Đầu ghi hình

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2132

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2132

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32304

Giá :

37,152,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32304

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32204

Giá :

22,716,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32204

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32104

Giá :

15,888,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32103L

Giá :

10,248,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32103L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2232

Giá :

8,952,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2232

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2116

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2116

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16304

Giá :

34,488,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16304

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16204

Giá :

16,380,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16204

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16104

Giá :

10,960,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103L

Giá :

7,050,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2216

Giá :

5,460,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2216

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08104

Giá :

10,180,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103L

Giá :

4,960,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HA-NVR-2108

Giá :

3,456,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HA-NVR-2108

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HONEYWELL HEN04103L

Giá :

5,268,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HONEYWELL HEN04103L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-873S/KAP

Giá :

9,205,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-873S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-810S/VAP

Giá :

5,076,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-810S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-820S/VAP

Giá :

6,096,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-820S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-810S/VAP

Giá :

4,980,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-810S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-410S

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-410S

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-410A

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-410A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP

Giá :

6,096,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410

Giá :

5,965,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-420S/VAP

Giá :

4,068,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-420S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410S/VAP

Giá :

4,068,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP

Giá :

3,360,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1621/VAP

Giá :

17,472,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1621/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1694

Giá :

16,128,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1694

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1642/VAP

Giá :

15,816,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1642/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1620/VAP

Giá :

10,848,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1620/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1641/VAP

Giá :

9,768,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1641/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E1620L/VAP

Đầu ghi hình AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E1620L/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894P

Giá :

12,228,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894

Giá :

12,205,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-842/VAP

Giá :

11,605,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-842/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841P/VAP

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841P/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841/VAP

Giá :

6,925,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-820

Giá :

8,040,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-820

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-840/VAP

Giá :

5,605,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-840/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E830L

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E830L

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494P

Giá :

6,375,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494

Giá :

6,372,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-442/VAP

Giá :

5,268,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-442/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP

Giá :

9,552,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E810

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E810

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-810S

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-810S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-1610S/VAP

Giá :

6,720,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/VAP

Giá :

11,580,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1620S/VAP

Giá :

12,805,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1620S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/KAP

Giá :

12,468,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610A/VAP

Giá :

15,936,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610A/VAP

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-1610A

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-1610A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-1673S/KAP

Giá :

20,460,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-1673S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610SA/VAP

Giá :

20,688,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610SA/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610/KAP

Giá :

21,432,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610S/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610S/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610M/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610M/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/VAP

Giá :

31,416,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010/KAP

Giá :

42,984,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A/VAP

Giá :

61,968,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/KAP

Giá :

98,148,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A/VAP

Giá :

51,192,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010/KAP

Giá :

52,440,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/KAP

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/VAP

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/VAP

Mua hàng

Máy chủ ghi hình SSM 72 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-4000H8

Máy chủ ghi hình SSM 72 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-4000H8

Mua hàng

Máy chủ ghi hình SSM 128 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-5000H16

Máy chủ ghi hình SSM 128 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-5000H16

Mua hàng

License ghi hình Hanwha Techwin WISENET SSW-VD10L

License ghi hình Hanwha Techwin WISENET SSW-VD10L

Mua hàng

Client Register 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR01L

Client Register 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR01L

Mua hàng

License ghi hình 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH01L

Giá :

1,740,000 vnđ

License ghi hình 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH01L

Mua hàng

License ghi hình 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH04L

Giá :

7,056,000 vnđ

License ghi hình 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH04L

Mua hàng

License ghi hình 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH08L

License ghi hình 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH08L

Mua hàng

Client Register 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR08L

Client Register 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR08L

Mua hàng

Client Register 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR04L

Client Register 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR04L

Mua hàng

License ghi hình 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH16L

Giá :

28,176,000 vnđ

License ghi hình 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH16L

Mua hàng

Client Register 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR16L

Client Register 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR16L

Mua hàng

License ghi hình 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH32L

License ghi hình 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH32L

Mua hàng

Client Register 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR32L

Client Register 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR32L

Mua hàng

License ghi hình 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH64L

License ghi hình 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH64L

Mua hàng

Client Register 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR64L

Client Register 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR64L

Mua hàng

License ghi hình 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH128L

Giá :

168,912,000 vnđ

License ghi hình 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH128L

Mua hàng

Client Register 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR128L

Client Register 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR128L

Mua hàng

Transportation Monitoring System 128 Device/Server Hanwha Techwin WISENET...

Transportation Monitoring System 128 Device/Server Hanwha Techwin WISENET TAW-4000H16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET...

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-421

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET...

Giá :

17,148,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-821

Mua hàng

Đầu ghi hình camera 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1642

Đầu ghi hình camera 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1642

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9681

Giá :

147,840,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9681

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441P

Giá :

24,660,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541P

Giá :

25,740,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541P

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh camera IP Panasonic K-NL304K/G

Giá :

5,860,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh camera IP Panasonic K-NL304K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh camera IP Panasonic K-NL308K/G

Giá :

6,888,000 vnđ

Đầu ghi hình 8 kênh camera IP Panasonic K-NL308K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh camera IP Panasonic K-NL316K/G

Giá :

9,680,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh camera IP Panasonic K-NL316K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Mua hàng