Âm thanh Honeywell

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06B

Giá :

611,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06B

Mua hàng

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM

Giá :

162,500 vnđ

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM
Mua hàng

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA

Giá :

75,000 vnđ

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA
Mua hàng

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A

Giá :

3,437,500 vnđ

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A
Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VBM20A/EN

Giá :

4,025,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VBM20A/EN
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VJM20A/EN

Giá :

3,712,500 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VJM20A/EN
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-VJM10A/EN

Giá :

3,575,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-VJM10A/EN
Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PBM20A

Giá :

3,225,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PBM20A
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PJM20A

Giá :

2,887,500 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PJM20A
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-PJM10A

Giá :

2,700,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-PJM10A
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A

Giá :

1,712,500 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A
Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN

Giá :

7,812,500 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN
Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VOM20A/EN

Giá :

6,025,000 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VOM20A/EN
Mua hàng

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A

Giá :

9,025,000 vnđ

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A
Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A

Giá :

5,400,000 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A
Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-POM20A

Giá :

4,312,500 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-POM20A
Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B

Giá :

4,837,500 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B
Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A

Giá :

4,837,500 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A
Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B

Giá :

3,225,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B
Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A

Giá :

3,225,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A
Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B

Giá :

2,262,500 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B
Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A

Giá :

2,262,500 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A
Mua hàng

Loa hộp 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VWM06A/EN

Giá :

2,037,500 vnđ

Loa hộp 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VWM06A/EN
Mua hàng

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A

Giá :

1,150,000 vnđ

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A
Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A

Giá :

875,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A
Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B

Giá :

620,050 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B
Mua hàng

Loa hộp 3W/1,5W Honeywell L-PWP03A

Giá :

537,500 vnđ

Loa hộp 3W/1,5W Honeywell L-PWP03A
Mua hàng

Loa còi 50W/25W/12,5W/9W/4,5W/2,6W Honeywell L-PHP50A

Giá :

4,312,500 vnđ

Loa còi 50W/25W/12,5W/9W/4,5W/2,6W Honeywell L-PHP50A
Mua hàng

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN

Giá :

3,200,000 vnđ

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN
Mua hàng

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A

Giá :

2,187,500 vnđ

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A
Mua hàng

Loa còi 15W/7,5W Honeywell L-PHP15A

Giá :

1,500,000 vnđ

Loa còi 15W/7,5W Honeywell L-PHP15A
Mua hàng

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN

Giá :

2,500,000 vnđ

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6A/EN

Giá :

1,775,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6A/EN
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6B/EN

Giá :

1,475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6B/EN
Mua hàng

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A

Giá :

1,612,500 vnđ

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06B

Giá :

687,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06B
Mua hàng

Chiết áp 120W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC120

Giá :

1,587,500 vnđ

Chiết áp 120W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC120
Mua hàng

Chiết áp 60W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC60

Giá :

1,037,500 vnđ

Chiết áp 60W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC60
Mua hàng

Chiết áp 30W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC30

Giá :

750,000 vnđ

Chiết áp 30W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC30
Mua hàng

Chiết áp 6W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC06

Giá :

625,000 vnđ

Chiết áp 6W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC06
Mua hàng

Bộ phát hiện tiếng ồn kỹ thuật số Honeywell X-ND100

Giá :

7,600,000 vnđ

Bộ phát hiện tiếng ồn kỹ thuật số Honeywell X-ND100
Mua hàng

Máy dò tiếng ồn Honeywell HN-D32N

Giá :

4,400,000 vnđ

Máy dò tiếng ồn Honeywell HN-D32N
Mua hàng

End Of Line module Honeywell HN-EOL

Giá :

2,700,000 vnđ

End Of Line module Honeywell HN-EOL
Mua hàng

Giá gắn tủ rack cho X-NPMI Honeywell X-NPMI-R

Giá :

9,812,500 vnđ

Giá gắn tủ rack cho X-NPMI Honeywell X-NPMI-R
Mua hàng

Tủ rack Honeywell HN-CB37B

Giá :

40,350,000 vnđ

Tủ rack Honeywell HN-CB37B
Mua hàng

Tủ rack Honeywell HN-CB37A

Giá :

40,350,000 vnđ

Tủ rack Honeywell HN-CB37A
Mua hàng

Tủ rack Honeywell HN-CB37-BP4

Giá :

5,125,000 vnđ

Tủ rack Honeywell HN-CB37-BP4
Mua hàng

Tủ rack Honeywell HN-CB37-BP1

Giá :

2,125,000 vnđ

Tủ rack Honeywell HN-CB37-BP1
Mua hàng

Tủ rack Honeywell HN-CB37-ASP

Giá :

1,325,000 vnđ

Tủ rack Honeywell HN-CB37-ASP
Mua hàng

Bộ chuyển đổi audio RJ45 sang RCA Honeywell HN-RTR

Giá :

4,412,500 vnđ

Bộ chuyển đổi audio RJ45 sang RCA Honeywell HN-RTR
Mua hàng

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Giá :

2,662,500 vnđ

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT
Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000

Giá :

61,062,500 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000
Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Giá :

16,387,500 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000
Mua hàng

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

Giá :

40,362,500 vnđ

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900
Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Giá :

23,962,500 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4
Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Giá :

22,525,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8
Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Giá :

17,175,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI
Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Giá :

33,625,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS
Mua hàng

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Giá :

13,487,500 vnđ

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04
Mua hàng

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN

Giá :

62,937,500 vnđ

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Giá :

32,550,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125EN

Giá :

66,637,500 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125EN
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125

Giá :

43,750,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN

Giá :

42,462,500 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Giá :

33,537,500 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Giá :

36,725,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Giá :

28,750,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500
Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000

Giá :

105,525,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000
Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Giá :

61,887,500 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Giá :

27,550,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500
Mua hàng

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell RK-ZONE8

Giá :

38,487,500 vnđ

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell RK-ZONE8
Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU

Giá :

73,725,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU
Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell HMC-K4

Giá :

6,862,500 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell HMC-K4
Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell HMC-K8

Giá :

7,062,500 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell HMC-K8
Mua hàng

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000

Giá :

12,350,000 vnđ

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Giá :

20,837,500 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000
Mua hàng

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Giá :

29,750,000 vnđ

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24
Mua hàng

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Giá :

23,350,000 vnđ

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8
Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000

Giá :

55,062,500 vnđ

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000
Mua hàng

Micro chọn vùng Honeywell HN-5RCS

Giá :

4,312,500 vnđ

Micro chọn vùng Honeywell HN-5RCS
Mua hàng

Đầu phát nhạc nền Honeywell HN-AS20

Giá :

5,337,500 vnđ

Đầu phát nhạc nền Honeywell HN-AS20
Mua hàng

Đầu phát nhạc nền Honeywell HN-AS30

Giá :

7,237,500 vnđ

Đầu phát nhạc nền Honeywell HN-AS30
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 1000W Honeywell HN-A1000

Giá :

26,687,500 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 1000W Honeywell HN-A1000
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 660W Honeywell HN-A660

Giá :

17,850,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 660W Honeywell HN-A660
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 480W Honeywell HN-A480

Giá :

11,100,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 480W Honeywell HN-A480
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-A240BP

Giá :

10,362,500 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-A240BP
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 300W Honeywell HN-5300R

Giá :

22,975,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 300W Honeywell HN-5300R
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-5240R

Giá :

20,750,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-5240R
Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 120W Honeywell HN-5120R

Giá :

18,475,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 120W Honeywell HN-5120R
Mua hàng
HOT

Bộ điều khiển âm thanh thông báo 8 vùng Honeywell EVACLITE

Giá :

31,112,500 vnđ

- Tích hợp USB, MP3, AM/ FM. 

- 8 vùng Paging.

- Thao tác dễ dàng qua màn hình LCD.

- Cung cấp công suất cho 8 vùng, công suất cực đại mỗi vùng 400W, công suất tối đa của 8 vùng là 1000W.

- Nguồn cấp: AC 220V ± 10% 50/50Hz

- Kích thước: 540 ×577 ×250 mm (W x H x D).

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCP06C

Giá :

600,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCP06C

Mua hàng

Tủ rack Honeywell HN-CB37-SP

Giá :

8,875,000 vnđ

Tủ rack Honeywell HN-CB37-SP

Mua hàng

Micro chọn vùng Honeywell RK-MIC

Giá :

11,262,500 vnđ

Micro chọn vùng Honeywell RK-MIC

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell HN-CL06

Giá :

262,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell HN-CL06

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06E

Giá :

362,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06E

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06A

Giá :

437,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06A

Giá :

475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06A

Giá :

475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06B

Giá :

512,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06B

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06C

Giá :

600,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06C

Mua hàng