Chuông cửa COMMAX

NÚT NHẤN ĐẶT TẠI GIƯỜNG BỆNH NHÂN COMMAX JNS-4CS

NÚT NHẤN ĐẶT TẠI GIƯỜNG BỆNH NHÂN COMMAX JNS-4CS

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-410

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-410

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-420

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-420

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-400

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-400

Mua hàng

NÚT NHẤN HIỆN DIỆN DÀNH RIÊNG CHO Y TÁ COMMAX PB-500

NÚT NHẤN HIỆN DIỆN DÀNH RIÊNG CHO Y TÁ COMMAX PB-500

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI Y TÁ ĐẶT Ở PHÒNG PHẨU THUẬT COMMAX AS-100

NÚT NHẤN GỌI Y TÁ ĐẶT Ở PHÒNG PHẨU THUẬT COMMAX AS-100

Mua hàng

Nút nhấn gọi y tá giường bệnh nhân COMMAX JNS-101

Nút nhấn gọi y tá giường bệnh nhân COMMAX JNS-101

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt phòng trực y tá COMMAX JNS-70MN

Máy chủ trung tâm đặt phòng trực y tá COMMAX JNS-70MN

Mua hàng

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-50LN

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-50LN

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ INTERCOM COMMAX TP-1SS

Điện thoại liên lạc nội bộ INTERCOM COMMAX TP-1SS

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CDV-70QT

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CDV-70QT

Mua hàng

Camera chuông cửa COMMAX DR-201DS

Giá :

380,000 vnđ

Camera chuông cửa COMMAX DR-201DS

Mua hàng

Interphone mở rộng cho màn hình COMMAX DP-4VHP

Giá :

382,500 vnđ

Interphone mở rộng cho màn hình COMMAX DP-4VHP

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800S

Giá :

400,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800S

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Giá :

400,000 vnđ

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800L

Giá :

490,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800L

Mua hàng

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

Giá :

740,000 vnđ

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

Mua hàng

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

Giá :

750,000 vnđ

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RC

Giá :

860,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RC

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

Giá :

980,000 vnđ

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L

Giá :

1,087,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RM

Giá :

1,275,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RM

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4Y

Giá :

1,280,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4Y

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD

Giá :

1,597,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD

Mua hàng

CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4G

Giá :

1,600,000 vnđ

CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4G

Mua hàng