Hệ thống chữa cháy Sprinkler Tyco

Van báo động WOODANG VAV (ALARM VAN WOODANG)

Van báo động WOODANG VAV (ALARM VAN WOODANG)

Mua hàng

Ống nối mền Tyco cho đầu phun Sprinkler

Ống nối mền Tyco cho đầu phun Sprinkler

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351

Giá :

216,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler âm trần Tyco TY3551

Giá :

398,250 vnđ

Đầu phun Sprinkler âm trần Tyco TY3551

Mua hàng