Báo cháy HORING

Đầu báo khói và nhiệt HORING Q05-2

Giá :

315,000 vnđ

Đầu báo khói và nhiệt HORING Q05-2

Mua hàng

Đầu dò khí CO HORING NDKB1

Giá :

1,485,000 vnđ

Đầu dò khí CO HORING NDKB1

Mua hàng

Đầu dò khói HORING NQ-9S

Giá :

260,000 vnđ

Đầu dò khói HORING NQ-9S

Mua hàng

Đầu dò nhiệt HORING NQ-9F

Giá :

275,000 vnđ

Đầu dò nhiệt HORING NQ-9F

Mua hàng

Đầu dò khí Gas HORING AHG-982-24B

Giá :

533,000 vnđ

Đầu dò khí Gas HORING AHG-982-24B

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 6 kênh HORING AH-00212

Giá :

5,434,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 6 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Điều khiển xả khí bằng tay HORING QSP-32

Giá :

1,105,000 vnđ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING QSP-32

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng HORING QSP-120

Giá :

7,748,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng HORING QSP-120

Giá :

14,485,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng HORING QSP-120

Giá :

12,805,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 3 vùng HORING QSP-120

Giá :

11,150,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 3 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 vùng HORING QSP-120

Giá :

9,438,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Còi báo cháy địa chỉ HORING TBR9-S

Giá :

715,000 vnđ

Còi báo cháy địa chỉ HORING TBR9-S

- Compatible with addressable fire alarm control panel QA16 or AN16.

- High sound output 90dB(A) at 1 meter.

- Two wire connection with loop-powered.

- Maximum 30pcs of TBR9 per loop.

- High efficiency light output. 

- High efficiency light output. 

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 750 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

22,659,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 750 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh HORING QA12

Trung tâm báo cháy 20 kênh HORING QA12

Xác minh báo động lên đến 7 giây để xác thực có lửa và tránh báo động giả từ ảnh hưởng môi trường.

Mở rộng đến 20 zone, dùng được với đầu beam.

Chế độ kiểm tra khu vực để thực hiện cảnh báo lỗi.

Mỗi khu vực có một chức năng vô hiệu hóa riêng biệt.

Số lượng kết nối đầu báo nhiệt không giới hạn.

Số lượng kết nối đầu báo khói 30 đầu/zone.

Nguồn điện: 220VAC.

Dung lượng pin: 24V/4Ah.

Kích thước: 550 x 330 x 130 mm.

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh HORING QA12

Trung tâm báo cháy 10 kênh HORING QA12

Xác minh báo động lên đến 7 giây để xác thực có lửa và tránh báo động giả từ ảnh hưởng môi trường.

Mở rộng đến 10 zone, dùng được với đầu beam.

Chế độ kiểm tra khu vực để thực hiện cảnh báo lỗi.

Mỗi khu vực có một chức năng vô hiệu hóa riêng biệt.

Số lượng kết nối đầu báo nhiệt không giới hạn.

Số lượng kết nối đầu báo khói 30 đầu/zone.

Nguồn điện: 220VAC.

Dung lượng pin: 24V/4Ah.

Kích thước: 450 x 330 x 130 mm.

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh HORING 5-QA12

Trung tâm báo cháy 5 kênh HORING 5-QA12

Xác minh báo động lên đến 7 giây để xác thực có lửa và tránh báo động giả từ ảnh hưởng môi trường.

Mở rộng đến 5 zone.

Chế độ kiểm tra khu vực để thực hiện cảnh báo lỗi.

Mỗi khu vực có một chức năng vô hiệu hóa riêng biệt.

Số lượng kết nối đầu báo nhiệt không giới hạn.

Số lượng kết nối đầu báo khói 30 đầu/zone.

Nguồn điện: 220VAC.

Dung lượng pin: 24V/4Ah.

Kích thước: 320 x 250 x 100 mm.

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Mua hàng

Chai xịt khói HORING AH-03151

Giá :

350,000 vnđ

Chai xịt khói HORING AH-03151

Mua hàng

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Mua hàng

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 10 kênh HORING AH-00212

Giá :

6,260,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 10 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 kênh HORING AH-00212

Giá :

5,860,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212

Giá :

5,291,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh HORING AH-00212

Giá :

4,966,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

30,862,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1750 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

29,861,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1750 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

27,443,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop 1250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

26,442,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop 1250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1000 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

23,348,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1000 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 500 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

20,293,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 500 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

19,605,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Bảng báo xả khí HORING AH-03233

Giá :

860,000 vnđ

Bảng báo xả khí HORING AH-03233

Mua hàng

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Giá :

1,080,000 vnđ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 100 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 100 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 95 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 95 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 90 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 90 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 85 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 85 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 80 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 80 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 75 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 75 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 70 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 70 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 65 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 65 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 60 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 60 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 55 kênh HORING AHC-871

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 55 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 50 kênh HORING AHC-871

Giá :

17,850,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 50 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 45 kênh HORING AHC-871

Giá :

17,450,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 45 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 40 kênh HORING AHC-871

Giá :

16,250,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 40 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 35 kênh HORING AHC-871

Giá :

15,580,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 35 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 30 kênh HORING AHC-871

Giá :

12,980,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 30 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 25 kênh HORING AHC-871

Giá :

11,680,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 25 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 20 kênh HORING AHC-871

Giá :

8,280,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 20 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 15 kênh HORING AHC-871

Giá :

6,980,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 15 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HORING AH-02120

Giá :

7,480,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HORING AH-02120

Mua hàng

Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ HORING AH-0217

Giá :

280,000 vnđ

Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ HORING AH-0217

Mua hàng

Nút ấn khẩn vuông HORING AH-0217

Giá :

220,000 vnđ

Nút ấn khẩn vuông HORING AH-0217

Mua hàng

Đầu dò khí gas HORING AH-0822

Giá :

580,000 vnđ

Đầu dò khí gas HORING AH-0822

Mua hàng

Chuông báo cháy HORING NQ-618

Giá :

290,000 vnđ

Chuông báo cháy HORING NQ-618

Mua hàng

Đèn báo phòng HORING AH-413

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo phòng HORING AH-413

Mua hàng

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Mua hàng

Chuông báo cháy HORING NQ-418

Giá :

250,000 vnđ

Chuông báo cháy HORING NQ-418

Mua hàng

Còi đèn báo động HORING AH-03127-BS

Giá :

460,000 vnđ

Còi đèn báo động HORING AH-03127-BS

Mua hàng

Còi báo động HORING AH-03127-S

Giá :

390,000 vnđ

Còi báo động HORING AH-03127-S

Mua hàng

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi HORING AH-9717

Giá :

320,000 vnđ

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi HORING AH-9717

Mua hàng

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm HORING AH-9717

Giá :

260,000 vnđ

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm HORING AH-9717

Mua hàng

Đầu dò nhiệt cố định HORING AH-9920

Giá :

260,000 vnđ

Đầu dò nhiệt cố định HORING AH-9920

Mua hàng

Đầu dò lửa HORING AH-0014

Giá :

2,480,000 vnđ

Đầu dò lửa HORING AH-0014

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-4

Giá :

380,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-4

AH-0311-4 được thiết kế buồng đặc biệt làm giảm đáng kể mức độ bụi và nâng cao độ chính xác.

Đèn LED cho hiển thị 360º, tăng cường sự ổn định kết nối.

Nguồn điện: 12VDC dùng được cho tủ Nexworx (UL).

Điện áp: 12- 30VDC.

Cường độ dòng hiện thời: 35 µA.

Cường độ báo động: 40mA.

Đầu báo khói được làm bằng vật liệu: Nhựa chống cháy.

Thiết lập độ nhạy: Tuân theo chuẩn EN54.

Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C.

Kích thước: 102 x 49mm.

Trọng lượng: 165 g.

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-2

Giá :

340,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-2

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Giá :

190,000 vnđ

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Mua hàng