Nguồn lưu điện UPS SOCOMEC

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1700

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1700

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000C

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000CLAC

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000CLAC

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 9000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U9000C

Bộ nguồn lưu điện 9000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U9000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000C

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000CLAC

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000CLAC

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW110B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW110B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 20000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW210B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 20000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW210B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 650VA UPS SOCOMEC NPE-0650-U

Giá :

980,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 650VA UPS SOCOMEC NPE-0650-U

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 800VA UPS SOCOMEC NPE-0800-U

Giá :

1,640,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 800VA UPS SOCOMEC NPE-0800-U

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-U

Giá :

2,400,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-U

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 850VA UPS SOCOMEC NPE-0850

Giá :

2,626,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 850VA UPS SOCOMEC NPE-0850

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-U

Giá :

4,088,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-U

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện LCD 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-LCD

Giá :

4,400,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện LCD 1000VA UPS SOCOMEC NPE-1000-LCD

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện LCD 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-LCD

Giá :

5,321,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện LCD 1500VA UPS SOCOMEC NPE-1500-LCD

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện LCD 2000VA UPS SOCOMEC NPE-2000-LCD

Giá :

6,247,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện LCD 2000VA UPS SOCOMEC NPE-2000-LCD

Mua hàng

Netys PR 1000 Tower USB SOCOMEC NPR-1000-MT

Giá :

7,403,500 vnđ

Netys PR 1000 Tower USB SOCOMEC NPR-1000-MT

Mua hàng

Netys PR 1500 Tower USB SOCOMEC NPR-1500-MT

Giá :

9,775,000 vnđ

Netys PR 1500 Tower USB SOCOMEC NPR-1500-MT

Mua hàng

Netys PR 2000 Tower USB SOCOMEC NPR-2000-MT

Giá :

12,206,000 vnđ

Netys PR 2000 Tower USB SOCOMEC NPR-2000-MT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS SOCOMEC NPR-1700-RT

Giá :

14,178,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS SOCOMEC NPR-1700-RT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1100VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1100

Giá :

15,342,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1100VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1100

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS SOCOMEC NPR-2200-RT

Giá :

21,683,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS SOCOMEC NPR-2200-RT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U2200

Giá :

26,749,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U2200

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS SOCOMEC NPR-3300-RT

Giá :

29,044,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS SOCOMEC NPR-3300-RT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 5000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U5000C

Giá :

33,974,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 5000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U5000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U3300

Giá :

34,756,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U3300

Mua hàng