Nguồn lưu điện UPS SOCOMEC

Netys PR 2000 Tower USB SOCOMEC NPR-2000-MT

Giá :

11,880,000 vnđ

Netys PR 2000 Tower USB SOCOMEC NPR-2000-MT

Mua hàng

Netys PR 1500 Tower USB SOCOMEC NPR-1500-MT

Giá :

9,280,000 vnđ

Netys PR 1500 Tower USB SOCOMEC NPR-1500-MT

Mua hàng

Netys PR 1000 Tower USB SOCOMEC NPR-1000-MT

Giá :

6,980,000 vnđ

Netys PR 1000 Tower USB SOCOMEC NPR-1000-MT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện LCD 2000VA UPS SOCOMEC NPE-2000-LCD

Giá :

4,960,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện LCD 2000VA UPS SOCOMEC NPE-2000-LCD

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện LCD 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-LCD

Giá :

4,050,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện LCD 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-LCD

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện LCD 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-LCD

Giá :

2,480,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện LCD 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-LCD

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-U

Giá :

3,740,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-U

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-U

Giá :

2,160,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-U

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 800VA UPS SOCOMEC NPE-0800-U

Giá :

1,737,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 800VA UPS SOCOMEC NPE-0800-U

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 650VA UPS SOCOMEC NPE-0650-U

Giá :

980,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 650VA UPS SOCOMEC NPE-0650-U

Mua hàng