Báo cháy HORING

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Mua hàng

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212-5L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212-5L

Mua hàng

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Mua hàng

Đèn báo phòng HORING AH-413

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo phòng HORING AH-413

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Giá :

190,000 vnđ

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Mua hàng

Nút ấn khẩn vuông HORING AH-0217

Giá :

220,000 vnđ

Nút ấn khẩn vuông HORING AH-0217

Mua hàng

Chuông báo cháy HORING NQ-418

Giá :

250,000 vnđ

Chuông báo cháy HORING NQ-418

Mua hàng

Chuông báo cháy 4inch 24V HORING NQ-418

Giá :

250,000 vnđ

Chuông báo cháy 4inch 24V HORING NQ-418

Mua hàng

Đầu dò nhiệt cố định HORING AH-9920

Giá :

260,000 vnđ

Đầu dò nhiệt cố định HORING AH-9920

Mua hàng

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm HORING AH-9717

Giá :

260,000 vnđ

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm HORING AH-9717

Mua hàng

Đầu dò khói HORING NQ-9S

Giá :

260,000 vnđ

Đầu dò khói HORING NQ-9S

Mua hàng

Chuông báo cháy 4inch 24VDC HORING AH-9718

Giá :

260,000 vnđ

Chuông báo cháy 4inch 24VDC HORING AH-9718

Mua hàng

Đầu dò nhiệt HORING NQ-9F

Giá :

275,000 vnđ

Đầu dò nhiệt HORING NQ-9F

Mua hàng

Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ HORING AH-0217

Giá :

280,000 vnđ

Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ HORING AH-0217

Mua hàng

Chuông báo cháy HORING NQ-618

Giá :

290,000 vnđ

Chuông báo cháy HORING NQ-618

Mua hàng

Chuông báo cháy 6inch 24VDC HORING NQ-618

Giá :

310,000 vnđ

Chuông báo cháy 6inch 24VDC HORING NQ-618

Mua hàng

Đầu báo khói và nhiệt HORING Q05-2

Giá :

315,000 vnđ

Đầu báo khói và nhiệt HORING Q05-2

Mua hàng

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi HORING AH-9717

Giá :

320,000 vnđ

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi HORING AH-9717

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-2

Giá :

340,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-2

Mua hàng

Chai xịt khói HORING AH-03151

Giá :

350,000 vnđ

Chai xịt khói HORING AH-03151

Mua hàng

Chuông báo cháy 6inch 12VDC HORING NQ-618

Giá :

350,000 vnđ

Chuông báo cháy 6inch 12VDC HORING NQ-618

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-4

Giá :

380,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-4

Mua hàng

Còi báo động HORING AH-03127-S

Giá :

390,000 vnđ

Còi báo động HORING AH-03127-S

Mua hàng

Còi đèn báo động HORING AH-03127-BS

Giá :

460,000 vnđ

Còi đèn báo động HORING AH-03127-BS

Mua hàng

Đầu dò khí Gas HORING AHG-982-24B

Giá :

533,000 vnđ

Đầu dò khí Gas HORING AHG-982-24B

Mua hàng

Đầu dò khí gas HORING AH-0822

Giá :

580,000 vnđ

Đầu dò khí gas HORING AH-0822

Mua hàng

Còi báo cháy địa chỉ HORING TBR9-S

Giá :

715,000 vnđ

Còi báo cháy địa chỉ HORING TBR9-S

Mua hàng

Bảng báo xả khí HORING AH-03233

Giá :

860,000 vnđ

Bảng báo xả khí HORING AH-03233

Mua hàng

Còi đèn báo cháy địa chỉ HORING TBR9-BSR

Giá :

1,066,000 vnđ

Còi đèn báo cháy địa chỉ HORING TBR9-BSR

Mua hàng

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Giá :

1,080,000 vnđ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Mua hàng

Điều khiển xả khí bằng tay HORING QSP-32

Giá :

1,105,000 vnđ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING QSP-32

Mua hàng

Đầu dò khí CO HORING NDKB1

Giá :

1,485,000 vnđ

Đầu dò khí CO HORING NDKB1

Mua hàng