Access Control DAHUA

Bộ kiểm soát cửa độc lập 1 cửa DAHUA ASI1212A

Bộ kiểm soát cửa độc lập 1 cửa DAHUA ASI1212A

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA ASI7214X

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA ASI7214X

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA ASI8214Y-V3

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA ASI8214Y-V3

Mua hàng

Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1100B

Giá :

705,000 vnđ

Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1100B

Mua hàng

Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1200D

Giá :

868,000 vnđ

Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1200D

Mua hàng

Đầu đọc thẻ từ, mật khẩu DAHUA DHI-ASR1201D

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu đọc thẻ từ, mật khẩu DAHUA DHI-ASR1201D

Mua hàng

Đầu thiết lập thẻ DAHUA DHI-ASM100

Giá :

1,165,000 vnđ

Đầu thiết lập thẻ DAHUA DHI-ASM100

Mua hàng

Đầu đọc thẻ từ, vân tay DAHUA DHI-ASR1102A(V2)

Giá :

1,716,000 vnđ

Đầu đọc thẻ từ, vân tay DAHUA DHI-ASR1102A(V2)

Mua hàng

Bộ kiểm soát cửa ra vào 4 cửa đơn DAHUA DHI-ASC1204B-S

Giá :

1,925,000 vnđ

Bộ kiểm soát cửa ra vào 4 cửa đơn DAHUA DHI-ASC1204B-S

Mua hàng

Đầu thiết lập vân tay DAHUA DHI-ASM102(V2)

Giá :

2,145,000 vnđ

Đầu thiết lập vân tay DAHUA DHI-ASM102(V2)

Mua hàng

Bộ kiểm soát cửa ra vào độc lập 1 cửa DAHUA DHI-ASI1212F

Giá :

2,544,000 vnđ

Bộ kiểm soát cửa ra vào độc lập 1 cửa DAHUA DHI-ASI1212F

Mua hàng

Bộ kiểm soát cửa ra vào độc lập 1 cửa DAHUA DHI-ASI1212D-D

Giá :

3,225,000 vnđ

Bộ kiểm soát cửa ra vào độc lập 1 cửa DAHUA DHI-ASI1212D-D

Mua hàng

Bộ kiểm soát cửa ra vào độc lập 1 cửa DAHUA DHI-ASA2212A

Giá :

3,848,000 vnđ

Bộ kiểm soát cửa ra vào độc lập 1 cửa DAHUA DHI-ASA2212A

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA...

Giá :

4,641,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA ASI3213G-MW

Mua hàng

Bộ kiểm soát cửa ra vào 4 cửa đôi DAHUA DHI-ASC1204C-D

Giá :

4,812,000 vnđ

Bộ kiểm soát cửa ra vào 4 cửa đôi DAHUA DHI-ASC1204C-D

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA...

Giá :

13,195,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA ASI7214Y-V3

Mua hàng