Báo cháy NITTAN

Đèn báo cháy NITTAN PL-R4-LED

Giá :

260,000 vnđ

Đèn báo cháy NITTAN PL-R4-LED

Mua hàng

Gas Detector NITTAN KP-35D

Giá :

403,000 vnđ

Gas Detector NITTAN KP-35D

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt thường NITTAN 2SC1-LS (2SC1-L)

Giá :

468,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt thường NITTAN 2SC1-LS (2SC1-L)

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt chống nước NITTAN 1CC2-70LW

Giá :

546,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt chống nước NITTAN 1CC2-70LW

Mua hàng

Nút nhấn khẩn NITTAN 2ME1A

Giá :

611,000 vnđ

Nút nhấn khẩn NITTAN 2ME1A

Mua hàng

Chuông báo cháy NITTAN BD-6-24-11

Giá :

793,000 vnđ

Chuông báo cháy NITTAN BD-6-24-11

Mua hàng

Đầu báo khói độc lập NITTAN KRG-1D

Giá :

806,000 vnđ

Đầu báo khói độc lập NITTAN KRG-1D

Mua hàng

Đầu dò báo khói thường NITTAN 2KH2-LS

Giá :

845,000 vnđ

Đầu dò báo khói thường NITTAN 2KH2-LS

Mua hàng

Đầu báo nhiệt độc lập NITTAN CRG-1D

Giá :

871,000 vnđ

Đầu báo nhiệt độc lập NITTAN CRG-1D

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ NITTAN EVA-PY

Giá :

975,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ NITTAN EVA-PY

Mua hàng

Module cách ly sự cố NITTAN EVA-SCI

Giá :

1,040,000 vnđ

Module cách ly sự cố NITTAN EVA-SCI

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ NITTAN EVA-H2

Giá :

1,066,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ NITTAN EVA-H2

Mua hàng

Relay Dual Output Module with SCI NITTAN EVA-DOP-SCI

Giá :

1,365,000 vnđ

Relay Dual Output Module with SCI NITTAN EVA-DOP-SCI

Mua hàng

Dual Input Module with SCI NITTAN EVA-DIP-SCI

Giá :

1,365,000 vnđ

Dual Input Module with SCI NITTAN EVA-DIP-SCI

Mua hàng

Conventional Zone Module with SCI NITTAN EVA-ZMU-SCI

Giá :

1,365,000 vnđ

Conventional Zone Module with SCI NITTAN EVA-ZMU-SCI

Mua hàng

Sounder Control Module with SCI NITTAN EVA-SCM-SCI

Giá :

1,625,000 vnđ

Sounder Control Module with SCI NITTAN EVA-SCM-SCI

Mua hàng

Beam Type Smoke Detector NITTAN CKLD-KPT

Giá :

14,170,000 vnđ

Beam Type Smoke Detector NITTAN CKLD-KPT

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh NITTAN 2PD1-5L

Giá :

14,950,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 kênh NITTAN 2PD1-5L

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 24VDC/6A NITTAN NFU-PS-10A

Giá :

16,900,000 vnđ

Bộ nguồn phụ 24VDC/6A NITTAN NFU-PS-10A

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh NITTAN 1PM2-20LA

Giá :

29,900,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh NITTAN 1PM2-20LA

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 2 Loop NITTAN NFU-7000

Giá :

54,600,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 2 Loop NITTAN NFU-7000

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 4 Loop NITTAN NFU-7000

Giá :

67,600,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 4 Loop NITTAN NFU-7000

Mua hàng