NV5-SB100

Giá :

754,000 vnđ

Cảm biến chuyển động PARADOX NV5-SB100

- Cảm biến chuyển động trong nhà. 

- Loại trừ vật nuôi dưới 16kg.

- Phạm vi hoạt động: 10 x 10m; góc nhìn 102°.

Mua hàng

Anten mở rộng GPRS PARADOX ANTKIT

Giá :

750,000 vnđ

- Improves reception by extending the GPRS14 antenna

- Includes wall-mounting bracket

- Length: 2m

Mua hàng

Máy biến áp 240VAC/16.5VAC SF0639PT

Giá :

750,000 vnđ

- Biến áp: 240VAC/16.5 VAC@2.1 Amp sử dụng cho bảng điều khiển Paradox.

 

Mua hàng

Ăng-ten mở rộng GSM/GPRS14 PARADOX AE4M (4m)

Giá :

705,000 vnđ

- Ăngten mở rộng GSM/GPRS14 (4m)

Mua hàng

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Giá :

585,000 vnđ

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Mua hàng

Cảm biến chuyển động PARADOX DG55

Giá :

580,000 vnđ

Cảm biến chuyển động PARADOX DG55

Mua hàng

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX 476+

Giá :

460,000 vnđ

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX 476+

Mua hàng

Ăng-ten mở rộng GSM/GPRS14 PARADOX AE2M (2m)

Giá :

455,000 vnđ

- Ăngten mở rộng GSM/GPRS14 (2m)

Mua hàng

Chân đế PARADOX SB85W

Giá :

420,000 vnđ

- Chân đế dùng cho DG85, PMD85

Mua hàng

Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10

Giá :

415,000 vnđ

- Dùng cảm biến sóng âm.

- Kết nối có dây với các trung tâm báo động.

- Nguồn điện: 7.5-15VDC, 5mA.

- Dòng cảnh báo 80mA.

- Ngõ ra cảnh báo Rơle NO.

- Kích thước: 70x50x30 mm.

Mua hàng

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX 476PET

Giá :

400,000 vnđ

Cảm biến chuyển động có dây PARADOX 476PET

Mua hàng