Camera quan sát

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30W45R3

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30W45R3

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30W45R2

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30W45R2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W45R2

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W45R2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W45R4

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W45R4

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HONEYWELL H4W8PR2

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HONEYWELL H4W8PR2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W35R2

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W35R2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W35R4

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC60W35R4

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H3W2GR1V

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H3W2GR1V

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H3W4GR1V

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H3W4GR1V

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H3W2GR1

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H3W2GR1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H3W2GR2

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H3W2GR2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H3W4GR1

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H3W4GR1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4L2GR1V

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4L2GR1V

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2GR1V

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2GR1V

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H4W4GR1V

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H4W4GR1V

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2GR2

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2GR2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 6.0 Megapixel HONEYWELL H4L6GR2

Camera IP Dome hồng ngoại 6.0 Megapixel HONEYWELL H4L6GR2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 12.0 Megapixel HONEYWELL H4D8GR1

Camera IP Dome hồng ngoại 12.0 Megapixel HONEYWELL H4D8GR1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HIE2PI-L

Giá :

1,356,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HIE2PI-L

Mua hàng

Camera IP mini Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H2W2PER3

Giá :

4,164,000 vnđ

Camera IP mini Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H2W2PER3

Mua hàng

Camera IP mini Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H2W4PER3

Giá :

4,500,000 vnđ

Camera IP mini Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL H2W4PER3

Mua hàng

Camera IP mini Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL H2W2PC1M

Giá :

6,025,000 vnđ

Camera IP mini Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL H2W2PC1M

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 6.0 Megapixel HONEYWELL HFD6GR1

Camera IP Fisheye hồng ngoại 6.0 Megapixel HONEYWELL HFD6GR1

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel HONEYWELL HFD8GR1

Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel HONEYWELL HFD8GR1

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30WF5R1

Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30WF5R1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HONEYWELL HM4L8GR1

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HONEYWELL HM4L8GR1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HIE2PI-S

Giá :

2,160,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HIE2PI-S

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HIE2PIV-S

Giá :

2,724,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HIE2PIV-S

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302LIW

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302LIW

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302LIK

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302LIK

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302DE

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302DE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302D

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302D

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HC60WZ2E30

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HC60WZ2E30

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302DIN

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HONEYWELL HDZ302DIN

Mua hàng

Bàn điểu khiển camera HONEYWELL HJC4000

Giá :

24,096,000 vnđ

Bàn điểu khiển camera HONEYWELL HJC4000

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2132

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2132

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32304

Giá :

37,152,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32304

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32204

Giá :

22,716,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32204

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32104

Giá :

15,888,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32103L

Giá :

10,248,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32103L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2232

Giá :

8,952,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2232

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2116

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2116

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16304

Giá :

34,488,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16304

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16204

Giá :

16,380,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16204

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16104

Giá :

10,960,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103L

Giá :

7,050,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2216

Giá :

5,460,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2216

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08104

Giá :

10,180,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103L

Giá :

4,960,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HA-NVR-2108

Giá :

3,456,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HA-NVR-2108

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HONEYWELL HEN04103L

Giá :

5,268,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HONEYWELL HEN04103L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HC30W42R3

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HC30W42R3

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2PER2

Giá :

5,100,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2PER2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2PER3

Giá :

3,228,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H4W2PER3

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H2W2GR1

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL H2W2GR1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30WE5R2

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30WE5R2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30WE5R3

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HONEYWELL HC30WE5R3

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HC30WE2R3

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HC30WE2R3

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL HEW4PER2B

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL HEW4PER2B

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL HEW4PER2

Giá :

5,460,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL HEW4PER2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HEW2PER2

Giá :

5,100,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HEW2PER2

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL HEW4PER3B

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HONEYWELL HEW4PER3B

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HEW2PER3

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HONEYWELL HEW2PER3

Mua hàng

Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HONEYWELL HPW2P1

Giá :

4,188,000 vnđ

Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HONEYWELL HPW2P1

Mua hàng

Camera IP chống cháy nổ PTZ 2.0 Megapixel HONEYWELL HEPZ302W0

Camera IP chống cháy nổ PTZ 2.0 Megapixel HONEYWELL HEPZ302W0

Mua hàng

Camera IP chống cháy nổ 2.0 Megapixel HONEYWELL HEPB302W01A10

Camera IP chống cháy nổ 2.0 Megapixel HONEYWELL HEPB302W01A10

Mua hàng

Camera IP chống cháy nổ 2.0 Megapixel HONEYWELL HEPB302W01A04

Camera IP chống cháy nổ 2.0 Megapixel HONEYWELL HEPB302W01A04

Mua hàng

Camera Dome IP 3.0 Megapixels SONY SNC-DH210T

Giá :

6,560,000 vnđ

Camera Dome IP 3.0 Megapixels SONY SNC-DH210T

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNV-6070R/VAP

Giá :

2,952,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNV-6070R/VAP

Mua hàng

Camera IP Dome 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S3111L

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S3111L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2511LN

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2511LN

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LN

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LN

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LTN

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LTN

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2550L

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2550L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2570L

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2570L

Mua hàng

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2542L

Giá :

11,387,500 vnđ

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2542L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2532L

Giá :

8,387,500 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2532L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC K-EF234L01E

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC K-EF234L01E

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530L1

Giá :

7,250,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530L1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530LK

Giá :

6,087,500 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530LK

Mua hàng

Camera IP Dome 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2110

Camera IP Dome 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2110

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2130

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2130

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2111L

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2111L

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131LPJ

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131LPJ

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131L

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2211L

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2211L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2231L

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2231L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2250L

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2250L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2270L

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2270L

Mua hàng

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2142L

Giá :

9,487,500 vnđ

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2142L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2132L

Giá :

6,712,500 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2132L

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixels PANASONIC K-EW114L08

Giá :

1,680,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixels PANASONIC K-EW114L08

Mua hàng

HNR-36600

Support H.254, H.265 Compression

Up to 36CH 4K Resolution Camera Recording
4K Video Display Out
Dual Monitor Out
2 gigabit Ethernet
4 SATA Internal HDD
2U 19” Rack Mountable

Mua hàng

HNR-36600S

Support H.264, H.265 Compression
Up to 36CH 4K Resolution Camera Recording
4K Video Display Out
Dual Monitor Out
8 Bay Removable HDD
Redundant Power Supply
2U 19” Rack Mountable

Mua hàng

HNR-64600S

 Support H.264, H.265 Compression
 Up to 64CH 4K Resolution Camera Recording
 4K Video Display Out
 Dual Monitor Out
 8 Bay Removable HDD
 Redundant Power Supply
 2U 19” Rack Mountable

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNV-6030R/VAP

Giá :

1,512,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNV-6030R/VAP

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNV-6020R/VAP

Giá :

1,512,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNV-6020R/VAP

Mua hàng