Báo cháy-Báo trộm KAWA

Báo động hồng ngoại không dây KAWA KW-I228B

Báo động hồng ngoại không dây KAWA KW-I228B

Mua hàng

Remote điều khiển từ xa RM126

Giá :

190,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa RM126

Mua hàng

Cảm ứng từ báo động gắn cửa độc lập KAWA KW-007C

Giá :

220,000 vnđ

Cảm ứng từ báo động gắn cửa độc lập KAWA KW-007C

Mua hàng

Cảm ứng từ báo động gắn cửa độc lập KW-007D

Giá :

220,000 vnđ

Cảm ứng từ báo động gắn cửa độc lập KW-007D

Mua hàng

Nút nhấn khẩn không dây EB01

Giá :

220,000 vnđ

Nút nhấn khẩn không dây EB01

Mua hàng

Chuông cửa không dây KAWA DB668A

Giá :

235,000 vnđ

Chuông cửa không dây KAWA DB668A

Mua hàng

Chuông cửa không dây KAWA DB658

Giá :

260,000 vnđ

Chuông cửa không dây KAWA DB658

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại không dây KAWA KW-PS01

Giá :

280,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại không dây KAWA KW-PS01

Mua hàng

Báo khói độc lập KAWA KW-SM05

Giá :

290,000 vnđ

Báo khói độc lập KAWA KW-SM05

Mua hàng

Đầu dò báo khói độc lập KAWA KW-SM07

Giá :

290,000 vnđ

Đầu dò báo khói độc lập KAWA KW-SM07

Mua hàng

Chuông cửa không dây KAWA DB668D

Giá :

290,000 vnđ

Chuông cửa không dây KAWA DB668D

Mua hàng

Báo động hồng ngoại độc lập KAWA KW-I225

Giá :

320,000 vnđ

Báo động hồng ngoại độc lập KAWA KW-I225

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại có dây KAWA KW-PS02

Giá :

320,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại có dây KAWA KW-PS02

Mua hàng

Công tắc từ không dây KAWA KW-MS01

Giá :

320,000 vnđ

Công tắc từ không dây KAWA KW-MS01

Mua hàng

Công tắc từ có dây KAWA KW-MS02

Giá :

320,000 vnđ

Công tắc từ có dây KAWA KW-MS02

Mua hàng

Đầu dò báo rung không dây KAWA KW-VS01

Giá :

320,000 vnđ

Đầu dò báo rung không dây KAWA KW-VS01

Mua hàng

Chuông cửa không dây KAWA DB668B

Giá :

320,000 vnđ

Chuông cửa không dây KAWA DB668B

Mua hàng

Chuông cửa không dây KAWA DB669

Giá :

320,000 vnđ

Chuông cửa không dây KAWA DB669

Mua hàng

Chuông cửa không dây KAWA DB817-1

Giá :

325,000 vnđ

Chuông cửa không dây KAWA DB817-1

Mua hàng

Chuông báo khách không dây KAWA KW-i287E

Giá :

350,000 vnđ

Chuông báo khách không dây KAWA KW-i287E

Mua hàng

Báo động hồng ngoại độc lập KAWA KW-I225S

Giá :

360,000 vnđ

Báo động hồng ngoại độc lập KAWA KW-I225S

Mua hàng

Báo động hồng ngoại độc lập Outdoor KAWA KW-I226

Giá :

360,000 vnđ

Báo động hồng ngoại độc lập Outdoor KAWA KW-I226

Mua hàng

Công tắc từ không dây KAWA KW-MS03

Giá :

360,000 vnđ

Công tắc từ không dây KAWA KW-MS03

Mua hàng

Chuông báo khách không dây KAWA KW-i287A

Giá :

377,000 vnđ

Chuông báo khách không dây KAWA KW-i287A

Mua hàng

Báo động hồng ngoại không dây KAWA KW-I218

Giá :

380,000 vnđ

Báo động hồng ngoại không dây KAWA KW-I218

Mua hàng

Chuông báo khách không dây KAWA KW-i618B

Giá :

400,000 vnđ

Chuông báo khách không dây KAWA KW-i618B

Mua hàng

Báo động hồng ngoại không dây KAWA KW-I328

Giá :

450,000 vnđ

Báo động hồng ngoại không dây KAWA KW-I328

Mua hàng

Chuông cửa không dây KAWA DB818

Giá :

460,000 vnđ

Chuông cửa không dây KAWA DB818

Mua hàng

Đầu dò báo khói không dây KAWA KW-SM03

Giá :

480,000 vnđ

Đầu dò báo khói không dây KAWA KW-SM03

Mua hàng

Đầu dò báo Gas không dây KAWA KW-GL04

Giá :

540,000 vnđ

Đầu dò báo Gas không dây KAWA KW-GL04

Mua hàng

Báo động báo khách không dây KAWA KW-I246S-1R

Giá :

580,000 vnđ

Báo động báo khách không dây KAWA KW-I246S-1R

Mua hàng

Báo động hồng ngoại outdoor KAWA KW-I227-2R

Giá :

650,000 vnđ

Báo động hồng ngoại outdoor KAWA KW-I227-2R

Mua hàng

Báo trộm không dây KAWA KW-261Line

Giá :

1,580,000 vnđ

Báo trộm không dây KAWA KW-261Line

Mua hàng

Báo trộm không dây KAWA KW-260SIM

Giá :

2,460,000 vnđ

Báo trộm không dây KAWA KW-260SIM

Mua hàng

Báo trộm không dây KAWA KW-262SL

Giá :

2,860,000 vnđ

Báo trộm không dây KAWA KW-262SL

Mua hàng

Báo trộm không dây KAWA KW-262T-SL

Giá :

3,250,000 vnđ

Báo trộm không dây KAWA KW-262T-SL

Mua hàng